Difference between revisions of "Značení cest"

From Wazeopedia
(→‎Nezpevněná: Nadpis doplněn o "/Neudržovaná cesta")
 
(137 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Czech|Zpět na úvod CZECH]]
+
{{Hatnote|[[File:Ico-trasy.png|48px|left]]Jak vybrat správný typ segmentu pro konkrétní silnici. Kudy Waze nenaviguje.}}
  
== Čísla všech silnic v ČR na mapě dopravniinfo.cz a ==  
+
== Čísla všech silnic v ČR na mapě ŘSD ==
  
Čísla všech silnic v ČR která je mají (dálnice, rychlostní komunikace, silnice 1., 2. a 3. třídy) jsou na
+
Jako oficiální zdroj značených silnic v ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) používáme web [https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/mapy Silniční a dálniční síť ČR - ŘSD].
dostupné na mapě http://mapa.dopravniinfo.cz/ také na mapě
+
<!-- * [http://mapa.dopravniinfo.cz/ Mapa dopravniinfo.cz] - pro ověření. -->
   
+
 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍŤ ČR
+
== Tabulka značení silnic ==
http://geoportal.jsdi.cz/geoportal_RSDCR/default.aspx
 
  
==Tabulka značení silnic==
 
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
|-
 
|-
Line 16: Line 14:
 
! Typ silnic v ČR
 
! Typ silnic v ČR
 
|-
 
|-
| '''Freeway'''
+
| '''Dálnice'''<br/>Freeway
| [[Image:Freeways_small.png]]
+
| [[File:Segment-dalnice.png]]
| Dálnice a rychlostní komunikace
+
| Dálnice a silnice pro motorová vozidla
 
|-
 
|-
| '''Major Highway'''
+
| '''Silnice I. třídy'''<br/>Major Highway
| [[Image:Major_small.png]]
+
| [[File:Segment-1-trida.png]]
 
| Silnice I. třídy
 
| Silnice I. třídy
 
|-
 
|-
| '''Minor Highway'''
+
| '''Silnice II. třídy'''<br/>Minor Highway
| [[Image:Minor_small.png]]
+
| [[File:Segment-2-trida.png]]
 
| Silnice II. třídy
 
| Silnice II. třídy
 
|-
 
|-
| '''Primary Street'''
+
| '''Silnice III. třídy'''<br/>Primary Street
| [[Image:Primary_small.png]]
+
| [[File:Segment-3-trida.png]]
 
| Silnice III. třídy
 
| Silnice III. třídy
 
|-
 
|-
| '''Streets'''
+
| '''Ulice'''<br/>Street
| [[Image:Street_small.png]]
+
| [[File:Segment-cesta.png]]
 
| Ulice a ostatní silnice
 
| Ulice a ostatní silnice
 
|-
 
|-
| '''4x4 Trails'''
+
| '''Nezpevněná'''<br/>Unpaved
| [[Image:4x4_small.png]]
+
| [[File:Segment-polni.png]]
| Lesní a polní cesty
+
| Nezpevněné cesty (dříve přeloženo ''Lesní a polní cesta'')
 
|-
 
|-
| '''Ramps'''
+
| '''Rampa'''<br/>Ramp
| [[Image:Ramps_small.png]]
+
| [[File:Segment-rampa.png]]
 
| Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
 
| Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
 
|-
 
|-
| '''Service Road'''
+
| '''Ulička na parkovišti'''<br/>Parking Lot Road
|
+
| [[File:Segment-ulicka-na-parkovisti.png]]
| Veřejně dostupné komunikace tvořící příjezdy k objektům, benzínovým pumpám apod.
+
| Parkoviště, odpočívadla, čerpací stanice apod.
|-
 
| '''Parking Lot Road'''
 
|  
 
| Parkoviště, odpočívadla apod.
 
|-
 
| '''Private Road'''
 
|
 
| Neveřejné komunikace.
 
 
|-
 
|-
 +
| '''Soukromá cesta'''<br/>Private Road
 +
| [[File:Segment-soukroma.png]]
 +
| Neveřejné komunikace, vjezd zakázán dopravním značením.
 
|}
 
|}
  
==Dálnice ve Waze "Freeway"==
+
== Dálnice a silnice pro motorová vozidla ==
Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku
+
<!-- span style="color:red">- Tento typ cesty v ČR nemáme!</span -->
 +
<code>WME: ''Dálnice, Freeway''.</code>
 +
 
 +
<!-- '''Z důvodu zlepšení routingu, byly segmenty dálnic a rychlostních silnic "Freeway" změněny na Silnice I. třídy "Major Highway". Waze routovací servery totiž považují "Freeway" za komunikace s minimálně čtyřmi pruhy v jednom směru. A pokud na takovéto komunikaci vznikne zácpa, mnohem rychleji se po odeznění primárního důvodu dává kolona aut do pohybu, než na komunikacích s pouze dvěma pruhy v jednom směru. Waze tak při routování dávalo jízdě po segmentech typu "Freeway" příliš velkou prioritu a nenavigovalo optimálně.''' -->
  
a na ŘSD:
+
''Dálnice'' jsou pozemní komunikace určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, které jsou budovány bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a které mají zpravidla směrově oddělené jízdní pásy. ''Silnice pro motorová vozidla'' patří sice mezi silnice 1. třídy, ale platí na nich stejná pravidla pro provoz jako na dálnicích.
  
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Dalnice
+
<center>[[File:Znacka-dalnice.png|100px]] [[File:Znacka-r.png|100px]]</center>
  
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
Line 71: Line 67:
 
|-
 
|-
 
| Google Maps
 
| Google Maps
| [[Image:Freeway_gmap_sk.png]]
+
| [[File:Freeway gmap sk.png]]
 
|-
 
|-
| Seznam Mapy.Cz
+
| Seznam Mapy.cz
| [[Image:Freeway_seznam_cz.png]]
+
| [[File:Freeway seznam cz.png]]
 
|-
 
|-
 
| OpenStreetMap
 
| OpenStreetMap
| [[Image:Freeeway_osm_sk.png]]
+
| [[File:Freeeway osm sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| TomTom Route Planner
 
| TomTom Route Planner
| [[Image:Freeeway_tomtom.png]]
+
| [[File:Freeeway tomtom.png]]
|-
 
 
|}
 
|}
  
==Rychlostní komunikace ve Waze "Freeway"==
+
[http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku Informace o dálnicích ČR], [https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_pro_motorov%C3%A1_vozidla_v_%C4%8Cesku silnicích pro motorová vozidla] (obojí na Wikipedii)
Rychlostní silnice či silnice pro motorová vozidla má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice, ale dle české legislativy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) se jedná o silnice I. třídy. Informace o rychlostních komunikacích ČR na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_v_%C4%8Cesku
+
a [https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/delky-a-dalsi-data-komunikaci na ŘSD]
 +
 
 +
== Silnice I. třídy ==
 +
<!-- '''Touto kategorií se v ČR označují také dálnice a silnice pro motorová vozidla!''' -->
 +
<code>WME: ''Silnice I. třídy, Major Highway''.</code>
  
a na ŘSD:
+
Silnice I. třídy jsou v ČR určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. '''Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem''', před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem.
  
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Rychlostni-silnice
+
[[File:Znacka-1.png|100px|center]]
  
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
Line 97: Line 96:
 
|-
 
|-
 
| Google Maps
 
| Google Maps
| [[Image:Freeway_r_gmap_sk.png]]
+
| [[File:Major hw gmap sk.png]]
 
|-
 
|-
| Seznam Mapy.Cz
+
| Seznam Mapy.cz
| [[Image:Freeway_r_seznam_cz.png]]
+
| [[File:Major hw seznam sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| OpenStreetMap
 
| OpenStreetMap
| [[Image:Freeway_r_osm_sk.png]]
+
| [[File:Major hw osm sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| TomTom Route Planner
 
| TomTom Route Planner
| [[Image:Freeway_r_tomtom_routes.png]]
+
| [[File:Major hw tomtom routes.png]]
|-
 
 
|}
 
|}
  
==Silnice I. třídy ve Waze "Minor Highway"==
+
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_I._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku Seznam silnic první třídy na Wikipedii] a [https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/delky-a-dalsi-data-komunikaci na ŘSD]
Silnice I. třídy v České republice jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. '''Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem''', před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem. Seznam silnic první třidy na Wikipedii:
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_I._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku
 
  
a na ŘSD
+
== Silnice II. třídy ==
  
http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Silnice/silnice-itrid
+
<code>WME: ''Silnice II. třídy, Minor Highway''.</code>
 +
 
 +
Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. '''Označují se třímístným číslem''' před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem.
 +
 
 +
[[File:Znacka-2.png|100px|center]]
  
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
Line 124: Line 124:
 
|-
 
|-
 
| Google Maps
 
| Google Maps
| [[Image:Major_hw_gmap_sk.png]]
+
| [[File:Minor hw gmap sk.png]]
 
|-
 
|-
| Seznam Mapy.Cz
+
| Seznam Mapy.cz
| [[Image:Major_hw_seznam_sk.png]]
+
| [[File:Minor hw seznam sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| OpenStreetMap
 
| OpenStreetMap
| [[Image:Major_hw_osm_sk.png]]
+
| [[File:Minor hw osm sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| TomTom Route Planner
 
| TomTom Route Planner
| [[Image:Major_hw_tomtom_routes.png]]
+
| [[File:Minor hw tomtom routes.png]]
|-
 
 
|}
 
|}
  
==Silnice II. třídy ve Waze "Primary Street"==
+
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_II._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii]
Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy.
+
 
'''Označují se třímístným číslem''' před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem. Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_II._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku
+
== Silnice III. třídy ==
 +
 
 +
<code>WME: ''Silnice III. třídy, Primary Street''.</code>
 +
 
 +
Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se '''označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem''', před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.
 +
 
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
|-
 
|-
Line 146: Line 150:
 
|-
 
|-
 
| Google Maps
 
| Google Maps
| [[Image:Minor_hw_gmap_sk.png]]
+
| Bílá čára při zoom 5 a vyšším [[File:Prim str google.png|center|Prim str google.png]]
 
|-
 
|-
| Seznam Mapy.Cz
+
| Seznam Mapy.cz
| [[Image:Minor_hw_seznam_sk.png]]
+
| Silnější bílá čára [[File:Prim str cz.png|center|Prim str cz.png]]
 
|-
 
|-
 
| OpenStreetMap
 
| OpenStreetMap
| [[Image:Minor_hw_osm_sk.png]]
+
| [[File:Primary osm sk.png|center|Primary osm sk.png]]
 
|-
 
|-
 
| TomTom Route Planner
 
| TomTom Route Planner
| [[Image:Minor_hw_tomtom_routes.png]]
+
| [[File:Primary tomtom routes.png|center|Primary tomtom routes.png]]
|-
 
 
|}
 
|}
  
==Silnice III. třídy ve Waze "Primary Street"==
+
== Pravidla označování ramp ==
Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se
+
 
'''označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem''', před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.
+
<code>WME: ''Rampa, Ramp''.</code>
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
+
 
|-
+
Označujeme jen rampy, kterými opouštíme komunikaci (D, SMV, I. tř.), případně kde se na nich rozvětvuje směr. Obvykle se nejedná o sjezdy na odpočívadlo nebo k čerpací stanici.
! Značení v jiných mapách
+
 
! Obrázek
+
[[File:Znacka-exit+krizeni.png|120px|center]]
|-
+
{{Popis|Symbol exitu a křížení dálnic}}
| Google Maps
+
 
| Bílá čára při zoom 5 a vyšším [[Image:Prim_str_google.png|center]]
+
{| class="wikitable" style="background: white; margin: 1em auto" border="1"
 
|-
 
|-
| Seznam Mapy.Cz
+
! Typ silnice !! Označení rampy
| Tlustější bílá čára [[Image:Prim_str_cz.png|center]]
 
 
|-
 
|-
| OpenStreetMap
+
| D + SMV || <code>Exit xxx název / název (SK)</code>
| [[Image:Primary_osm_sk.png|center]]
 
|-
 
| TomTom Route Planner
 
| [[Image:Primary_tomtom_routes.png|center]]
 
 
|-
 
|-
 +
| Ostatní rampy ||  <code>» název / název / název (D)</code>
 
|}
 
|}
  
==Místní komunikace ve Waze "Streets" nebo "4x4 Trails"==
+
* xxx - vždy km dle dopravní značky,
 +
* název - jméno cíle dle značky,
 +
* / - oddělovač řádku,
 +
* » - alt+0187 nebo alt+175.
 +
 
 +
Název je vždy '''podle návěstí''' a obsahuje název obce kam se jede. Zadáváme jeden až dva výrazy podle textu na dopravní značce. Řidič nestihne přečíst dlouhý text. Dlouhý text navíc na malém displeji zakrývá mapu. Např.:
 +
 
 +
* <code>Exit 258 Kroměříž-západ</code>
 +
* <code>Exit 265 Uh. Hradiště / Zlín</code>
 +
* <code>Exit 112A Wien (A) / Jihlava</code>
 +
* <code>» Bratislava (SK)</code>
 +
* <code>» Bogatynia (PL) / Zitta (D)</code>
 +
 
 +
== Místní komunikace ==
  
 
Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:
 
Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:
  
* "'''Streets'''" - místní komunikace
+
=== Ulice ===
* "'''4x4 Trails'''" - polní, lesní obecně (nezpevněné) cesty
+
 
 +
<code>WME: ''Ulice, Street.</code>
 +
 
 +
Ulice, místní komunikace pro motorová vozidla.
 +
 
 +
=== Nezpevněná/Neudržovaná cesta ===
 +
 
 +
<code>WME: ''Nezpevněná, Unpaved''.</code>
 +
 
 +
Obvykle lesní a polní cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou ''použitelné pro jízdu autem'', viz [[Co zakreslit a co ne|Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty]].
  
==Účelová komunikace ==
+
=== Úzká ulička ===
Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.  
+
Typ segmentu, který do mapy nezakreslujeme. Je určen pro sjízdné silnice, které jsou tak úzké, že v nich neprojedou dvě auta vedle sebe (motocykl tudy projede).
  
Ve Waze:
+
== Účelová komunikace ==
  
* "'''Service Road'''" - Veřejně dostupné komunikace tvořící příjezdy k objektům, benzínovým pumpám apod.
+
Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.
* "'''Parking Lot Road'''" - parkoviště, odpočívadla apod.
 
* "'''Private Road'''" - soukromé cesty, neveřejné komunikace
 
  
== Další typy komunikací, které Waze nepoužívá pro navigaci ==
+
=== Ulička na parkovišti ===
 +
 
 +
<code>WME: ''Ulička na parkovišti, Parking Lot Road''</code>
 +
 
 +
Parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice apod.
 +
 
 +
=== Soukromá cesta ===
 +
 
 +
<code>WME: ''Soukromá cesta, Private Road''</code>
 +
 
 +
Neveřejné komunikace, komunikace s dopravní značkou zákaz vjezdu, průjezd zakázán atp.
 +
 
 +
<center>[[File:Znacka-zakaz-vjezdu.png|100px]] [[File:Znacka-zakaz-vjezdu-vmv.png|100px]] [[File:Znacka-prujezd-zakazan.png|100px]]</center>
 +
<center><small>Příklad značek, které označují soukromou cestu</small></center>
 +
 
 +
Jako soukromou cestu označujeme také silnice v uzavřených areálech. Tzn. silnice, které jsou "za branou". K veřejným silnicím připojujeme jen soukromé cesty vedoucí branou, která je obvykle otevřená nebo u které je obsluha. Viz [[Co zakreslit a co ne#Areály|Areály]].
 +
 
 +
Do mapy nekreslíme cesty v soukromých zahradách, cesty vedoucí k rodinným domům atp.
 +
 
 +
== Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje ==
 +
 
 +
Zamyslete se, ''k čemu bude motoristovi dobré mít v mapě takové segmenty?'', když po nich Waze nenaviguje. Nekreslíme je, protože dodržujme pravidlo [[Školení#Základní pravidlo|jednoduchosti]]. Jejich velké množství mapu znepřehledňuje.
 +
 
 +
Segmenty, které Waze nepoužívá pro navigaci:
 +
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 +
|-
 +
! Typ silnice ve Waze
 +
! Editor Waze
 +
! Typ silnic v ČR
 +
|-
 +
| '''Stezka pro chodce'''<br/>Walking Trail
 +
| [[File:Segment-stezka-pro-chodce.png]]
 +
| Až na výjimky nekreslíme, viz [[Co zakreslit a co ne#Chodníky|Chodníky]]
 +
|-
 +
| '''Pěší zóna'''<br/>Pedestrian Boardwalk
 +
| [[File:Segment-pesi-zona.png]]
 +
| Až na výjimky nekreslíme, viz [[Co zakreslit a co ne#Chodníky|Chodníky]]
 +
|-
 +
| '''Schodiště'''<br/>Stairway
 +
| [[File:Segment-schodiste.png]]
 +
| Až na výjimky nekreslíme, viz [[Co zakreslit a co ne#Chodníky|Chodníky]]
 +
|-
 +
| '''Železnice'''<br/>Railroad
 +
| [[File:Segment-zeleznice.png]]
 +
| [[Co zakreslit a co ne#Železnice|Železnice]]
 +
|-
 +
| '''Ranvej'''<br/>Runway/Taxiway
 +
| [[File:Segment-ranvej.png]]
 +
| Vzletová, přistávací a pojížděcí dráha na [[Co zakreslit a co ne#Letiště|letišti]]
 +
(tento typ segmentu se v klientovi nezobrazuje)
 +
|}
  
Cesty jež se ve Waze nevyužívají pro navigaci:
+
Pokud segment nepoužívaný pro navigaci připojíme mezi koncové body obyčejného segmentu (sloužícího k navigaci), nedojde k jeho rozdělení. V místě připojení segmentu '''vznikne virtuální uzel'''. Připojit obyčejný segment k segmentu, který Waze nepoužívá pro navigaci, není možné. Všechny segmenty jde připojovat k uzlům mezi obyčejnými segmenty.
  
* "'''Walking trail'''" - cesty pro pěší
+
== Kam dál ==
* "'''Pedestrian boardwalk'''" - pěší promenáda
+
{{Columns|
* "'''Stairway'''" - schodiště
+
* [[Rychlost|Zadání rychlostí]]
* "'''Railroad'''" - železniční trať
+
* [[Značení obcí|Značení obcí v ČR]]
* "'''Runway/Taxivay '''" - vzletová a přistávací dráha / pojížděcí dráha na letišti
+
* [[Křižovatky|Průvodce tvorbou křižovatek]]
 +
* [[Nastavení hlasových instrukcí]]
 +
* [[Kruhové objezdy]]
 +
* [[Ulice|Jména ulic]]
 +
* [[Délka segmentu]]
 +
* [[Výška|Výška segmentu]]
 +
* [[Otočení|Otočení (U-turn)]]
 +
* [[Uzavírky]]
 +
|2}}
  
[[Czech|Zpět na úvod CZECH]]
+
[[Category:Cesty|Značení cest v ČR]]

Latest revision as of 14:38, 16 March 2019


Čísla všech silnic v ČR na mapě ŘSD

Jako oficiální zdroj značených silnic v ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) používáme web Silniční a dálniční síť ČR - ŘSD.

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Dálnice
Freeway
Soubor:Segment-dalnice.png Dálnice a silnice pro motorová vozidla
Silnice I. třídy
Major Highway
Soubor:Segment-1-trida.png Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Minor Highway
Soubor:Segment-2-trida.png Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Primary Street
Soubor:Segment-3-trida.png Silnice III. třídy
Ulice
Street
Soubor:Segment-cesta.png Ulice a ostatní silnice
Nezpevněná
Unpaved
Soubor:Segment-polni.png Nezpevněné cesty (dříve přeloženo Lesní a polní cesta)
Rampa
Ramp
Soubor:Segment-rampa.png Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Ulička na parkovišti
Parking Lot Road
Soubor:Segment-ulicka-na-parkovisti.png Parkoviště, odpočívadla, čerpací stanice apod.
Soukromá cesta
Private Road
Soubor:Segment-soukroma.png Neveřejné komunikace, vjezd zakázán dopravním značením.

Dálnice a silnice pro motorová vozidla

WME: Dálnice, Freeway.


Dálnice jsou pozemní komunikace určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, které jsou budovány bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a které mají zpravidla směrově oddělené jízdní pásy. Silnice pro motorová vozidla patří sice mezi silnice 1. třídy, ale platí na nich stejná pravidla pro provoz jako na dálnicích.

100px 100px
Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Soubor:Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Soubor:Freeway seznam cz.png
OpenStreetMap Soubor:Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Soubor:Freeeway tomtom.png

Informace o dálnicích ČR, silnicích pro motorová vozidla (obojí na Wikipedii) a na ŘSD

Silnice I. třídy

WME: Silnice I. třídy, Major Highway.

Silnice I. třídy jsou v ČR určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Soubor:Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Soubor:Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Soubor:Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Soubor:Major hw tomtom routes.png

Seznam silnic první třídy na Wikipedii a na ŘSD

Silnice II. třídy

WME: Silnice II. třídy, Minor Highway.

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Soubor:Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Soubor:Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Soubor:Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Soubor:Minor hw tomtom routes.png

Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii

Silnice III. třídy

WME: Silnice III. třídy, Primary Street.

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Seznam Mapy.cz Silnější bílá čára
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Pravidla označování ramp

WME: Rampa, Ramp.

Označujeme jen rampy, kterými opouštíme komunikaci (D, SMV, I. tř.), případně kde se na nich rozvětvuje směr. Obvykle se nejedná o sjezdy na odpočívadlo nebo k čerpací stanici.

Symbol exitu a křížení dálnic
Typ silnice Označení rampy
D + SMV Exit xxx název / název (SK)
Ostatní rampy » název / název / název (D)
  • xxx - vždy km dle dopravní značky,
  • název - jméno cíle dle značky,
  • / - oddělovač řádku,
  •  » - alt+0187 nebo alt+175.

Název je vždy podle návěstí a obsahuje název obce kam se jede. Zadáváme jeden až dva výrazy podle textu na dopravní značce. Řidič nestihne přečíst dlouhý text. Dlouhý text navíc na malém displeji zakrývá mapu. Např.:

  • Exit 258 Kroměříž-západ
  • Exit 265 Uh. Hradiště / Zlín
  • Exit 112A Wien (A) / Jihlava
  • » Bratislava (SK)
  • » Bogatynia (PL) / Zitta (D)

Místní komunikace

Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:

Ulice

WME: Ulice, Street.

Ulice, místní komunikace pro motorová vozidla.

Nezpevněná/Neudržovaná cesta

WME: Nezpevněná, Unpaved.

Obvykle lesní a polní cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou použitelné pro jízdu autem, viz Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty.

Úzká ulička

Typ segmentu, který do mapy nezakreslujeme. Je určen pro sjízdné silnice, které jsou tak úzké, že v nich neprojedou dvě auta vedle sebe (motocykl tudy projede).

Účelová komunikace

Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Ulička na parkovišti

WME: Ulička na parkovišti, Parking Lot Road

Parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice apod.

Soukromá cesta

WME: Soukromá cesta, Private Road

Neveřejné komunikace, komunikace s dopravní značkou zákaz vjezdu, průjezd zakázán atp.

100px 100px 100px
Příklad značek, které označují soukromou cestu

Jako soukromou cestu označujeme také silnice v uzavřených areálech. Tzn. silnice, které jsou "za branou". K veřejným silnicím připojujeme jen soukromé cesty vedoucí branou, která je obvykle otevřená nebo u které je obsluha. Viz Areály.

Do mapy nekreslíme cesty v soukromých zahradách, cesty vedoucí k rodinným domům atp.

Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje

Zamyslete se, k čemu bude motoristovi dobré mít v mapě takové segmenty?, když po nich Waze nenaviguje. Nekreslíme je, protože dodržujme pravidlo jednoduchosti. Jejich velké množství mapu znepřehledňuje.

Segmenty, které Waze nepoužívá pro navigaci:

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Stezka pro chodce
Walking Trail
Soubor:Segment-stezka-pro-chodce.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Pěší zóna
Pedestrian Boardwalk
Soubor:Segment-pesi-zona.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Schodiště
Stairway
Soubor:Segment-schodiste.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Železnice
Railroad
Soubor:Segment-zeleznice.png Železnice
Ranvej
Runway/Taxiway
Soubor:Segment-ranvej.png Vzletová, přistávací a pojížděcí dráha na letišti

(tento typ segmentu se v klientovi nezobrazuje)

Pokud segment nepoužívaný pro navigaci připojíme mezi koncové body obyčejného segmentu (sloužícího k navigaci), nedojde k jeho rozdělení. V místě připojení segmentu vznikne virtuální uzel. Připojit obyčejný segment k segmentu, který Waze nepoužívá pro navigaci, není možné. Všechny segmenty jde připojovat k uzlům mezi obyčejnými segmenty.

Kam dál