Difference between revisions of "Značení obcí"

From Wazeopedia
(→‎Hranice obce: Oprava překlepů)
 
(44 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Úvodem aneb vysvětlení ==
+
{{Hatnote|Vytvořit název obce v editoru nemůže každý. Obec by měla mít jedinečný název podle pravidel. Hranici obce určují "bílé cedule".}}
 +
__NOTOC__
  
Pojem ''obec'' v České republice má více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 1.8.2014 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.
+
== Obec a samota ==
  
Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město a mezi obce podle zákona patří i vojenské újezdy).
+
; Obec
 +
: Pojem ''obec'' má v Česku více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 31.10.2015 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.
  
V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/hod.
+
: Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město, vojenský újezd).
  
Mnoho obcí nemá jedinečný název, třeba Nových Vsí jsou v České republice desítky. To působí mnohé problémy, protože Waze není na takovou situaci připraven. Řešilo se to rozšířením názvu o doplňující údaje v závorce, k čemuž však mnozí přistupovali různě a ukázalo se, že i zde je potřeba jasně definovat určitá pravidla. Proto vznikla snaha o sjednocení označování obcí a na [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=8642 fóru proběhla rozsáhlá diskuse] s cílem zajistit přehlednost v označování obcí, tj. aby uživatel Waze snadno našel to své cílové místo.
+
; Obec spadající pod jinou obec
 +
: V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec", jsou její oficiální částí. Tyto vesnice či sídla mají vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/h.
  
== Vytvoření nového názvu obce ==
+
; Samota
 +
: Neoficiální sídlo, která má jiné jméno než obec, nebo část obce pod kterou spadá. Nemají vlastní doručovací adresu, t.j. v oficiální adrese je vždy název obce nebo části pod kterou samota spadá. V některých případech může být název samoty v adrese jako název ulice.<br>Velikost samot se pohybuje od jednoho až několika domů, ale jsou i samoty velikosti vesnice.<br>Oficiální názvy samot uvádí ČUZK ve své databázi [[http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=490|Geonames. kategorie Sidla a stavby]].
  
Vzhledem ke stavu pojmenování obcí v Česku byla od 28.1.2015 omezena možnost tvořit nové názvy obcí pro méně zkušené editory. Nové obce mohou vytvářet jen editoři úrovně 4 nebo vyšší tím, že pojmenují minimálně jeden segment žádaným jménem obce. Od toho okamžiku mohou nový název používat všichni editoři bez rozdílu úrovní pro pojmenování dalších segmentů a míst.
+
Mnoho obcí '''nemá jedinečný název''', třeba Nových Vsí jsou u nás desítky. To působí problémy, protože Waze na to není připraven. Řešením bylo rozšíření názvu o doplňující údaje v závorce. Nejednotnost v takovém značení vedla ke zmatkům a potřebě mít '''jasná pravidla'''. Snaha o sjednocení označování obcí vyústila [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=8642 v rozsáhlou diskusi na fóru] s cílem zajistit jednotnost označování obcí, aby každý Wazer našel cíl své cesty.
  
Pokud nemáte dostatečná oprávnění (t.j. nejste editor úrovně 4 nebo vyšší), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:
+
== Hranice obce ==
  
[[File:Cs_new_city_not_allowed2.png]]
+
V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky [http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku#/media/File:IS12acr.jpg IS 12a Obec] (tzv. "bílá cedule").
  
Pro přidání nového názvu obce použijte fórum [https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=274 Žádosti o úpravu cest v ČR].
+
[[File:bila-cedule.jpg|center]]
 +
<small><center>Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno [[Street View|Google Street View]]</center></small>
  
== Pravidla pro označování obcí ==
+
Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce ''hranice souvislé zástavby'', tzv. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Intravil%C3%A1n intravilán].
  
1. U měst, která mají jednoznačný název, se do položky City/Město uvede jen název měst.
+
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích <cite>obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.</cite>
  
 +
[[File:Znacka-obec+konec-obce.png|center]]
 +
<center><small>Značka začátek a konec obce</small></center>
  
2. U měst, která nemají jednoznačný název mezi městy, se do položky City/Město uvede název města a za něj do závorky okres. Existují jen 2 taková města:<br />
+
Pokud nejsou značky naproti sobě, posuneme hranici obce ke značce, která je "dál z obce".
<small>Hranice (Cheb)<br />
 
Hranice (Přerov)<br />
 
Staré Město (Šumperk)<br />
 
Staré Město (Uherské Hradiště)</small>
 
  
 +
Mimo hranice obce pojmenenováváme názvem obce jen segmenty, na kterých leží budova s adresou příslušné obce.
  
3. U obcí (městysů, vojenských újezdů), které mají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City/Město uvede jen název obce.
+
=== Obec je kompaktní celek ===
 +
Uvnitř hranic obce používáme názvy jako jeden '''kompaktní celek'''. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.
  
 +
== Vytvoření nového názvu obce ==
  
4. U obcí (městysů, vesnic, vojenských újezdů), které nemají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City/Město uvede název města a za něj do závorky okres.  
+
Kvůli stavu pojmenování obcí v Česku mohou od 28.1.2015 tvořit nové názvy obcí jen '''editoři úrovně 4''' nebo vyšší tím, že '''pojmenují minimálně jeden segment''' jménem obce. Od toho okamžiku mohou všichni editoři nový název používat pro pojmenování dalších segmentů a míst.
  
Existují 2 výjimky, kdy obce se stejným názvem leží ve stejném okrese.
+
Bez dostatečných oprávnění (L4+), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:
Ty se vyřeší takto:
 
  
<small>Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Domažlice = Mezholezy (Kdyně)<br />
+
[[File:Cs_new_city_not_allowed2.png|center]]
Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn = Mezholezy (Horšovský Týn)<br />
 
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov = Březina (Tišnov)<br />
 
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko = 'Březina (Brno-venkov)</small>
 
  
 +
O nové názvy obcí žádejte ve fóru [https://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=274 Žádosti o úpravu cest v ČR].
  
5. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. Praha 6 Suchdol bude označena jen jako Praha.
+
== Pravidla pro označování obcí ==
 
 
 
 
6. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede jen název části obce (vesnice).
 
 
 
 
 
7. U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.
 
 
 
Existuje jedna výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:
 
 
 
<small>Jesenice, samostatná obec v okr. Praha-západ = Jesenice (Praha-západ)<br />
 
Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)<br />
 
Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)</small>
 
 
 
 
 
Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít [http://cs.wikipedia.org/wiki českou wikipedii] (poznámka: masochisté mohou použít i [http://forms.mpsv.cz/uir/prohlizec/prohlizec.html prohlížeč databáze UIR-ADR])
 
Pro obce je ale mnohem jednodušší použít [https://docs.google.com/spreadsheets/d/199ed0lIlcbEVOtN2W_9zx1bd3D2ChT501tyD5fj3a7I/edit?usp=sharing kompletní tabulku obcí] obsahující správné Waze názvy.
 
 
 
Pro části obcí (vesnice) není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.
 
 
 
Trochu pomoci může [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frEta5pSeRgSvE0dT57IraiFtxmz24w21uYk_r4ZIWU/edit?usp=sharing následující formulář], který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout.
 
 
 
Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.
 
 
 
== Příklady použití ==
 
 
 
''Jirkov''
 
 
 
- v případě města v okrese Chomutov se uvede jen "Jirkov" (bez závorek)
 
 
 
- v případě vesnice v okrese Jablonec nad Nisou se uvede "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)
 
 
 
 
 
''[http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ves Nová Ves]'' - jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole City pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:
 
 
 
- v případě obce nacházející se hned u D5 blízko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"
 
 
 
- v případě vesnice mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"
 
 
 
- v případě vesnice nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"
 
  
- v případě vesnice u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"
+
# U obcí s jedinečným názvem se do položky ''Obec'' zadá '''jen název obce'''.
 +
# Jsou jen dvě dvojice obcí obce se stejným názvem v jednom okrese, které se vyřeší takto:
 +
#* <small>''Mezholezy (Kdyně)'' - Mezholezy, okr. Domažlice &times; ''Mezholezy (Horšovský Týn)'' - Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn</small>
 +
#* <small>''Březina (Tišnov)'' - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov &times; ''Březina (Šlapanice)'' - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko</small>
 +
# Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. pražská část ''Žižkov'' bude označena jen jako ''Praha''.
 +
# U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Obec'' uvede jen název části obce (vesnice).
 +
# U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Obec'' uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.
 +
# U samot, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty a nejsou ulicí v obci, pod kterou spadají, se do položky  ''Obec'' uvede jen název samoty dle databáze Geonames.
 +
# U samot jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty nebo jsou ulicí v obci pod kterou spadají, se do položky  ''Obec'' uvede jen název samoty dle databáze Geonames a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.
  
<br/>''[http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezholezy Mezholezy]'' - v ČR se nacházejí dvě obce a jedna osada s názvem Mezholezy, obě obce se nacházejí v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít pravidlo č. 5 a u těchto dvou obcí je třeba využít pravidlo 7. Proto mohou vypadat zápisy v poli City následovně:
 
  
- v případě osady v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"
+
=== Ověření jedinečnosti názvu ===
 +
Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít [http://cs.wikipedia.org/wiki českou Wikipedii] nebo [http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/vyhledej databázi RUIAN]. Pro obce je ale mnohem jednodušší použít [https://docs.google.com/spreadsheets/d/199ed0lIlcbEVOtN2W_9zx1bd3D2ChT501tyD5fj3a7I/edit?usp=sharing kompletní tabulku obcí] obsahující správné Waze názvy.
  
- v případě obce, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn
+
Pro části obcí (vesnice) a samoty není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.
  
- v případě obce, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně
+
Pomůže [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frEta5pSeRgSvE0dT57IraiFtxmz24w21uYk_r4ZIWU/edit?usp=sharing formulář], který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce nebo samoty. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout. Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.
 
 
== Hranice obce ==
 
 
 
V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky [http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku#/media/File:IS12acr.jpg IS 12a Obec] (tzv. "bílá cedule").
 
 
 
[[File:bila-cedule.jpg|center]]
 
<small><center>Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno Google Street View</center></small>
 
 
 
Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce ''hranice souvislé zástavby'', tzv. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Intravil%C3%A1n intravilán].
 
  
Obvykle obce kreslíme jako jeden kompaktní celek. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.
+
[[Category:Cesty|Značení obcí v ČR]][[Category:Obce|Značení obcí v ČR]]
----
 
<div style="float:right">[[#top|Na začátek stránky]] [[File:Wme turn allowed.png|Na začátek stránky|link=#top]]</div>
 
[[File:CzechHomeIcon.jpg|CzechHomeIcon.jpg|link=Czech]]
 

Latest revision as of 07:20, 10 October 2018


Obec a samota

Obec
Pojem obec má v Česku více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 31.10.2015 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.
Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město, vojenský újezd).
Obec spadající pod jinou obec
V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec", jsou její oficiální částí. Tyto vesnice či sídla mají vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/h.
Samota
Neoficiální sídlo, která má jiné jméno než obec, nebo část obce pod kterou spadá. Nemají vlastní doručovací adresu, t.j. v oficiální adrese je vždy název obce nebo části pod kterou samota spadá. V některých případech může být název samoty v adrese jako název ulice.
Velikost samot se pohybuje od jednoho až několika domů, ale jsou i samoty velikosti vesnice.
Oficiální názvy samot uvádí ČUZK ve své databázi [kategorie Sidla a stavby].

Mnoho obcí nemá jedinečný název, třeba Nových Vsí jsou u nás desítky. To působí problémy, protože Waze na to není připraven. Řešením bylo rozšíření názvu o doplňující údaje v závorce. Nejednotnost v takovém značení vedla ke zmatkům a potřebě mít jasná pravidla. Snaha o sjednocení označování obcí vyústila v rozsáhlou diskusi na fóru s cílem zajistit jednotnost označování obcí, aby každý Wazer našel cíl své cesty.

Hranice obce

V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky IS 12a Obec (tzv. "bílá cedule").

Bila-cedule.jpg
Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno Google Street View

Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce hranice souvislé zástavby, tzv. intravilán.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

Znacka-obec+konec-obce.png
Značka začátek a konec obce

Pokud nejsou značky naproti sobě, posuneme hranici obce ke značce, která je "dál z obce".

Mimo hranice obce pojmenenováváme názvem obce jen segmenty, na kterých leží budova s adresou příslušné obce.

Obec je kompaktní celek

Uvnitř hranic obce používáme názvy jako jeden kompaktní celek. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.

Vytvoření nového názvu obce

Kvůli stavu pojmenování obcí v Česku mohou od 28.1.2015 tvořit nové názvy obcí jen editoři úrovně 4 nebo vyšší tím, že pojmenují minimálně jeden segment jménem obce. Od toho okamžiku mohou všichni editoři nový název používat pro pojmenování dalších segmentů a míst.

Bez dostatečných oprávnění (L4+), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:

Cs new city not allowed2.png

O nové názvy obcí žádejte ve fóru Žádosti o úpravu cest v ČR.

Pravidla pro označování obcí

 1. U obcí s jedinečným názvem se do položky Obec zadá jen název obce.
 2. Jsou jen dvě dvojice obcí obce se stejným názvem v jednom okrese, které se vyřeší takto:
  • Mezholezy (Kdyně) - Mezholezy, okr. Domažlice × Mezholezy (Horšovský Týn) - Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn
  • Březina (Tišnov) - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov × Březina (Šlapanice) - Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko
 3. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. pražská část Žižkov bude označena jen jako Praha.
 4. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky Obec uvede jen název části obce (vesnice).
 5. U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky Obec uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.
 6. U samot, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty a nejsou ulicí v obci, pod kterou spadají, se do položky Obec uvede jen název samoty dle databáze Geonames.
 7. U samot jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce, části obce nebo samoty nebo jsou ulicí v obci pod kterou spadají, se do položky Obec uvede jen název samoty dle databáze Geonames a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.


Ověření jedinečnosti názvu

Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít českou Wikipedii nebo databázi RUIAN. Pro obce je ale mnohem jednodušší použít kompletní tabulku obcí obsahující správné Waze názvy.

Pro části obcí (vesnice) a samoty není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.

Pomůže formulář, který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce nebo samoty. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout. Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.