Kaardiraportid

From Wazeopedia

Kaardiraporteid on kahte liiki: saadetud kasutajate poolt ja automaatselt genereeritud serveri poolt.

Kasutajate raportid

Kasutajate raportite alla kuuluvad kõik raportid, mida on võimalik Waze äpi ja Livemapi vahendusel kaardile lisada.

UR 1.png Kollane raport, olnud kaardil 0-5 päeva.
UR 2.png Oranž raport, olnud kaardil 6-14 päeva.
UR 3.png Punane raport, olnud kaardil vähemalt 15 päeva.
RaportTnA.png

Lisainfo all on võimalik tavaliselt, aga mitte alati, näha missugune oli Waze soovitatud teekond ja missugust teed pidi kasutaja tegelikult liikus. Kui siia lisada ka raporti pealkiri, näiteks "Pööre pole lubatud", siis sellest infost mõnikord ka juba piisab. Siin aga tuleks küsida raporteerija käest täpsustust miks konkreetne pööre lubatud ei ole. On seal keelumärk? Teetööd või üritus ehk tänava ajutine sulgemine?

Ajutisi sulgemisi saavad lisada ainult L4+ tasemega toimetajad ja sulgemiste lisamiseks on foorumis eraldi teema.


Automaatsed raportid

Automaatsed raportid genereeritakse, nagu nimigi ütleb, automaatselt serveri poolt. Veel on erinevuseks see, et "mittetuvastatud" raporteid enam uuesti ei genereerita. Seega tuleks enne raporti sulgemist eriti hoolikalt veenduda kaardi õigsuses ja kahtluse korral jätta raport avatuks.

MPparkla.png

Näiteks selline raport, kus tuleb esmalt muuta parkla punktist alaks ja alles seejärel saab raporti lahendatuks märkida. Sageli puuduvad sellistel parklatel ka muud olulised andmed (vt Parklad).

MPliikuvsegment.png

Või selline raport, kus on joonistatud uus segment, aga pole korralikult ühendatud olemasolevate segmentidega. See tähendab, et visuaalselt oleks kõik justkui korras, aga segmendile klikates ei kuvata segmendi otstes nooli. See võis juhtuda joonistaja tähelepanematusest, aga ka sellest, et olemasolev segment oli lukustatud kõrgema tasemega ja ühendamine polnud võimalik. Viimasel juhul tuleks pöörduda Eesti foorumisse ja postitada ühendamise soov koos permalingiga "Lukus teede" teemasse.

Lahendamine

Kaardiraportid tuleb märkida lahendatuks peale probleemi lahendamist. Kui probleemi olemus on ebaselge, siis tuleb küsida täpsustust ja anda aega raporteerijale vastamiseks. Vahepeal võib selle raporti leida mõni teine toimetaja, kes on kohalike oludega kursis ja teab ka lahendust, aga ka siis oleks viisakas anda esimese päringu tegijale aega asjaga tegeleda ja mitte "varastada" raportit. Kui aga mõne päeva jooksul vastust ei tule, siis võiks küsimust korrata. Pärast kahenädalast vaikust võib märkida raporti mittetuvastatuks.

Hea tava kohaselt sulgeb raporti probleemi lahendaja või esimese päringu tegija. Kui probleemi lahendaja ei ole esimese päringu tegija, siis tuleb enne raporti lahendatuks märkimist jätta kommentaar parandatud vea kohta. Vananenud (>15p) raportite esmaavastajale on mõistlik saata meeldetuletus, et ta raporti kinni paneks.