Difference between revisions of "Značení obcí History

m (Kunratice (Liberec))
Line 53: Line 53:
# Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. ''Praha 6 Suchdol'' bude označena jen jako ''Praha''.
# Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. ''Praha 6 Suchdol'' bude označena jen jako ''Praha''.
# U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Město'' uvede jen název části obce (vesnice).
# U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Město'' uvede jen název části obce (vesnice).
# U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Město'' uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají. Existuje výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:
# U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky ''Město'' uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají. Existují dvě výjimky, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ty se vyřeší takto:
#*<small>Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)</small>
#*<small>Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)</small>
#*<small>Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)</small>
#*<small>Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)</small>
#*<small>Kunratice, samostatná obec v okr. Liberec = Kunratice (Frýdlant)</small>
#*<small>Kunratice, část obce Liberec = Kunratice (Liberec)</small>


=== Ověření jedinečnosti názvu ===
=== Ověření jedinečnosti názvu ===

Revision as of 20:36, 21 March 2016


Úvodem vysvětlení

Pojem obec v České republice má více významů. Jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je k 31.10.2015 6253, číslo se mění, jak obce vznikají a zanikají). Jiní v obci vidí název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.

Obce mají dle zákona různý status (obec, městys, město, statutárního město, hlavní město a mezi obce podle zákona patří i vojenské újezdy).

V České republice je kromě těchto 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a mívají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/h.

Mnoho obcí nemá jedinečný název, třeba Nových Vsí jsou u nás desítky. To působí problémy, protože Waze na to není připraven. Řešením bylo rozšíření názvu o doplňující údaje v závorce. Nejednotnost v takovém značení vedla ke zmatkům a potřebě mít jasná pravidla. Snaha o sjednocení označování obcí vyústila v rozsáhlou diskusi na fóru s cílem zajistit jednotnost označování obcí, aby každý Wazer našel cíl své cesty.

Hranice obce

V editoru se hranice obce vytvoří pojmenováním segmentu názvem příslušné obce. Segment s pojmenováním obce začíná v místě dopravní značky IS 12a Obec (tzv. "bílá cedule").

Bila-cedule.jpg
Žlutě jsou vyznačeny segmenty za "bílou cedulí", v pravé části je otevřeno okno Google Street View

Kde tato značka chybí, považuje se za začátek obce hranice souvislé zástavby, tzv. intravilán.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

Znacka-obec+konec-obce.png
Značka začátek a konec obce

Pokud nejsou značky naproti sobě, posuneme hranici obce ke značce, která je "dál z obce".

Obec je kompaktní celek

Obvykle obce kreslíme jako jeden kompaktní celek. Uvnitř obce by neměly být segmenty bez uvedeného názvu obce nebo segmenty s jiným názvem obce.

Vytvoření nového názvu obce

Kvůli stavu pojmenování obcí v Česku mohou od 28.1.2015 tvořit nové názvy obcí jen editoři úrovně 4 nebo vyšší tím, že pojmenují minimálně jeden segment jménem obce. Od toho okamžiku mohou všichni editoři nový název používat pro pojmenování dalších segmentů a míst.

Bez dostatečných oprávnění (L4+), uvidíte při pokusu o uložení nového názvu následující hlášení:

Cs new city not allowed2.png

O nové názvy obcí žádejte ve fóru Žádosti o úpravu cest v ČR.

Pravidla pro označování obcí

 1. U měst s jednoznačným názvem se do položky Město zadá jen název města.
 2. U měst, která nemají jednoznačný název, se do položky Město uvede název města a za něj do závorky okres. Jsou jen dvě taková města:
  • Hranice (Cheb) × Hranice (Přerov)
  • Staré Město (Šumperk) × Staré Město (Uherské Hradiště)
 3. U obcí (městysů, vsí, vojenských újezdů), které mají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky Město zadá jen název obce.
 4. U obcí (městysů, vsí, vojenských újezdů), které nemají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky Město uvede název obce a za něj do závorky okres. Máme dvě výjimky, kdy obce se stejným názvem leží ve stejném okrese:
  • Mezholezy, okr. Domažlice = Mezholezy (Kdyně) × Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn = Mezholezy (Horšovský Týn)
  • Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov = Březina (Tišnov) × Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko = 'Březina (Brno-venkov)
 5. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. Praha 6 Suchdol bude označena jen jako Praha.
 6. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky Město uvede jen název části obce (vesnice).
 7. U částí obcí, jejichž název koliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky Město uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají. Existují dvě výjimky, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ty se vyřeší takto:
  • Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)
  • Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)
  • Kunratice, samostatná obec v okr. Liberec = Kunratice (Frýdlant)
  • Kunratice, část obce Liberec = Kunratice (Liberec)

Ověření jedinečnosti názvu

Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít českou wikipedii (poznámka: masochisté mohou použít i prohlížeč databáze UIR-ADR). Pro obce je ale mnohem jednodušší použít kompletní tabulku obcí obsahující správné Waze názvy.

Pro části obcí (vesnice) není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.

Pomůže formulář, který ověří, že jméno, které editor vymyslel, je správné jméno části obce. Ověření, zda je část obce pod společnou značkou je na editorovi, formulář nemá podle čeho rozhodnout. Formulář samozřejmě funguje i pro názvy obcí.

Příklady

Jirkov
Město v okrese Chomutov: jen "Jirkov" (bez závorek)
Vesnice v okrese Jablonec nad Nisou: "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)
Nová Ves
Jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole Město pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:
Obec u D5 nedaleko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"
Ves mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"
Ves nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"
Ves u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"
Mezholezy
V ČR máme dvě obce a jednu osadu Mezholezy. Obě obce se nachází v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít 5. pravidlo a u těchto dvou obcí je třeba využít 7. pravidlo. Proto mohou vypadat zápisy v poli Město následovně:
Osada v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"
Obec, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn
Obec, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně