Značení obcí

From Wazeopedia

Úvodem aneb vysvětlení proč tato stránka

Pojem obec v České republice má sémanticky více významů, jedni jej chápou jako obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (kterých je 6253 - stav k 1.8.2014, číslo se může průběžně měnit, podle toho jak obce vznikají či zanikají), jiní jako název místa, kam se chceme pomocí Waze dostat, tj. adresu místa.

Obce dle zákona mají různý status obec, městys, město, statutárního město, hlavní město a mezi obce podle zákona spadají i vojenské újezdy.

V České republice existuje kromě těch 6253 "obcí" další tisíce vesnic a sídel, které z pohledu obecní správy spadají pod jinou "obec". Tyto vesnice či sídla mají často vlastní doručovací adresy a často, mají vlastní značku začátku a konce obce, tj. je v nich omezena rychlost na 50 km/hod.

Zároveň však mnoho vesnic a obcí nemá jedinečný název, například Nových Vsí jsou v České republice desítky. To působí mnohé problémy, protože Waze není na takovou situaci připraven. Řešilo se to rozšířením názvu o doplňující údaje v závorce, k čemuž však mnozí přistupovali různě a ukázalo se, že i zde je potřeba jasně definovat určitá pravidla.

Proto vznikla snaha o sjednocení označování obcí a na fóru proběhla rozsáhlá diskuse, s cílem zajistit přehlednost v označování obcí, tj. aby uživatel Waze snadno našel to své cílové místo. Výsledkem je tento článek.

Pravidla pro označování obcí

1. U měst, která mají jednoznačný název mezi městy, se do položky City uvede jen název města.


2. U měst, která nemají jednoznačný název mezi městy, se do položky City uvede název města a za něj do závorky okres. Existují jen 2 taková města:
Hranice (Cheb)
Hranice (Přerov)
Staré Město (Šumperk)
Staré Město (Uherské Hradiště)


3. U obcí (městysů, vojenských újezdů), které mají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City uvede jen název obce.


4. U obcí (městysů, vesnic, vojenských újezdů), které nemají jednoznačný název mezi městy a obcemi, se do položky City uvede název města a za něj do závorky okres.

Existují 2 výjimky, kdy obce se stejným názvem leží ve stejném okrese. Ty se vyřeší takto:

Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Domažlice = Mezholezy (Kdyně)
Mezholezy, okr. Domažlice, dříve okr. Horšovský Týn = Mezholezy (Horšovský Týn)
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Tišnov = Březina (Tišnov)
Březina. okr. Brno-venkov, dříve okr. Blansko = 'Březina (Brno-venkov)


5. Části obcí (vesnice) se do Waze zadávají, jen pokud jde o oficiální části a nejsou za společnou značkou obce, tj. např. Praha 6 Suchdol bude označena jen jako Praha.


6. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede jen název části obce (vesnice).


7. U částí obcí, jejichž název nekoliduje s jiným názvem města, obce nebo jiné části obce, se do položky City uvede název části obce (vesnice) a za něj do závorky název obce, pod kterou spadají.

Existuje jedna výjimka, kdy část obce spadá pod okresní město a zároveň existuje obec v témže okrese, která musí mít z důvodu kolize s jinou obcí v závorce okres. Ta se vyřeší takto:

Jesenice, samostatná obec v okr. Praha-západ = Jesenice (Praha-západ)
Jesenice, samostatná obec v okr. Příbram = Jesenice (Sedlčany)
Jesenice, část obce Příbram = Jesenice (Příbram)


Pro ověření jedinečnosti názvu lze využít http://cs.wikipedia.org/wiki českou wikipedii] (poznámka: masochisté mohou použít i prohlížeč databáze UIR-ADR) Pro obce je ale mnohem jednodušší použít kompletní tabulku obcí obsahující správné Waze názvy.

Pro části obcí (vesnice) není možné takovou tabulku vygenerovat, protože by obsahovala i části obcí pod společnou značkou s obcí a takové se do Waze neuvádějí, takže tabulka by byla zavádějící.

Příklady použití

Jirkov

- v případě města v okrese Chomutov se uvede jen "Jirkov" (bez závorek)

- v případě vesnice v okrese Jablonec nad Nisou se uvede "Jirkov (Železný Brod)", tj. název_vesnice (název_obce)

Nová Ves - jen na Plzeňsku (okres Plzeň-jih) jsou 4 obce či vesnice, které se mají v názvu Nová Ves. Pole City pro tyto jednotlivé případy má obsahovat:

- v případě obce nacházející se hned u D5 blízko Plzně: "Nová Ves (Plzeň-jih)"

- v případě vesnice mezi Přešticemi a Měčínem: "Nová Ves (Kbel)"

- v případě vesnice nedaleko Nepomuka: "Nová Ves u Nepomuka"

- v případě vesnice u Oselce: "Nová Ves (Oselce)"


Mezholezy - v ČR se nacházejí dvě obce a jedna osada s názvem Mezholezy, obě obce se nacházejí v okrese Domažlice, takže na ně nelze použít pravidlo č. 5 a u těchto dvou obcí je třeba využít pravidlo 7. Proto mohou vypadat zápisy v poli City následovně:

- v případě osady v okrese Kutná Hora: "Mezholezy (Miskovice)"

- v případě obce, která se dříve nacházela v okrese Horšovský Týn: "Mezholezy (Horšovský Týn)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 24, 346 01 Horšovský Týn

- v případě obce, která byla i dříve v okrese Domažlice: "Mezholezy (Kdyně)" - adresa obecního úřadu je Mezholezy 57, 345 06 pošta Kdyně


CzechHomeIcon.jpg