Značení cest

From Wazeopedia

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Čísla všech silnic v ČR na mapě dopravni info a ŘSD

Čísla všech silnic v ČR která je mají (dálnice, rychlostní komunikace, silnice 1., 2. a 3. třídy) jsou na dostupné na mapě http://mapa.dopravniinfo.cz/ také na mapě

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍŤ ČR http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Freeway
Dálnice
Freeways small.png Dálnice a rychlostní komunikace - Nepoužíváme - takový typ cest v ČR nemáme.
Major Highway
Silnice I. třídy
Major small.png Silnice I. třídy
Minor Highway
Silnice II. třídy
Minor small.png Silnice II. třídy
Primary Street
Silnice III. třídy
Primary small.png Silnice III. třídy
Streets
Ulice
Street small.png Ulice a ostatní silnice
4x4 Trails
Lesní nebo polní cesta
4x4 small.png Lesní a polní cesty
Ramps
Rampy
Ramps small.png Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Service Road
Obslužná komunikace
NEPOUŽÍVAT - tento typ segmentů bude migrován na street
Parking Lot Road
Ulička na parkovišti
Parkoviště, odpočívadla apod.
Private Road
Soukromá cesta
Neveřejné komunikace.

Dálnice ve Waze "Freeway" - Tento typ cesty v ČR nemáme!

Z důvodu zlepšení routingu, byly segmenty dálnic a rychlostních silnic "Freeway" změněny na Silnice I. třídy "Major Highway". Waze routovací servery totiž považují "Freeway" za komunikace s minimálně čtyřmi pruhy v jednom směru. A pokud na takovéto komunikaci vznikne zácpa, mnohem rychleji se po odeznění primárního důvodu dává kolona aut do pohybu, než na komunikacích s pouze dvěma pruhy v jednom směru. Waze tak při routování dávalo jízdě po segmentech typu "Freeway" příliš velkou prioritu a nenavigovalo optimálně.
Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Informace o dálnicích ČR na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_v_%C4%8Cesku

a na ŘSD:

http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Dalnice

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam cz.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Silnice I. třídy ve Waze "Major Highway"

Silnice I. třídy v České republice jsou určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem. Seznam silnic první třidy na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_I._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku

a na ŘSD

http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Silnice/silnice-itrid

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Silnice II. třídy ve Waze "Minor Highway"

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem. Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_silnic_II._t%C5%99%C3%ADdy_v_%C4%8Cesku

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Silnice III. třídy ve Waze "Primary Street"

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Prim str google.png
Seznam Mapy.Cz Tlustější bílá čára
Prim str cz.png
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png


Označování ramp a jejich pravidla!

 • Pokud se sjíždí z D a R, zadáváme "Exit xxx název / název / název (SK)"
 • Ostatní varianty na rampách se označují směr "» název / název / název (D)"


Názvy zadáváme dle cedule 1 až 2. Řidič vetšinou nestihne studovat další text a dlouhý text zacloní mapu na LCD.
Označujeme jen rampy na kterých opouštíme tu danou komunikaci. Popřípadě ty rampy kde se rozvětvuje směr.
Název - je vždy podle směrových tabulí - název obce kam se jede.

 • xxx- je vždy km dle směrových tabulí,
 •  » - alt+0187 nebo alt+175

Místní komunikace ve Waze "Streets" nebo "4x4 Trails"

Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:

 • "Streets" - ulice, místní komunikace.
 • "4x4 Trails" - polní nebo lesní (obecně nezpevněné) cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou použitelné pro jízdu autem.

Účelová komunikace

Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Ve Waze:

 • "Service Road"NEPOUŽÍVAT! - Segmenty typu Service road se při routování chovají úplně stejně jako street a navíc budou v budoucnosti na street migrovány.
 • "Parking Lot Road" - parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice, apod.
 • "Private Road" - soukromé cesty, neveřejné komunikace, komunikace u kterých je použita dopravní značka průjezd zakázán či zákaz vjezdu.

Další typy komunikací, které Waze nepoužívá pro navigaci

Cesty jež se ve Waze nevyužívají pro navigaci:

Před zakreslením těchto komunikací do mapy, je vždy dobré, položit si napřed otázku: k čemu to motoristovi bude dobré? Důvodů je více, mezi hlavní patří dodržovaní pravidla simplicity Gb.png a skutečnost, že při nepřesném zaměření GPS pozice, waze uživatele přilepí na nejbližší segment, což může být zrovna chodník nebo schodiště, a pak samozřejmě naviguje úplně nesmyslně.

 • "Walking trail" - cesty pro pěší
 • "Pedestrian boardwalk" - pěší promenáda
 • "Stairway" - schodiště
 • "Railroad" - železniční trať
 • "Runway/Taxivay " - vzletová a přistávací dráha / pojížděcí dráha na letišti

CzechHomeIcon.jpg