Asulad

From Wazeopedia
  • Asulaid kui selliseid ei saa otseselt joonistada.

Asulad tekivad siis, kui server moodustab kõigist ühe asulanimega segmentidest ühtse ala. Asula nimi kuvatakse kõigi segmentide keskpunktis.

Asulad Tartumaal
  • Segmentidele asulanime panemisel jälgi asula tegelikke piire.

Mõnikord on segment nii pikk, et ulatub kaugele teise asula või isegi maakonna sisse. Sellisel juhul tuleb segment õige koha pealt poolitada, et asulad oma piiridest välja ei veniks.

  • Asulate nimesid ja piire vaata alati ametlikust allikast.

Vaata lähemalt allikatest.

  • Kohanimedes ei kasutata asula liiginime (näiteks "küla", "linn", "alev" jne).

Erandiks on juhud, kui kõrvuti esinevad samanimelised asulad, näiteks "Otepää linn" (lihtsustamise mõttes on kaardil "linn" ära jäetud) ja "Otepää küla"

  • Maakondi ja valdu kaardile kanda ei tohi, küll aga külad.

Eestimaa on ühtlaselt küladega kaetud ning lõpuks ei tohiks enam kohanimeta alasid kaardile jääda. Kuna navigatsioonikaart hakkab pisitasa "valmis" saama, siis üritame vältida teede kaardile kandmist ilma asulanimeta.
Asula nimeks ei tohi kunagi panna maakonna või valla nime.
Erandiks on siinkohal inimtühjad metsamassiivid ja sood, kuhu ei ole otstarbekas asulanimesid lisada. See venitab kaardil asulapolügoni liialt suureks ning seejärel arvab Waze, et tegu on suurlinnaga.

  • Korduvad asulanimed koos valla või maakonnaga.

Kui samanimeline asula esineb mitmes maakonnas, siis tuleb asula nime järele sulgudesse lisada ka maakonna nimi.

Näiteks "Kääpa (Jõgevamaa)"

Kui ühes maakonnas asub mitu samanimelist asulat, siis tuleb asula nime järele sulgudesse lisada valla nimi.

Näiteks "Villa (Lasva v)" ja "Villa (Haanja v)", mis mõlemad asuvad Võrumaal.