Vejtyper (Denmark)

From Wazeopedia

Vejene navngives ud fra følgende kriterier (1):

Generel navngivning

Vejnavne følger den officielle stavemåde. Er man i tvivl om hvordan det staves, og om der er punktum i evt. forkortelser, kan vejnavnet efterprøves på denne side fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Link

Kørbare veje

Freeway = Motorvej

 • Motorvejsnummer (uden parentes) f.eks. E20. Er det ikke en Europavej, skrives blot nummeret på vejen f.eks. 18
 • Hvis en Motorvej har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, så teksten ombrydes fornuftigt i klienten, fx E47 / E55
 • Ved Y-splitninger - altså hvor en motorvej bliver til to, og den ene fortsat hedder det samme, og er af samme type, skal der indsættes en såkaldt "wayfinder" (et stykke vej magen til de veje der er i krydset. Disse to wayfindere skal navngives som reglerne for en afkørsel. En wayfinder bør være omkring 20 meter. (Wayfinder eksempel). Det er vigtigt at vinkler overholdes, således at man guides med et "hold til højre/venstre", så der ikke er tvivl om man skal holde sig i den ene eller anden side.
 • Det anbefales at tegne de ensrettede veje så de følger trafikkens retning - A->B.
 • Der anvendes så få geo-noder som muligt.
 • En oversigt over de danske motorveje kan ses her.
 • Motorvejskryds - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) (eksempel)
 • En oversigt over danske motorvejskryds findes her.
 • Motorvej låses på level 4.


Major Highway = Hovedvej

 • Primærrute (1-2 cifret rutenummer), f.eks. Vejlevej (18)
 • Sekundærrute (3 cifret rutenummer), hvor første tal er 1, f.eks. Københavnsvej (151)
 • En oversigt over de danske hovedveje kan ses her.
 • Hovedvej låses på level 4


Minor Highway = Landevej med nummer eller Ringvej

 • Sekundærrute (3 cifret rutenummer), hvor første ciffer ikke er 1, f.eks. Bredsten Landevej (473)
 • Ringvej, der er navngivet som sådan, f.eks. (O1), (O2), (O3)
 • En oversigt over de danske landeveje/ringveje findes her
 • Landevej/Ringvej låses på level 3.


Primary Street = Øvrige hovedfærdselsårer

 • Uden for byer
  • Forbindelsesveje som ikke allerede har en højere status
  • Veje, hvor den narturlige hastighed er højere end ~65-70 km/h (da der vil være veje, der kører ud til et slutpunkt ude ved en strand osv.)
 • I byer
  • De naturlige hovedfærdselsårer
 • Øvrig hovedfærdselsåre låses på level 1 (Auto).


Street = Almindelig vej

 • Mindre veje, der ikke bør tilbydes som relevante routingmuligheder, med mindre "man skal/vil den vej", eller det afkorter ruten væsentligt.
 • Villaveje i byerne.
 • Almindelig vej låses på level 1 (Auto).


Narrow Street = Stræde

 • Dobbelt rettet og meget smal vej i en by, hvor bredden ikke tillader to biler at mødes, f.eks. Skyttensstræde, Helsingør
 • Stræde låses på level 1 (Auto).


Private Road = Privat vej

 • Indkørsler (længere end 50m) og andre private veje.
 • Veje med gennemkørsel forbudt.
 • Privat vej låses på level 1 (Auto).


Ramp = Til-/frakørselsrampe

 • Navngives efter hvad der står på skiltet med klammer omkring frakørselsnummeret f.eks. <6> Høje Taastrup C
 • Hvis en rampe har flere numre skrives det med "/" med luft omkring, ligesom en motorvej fx <20> København C / O2
  • Tilkørsel - Motorvejsnummer og retning. Eks. E45n Aalborg
  • Frakørsel - Afkørselsnummer samt by eller område. Eks. "<49> Aarhus S / (501)" - Altså kun én by eller område.
 • Henvises til flere vejnumre skrives disse i samme parentes adskilt af "/" med luft omkring - <49> Aarhus S / (18 / 180 / 501)
 • Motorvejsfrakørsler - det geografiske område markeres med lokaliteten kryds (Landmark - Junction/interchange) og navngives med rutenummer, teksten "Frakørsel" og nummeret på frakørslen, f.eks. E20 Frakørsel 48
 • Til-/frakørselsrampe låses på level 4.


Off-road / Not maintained = Off-road / Markvej

 • Vej som ikke kan køres med almindelig bil, men kræver f.eks. firehjulstræk eller høj frihøjde.
 • Denne vejtype laves kun, hvis de er offentlig tilgængelige.
 • Off-road / Markvej låses på level 1 (Auto).


Parking Lot Road = Parkeringspladsvej

 • Vej på parkeringsplads. Ikke veje i boligområder, hvor der er parkeringsmulighed. Her vælges almindelig vej.
 • Parkeringspladsveje navngives ikke. Har parkeringspladsen et navn, laves et sted af typen område, hvor navnet angives.
 • Parkeringspladsvej låses på level 1 (Auto).


Ferry = Færge

 • Internationale færgeruter navngives med "Ferry" efterfulgt af rutenavn og evt. E-rutenummer, f.eks. Ferry Helsingør-Helsingborg (E47 / E55)
 • Nationale færgeruter navngives med "Færge" efterfulgt af rutenavn, f.eks. Færge Spodsbjerg - Tårs
 • Færgevejen kobles på vejene i havnene, men kan dog være afbrudt midtvejs, hvis det betyder der laves ruteplanlægninger, som ikke er hensigtsmæssige.
 • Færgevej låses efter reglen for den tilkoblede vejtype.


Ikke-kørbare veje

Railroad / Jernbane

 • Bruges til at markere jernbaner. Herunder S-tog, Metro og letbaner.
 • Der skal ikke sættes bynavn på, og navnet skal enten være Jernbane, S-tog, Metro eller Letbane.
 • Ved jernbaneoverskæringer kobles jernbanen på vejen.
 • Jernbaner låses på level 2.


Runway/Taxiway = Taxi/Landingsbane

 • Landingsbaner og taxiveje til fly.
 • Der skal ikke sættes bynavn på, og navnet kan være landingsbanenummer eller taxivejnummer.
 • Taxi/Landingsbane låses på level 1 (Auto).


Øvrige elementer

Roundabout = Rundkørsel

 • "Højeste" vejtype fra de tilstødende veje anvendes i hele rundkørslen.
 • Enkeltdelene af rundkørslen navngives ikke. Bynavn udfyldes, hvis det er indenfor bygrænsen.
 • Rundkørsel låses efter reglen for vejtypen.


Walking Trail = Gangstier

 • Gangstier benyttes til adresser, som ligger på veje, hvor der ikke må køres.
 • Gangstier kobles på vejene, der hvor de krydser. Laves en søgning på en adresse som ligger på en gangsti, vil man få en rute til det nærmeste punkt, hvor gangstien er koblet til en rigtig vej.
 • Lav ikke gangstier parallelt med rigtige veje, f.eks. cykelstier.
 • Har stien et navn, kan dette sættes på.
 • Gangstier låses på level 1 (Auto).


Camera = Kamera

 • Kamera findes i tre versioner:
  • Fartkamera.
  • Dummy (anvendes pt. ikke i Danmark).
  • Rødt-lys kamera (anvendes pt. ikke i Danmark).
 • Kamera låses på level 5 (Auto).


Junction box = Styret Knudepunkt

 • Anvendes i komplicerede vejkryds, hvor flowet ikke kan kontrolleres med de almindelige pile.
 • Styret knudepunkt låses på level 5 (Auto)


Diverse

Flere vejnumre

 • Når der er flere vejnumre på samme vej angives de med / med mellemrum omkring f.eks. Vejlevej (52 / 170 / 451)
 • Hvor der skal angives flere vejnumre, anvendes følgende rækkefølge:
  • Hierarkisk rækkefølge efter vejtyper
  • Derefter numerisk rækkefølge.


Øvrige relevante vejledninger


(1) Vejtyperne er pr. november 2011 ændret fra tidligere på baggrund af en diskussion i waze forummet: Diskussion fra waze forummet Nu defineres vejtyperne pba hovedveje, landeveje samt veje markeret i Krak/Google maps som gule (dvs. lidt større veje). Dermed differentieres motortrafikveje ikke mere, mens der er blevet en vejtype 'mere' i den lave ende af hierarkiet. Vejtypen "Primary Street" er igen pr. marts 2013 ændret på baggrund af en diskussion i waze forummet: Ændring af vejtyper i den Danske WIKI. Nu anvendes "Primary Streets" i langt højere grad, hvilket forbedrer routingalternativerne.

 • Regler for navngivning af motorveje og ramper ændret 20140531.