Difference between revisions of "Značení cest"

From Wazeopedia
Line 56: Line 56:
 
==Dálnice==
 
==Dálnice==
 
Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku
 
Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku
 +
 +
a na ŘSD:
 +
 +
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Dalnice
  
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
 
{| class="wikitable unsortable" style="background:white; font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"

Revision as of 16:19, 7 January 2013

Zpět na úvod CZECH

Čísla všech silnic v ČR na mapě dopravniinfo.cz

Čísla všech silnic v ČR která je mají (dálnice, slilnice 1., 2. a 3. třídy) jsou na dostupné na mapě http://mapa.dopravniinfo.cz/

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Cartouche Typ silnic v ČR
Freeway Freeways small.png Dálnice a rychlostní komunikace
Major Highway Major small.png Silnice I. třídy
Minor Highway Minor small.png Silnice II. třídy
Primary Street Primary small.png Silnice III. třídy
Streets Street small.png Ulice a ostatní silnice
4x4 Trails 4x4 small.png Lesní a polní cesty
Ramps Ramps small.png Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Service Road Veřejně dostupné komunikace tvořící příjezdy k objektům, benzínovým pumpám apod.
Parking Lot Road Parkoviště, odpočívadla apod.
Private Road Neveřejné komunikace.

Dálnice

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku

a na ŘSD:

http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Dalnice

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam cz.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Rychlostní komunikace

Rychlostní silnice či silnice pro motorová vozidla má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice, ale dle české legislativy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) se jedná o silnice I. třídy. Informace o rychlostních komunikacích ČR na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlostn%C3%AD_silnice_v_%C4%8Cesku

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Freeway r gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway r seznam cz.png
OpenStreetMap Freeway r osm sk.png
TomTom Route Planner Freeway r tomtom routes.png

Silnice I. třídy

Silnice I. třídy v České republice jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem. Seznam silnic první třidy na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_I._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku

a na ŘSD

http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Silnice/silnice-itrid

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Silnice II. třídy

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem. Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_II._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Silnice III. třídy

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Prim str google.png
Seznam Mapy.Cz Tlustější bílá čára
Prim str cz.png
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Zpět na úvod CZECH

[1]