Difference between revisions of "Značení obcí History

(→‎Hranice obce: Oprava překlepů)
Line 55: Line 55:
Existuje jedna výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:
Existuje jedna výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:


<small>Jesenice, samostatná obec v okr. Praha-západ = Jesenice (Praha-západ)<br />
<small>Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)<br />
Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)<br />
Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)</small>
Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)</small>Revision as of 19:28, 9 September 2015

Úvodem aneb vysvětlení

Pojem obec v České republice má více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 1.8.2014 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.

Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město a mezi obce podle zákona patří i vojenské újezdy).

V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/hod.

Mnoho obcí nemá jedinečný název, třeba Nových Vsí jsou v České republice desítky. To působí mnohé problémy, protože Waze není na takovou situaci připraven. Řešilo se to rozšířením názvu o doplňující údaje v závorce, k čemuž však mnozí přistupovali různě a ukázalo se, že i zde je potřeba jasně definovat určitá pravidla. Proto vznikla snaha o sjednocení označování obcí a na fóru proběhla rozsáhlá diskuse s cílem zajistit přehlednost v označování obcí, tj. aby uživatel Waze snadno našel to své cílové místo.

Vytvoření nového názvu obce

Vzhledem ke stavu pojmenování obcí v Česku byla od 28.1.2015 omezena možnost tvořit nové názvy obcí pro méně zkušené editory. Nové obce mohou vytvářet jen editoři úrovně 4 nebo vyšší tím, že pojmenují minimálně jeden segment žádaným jménem obce. Od toho okamžiku mohou nový název používat všichni editoři bez rozdílu úrovní pro pojmenování dalších segmentů a míst.

Pokud nemáte dostatečná oprávnění (t.j. nejste editor úrovně 4 nebo vyšší), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:

Cs new city not allowed2.png

Pro přidání nového názvu obce použijte fórum Žádosti o úpravu cest v ČR.

Pravidla pro označování obcí

1. U měst, která mají jednoznačný název, se do položky City/Město uvede jen název měst.


2. U měst, která nemají jednoznačný název mezi městy, se do položky City/Město uvede název města a za něj do závorky okres. Existují jen 2 taková města:
Hranice (Cheb)
Hranice (Přerov)
Staré Město (Šumperk)
Staré Město (Uherské Hradiště)


3. U obcí (městysů, vojenských újezdů), které mají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City/Město uvede jen název obce.


4. U obcí (městysů, vesnic, vojenských újezdů), které nemají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City/Město uvede název města a za něj do závorky okres.

Existují 2 výjimky, kdy obce se stejným názvem leží ve stejném okrese. Ty se vyřeší takto:

Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Domažlice = Mezholezy (Kdyně)
Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn = Mezholezy (Horšovský Týn)
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov = Březina (Tišnov)
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko = 'Březina (Brno-venkov)


5. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. Praha 6 Suchdol bude označena jen jako Praha.


6. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede jen název části obce (vesnice).


7. U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.

Existuje jedna výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:

Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)
Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)


Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít českou wikipedii (poznámka: masochisté mohou použít i prohlížeč databáze UIR-ADR) Pro obce je ale mnohem jednodušší použít kompletní tabulku obcí obsahující správné Waze názvy.

Pro části obcí (vesnice) není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.

Trochu pomoci může následující formulář, který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout.

Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.

Příklady použití

Jirkov

- v případě města v okrese Chomutov se uvede jen "Jirkov" (bez závorek)

- v případě vesnice v okrese Jablonec nad Nisou se uvede "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)


Nová Ves - jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole City pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:

- v případě obce nacházející se hned u D5 blízko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"

- v případě vesnice mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"

- v případě vesnice nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"

- v případě vesnice u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"


Mezholezy - v ČR se nacházejí dvě obce a jedna osada s názvem Mezholezy, obě obce se nacházejí v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít pravidlo č. 5 a u těchto dvou obcí je třeba využít pravidlo 7. Proto mohou vypadat zápisy v poli City následovně:

- v případě osady v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"

- v případě obce, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn

- v případě obce, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně

Hranice obce

V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky IS 12a Obec (tzv. "bílá cedule").

Bila-cedule.jpg
Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno Google Street View

Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce hranice souvislé zástavby, tzv. intravilán.

Obvykle obce kreslíme jako jeden kompaktní celek. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.


CzechHomeIcon.jpg