Kohad

From Wazeopedia

Huvipunktid Wme-place.png on otsitavad sihtpunktid kaardil.

Kaardikommentaarid MCIcon.png pole otsitavad ning need on nähtavad ainult kaardiredaktoris.

Huvipunkt e. place

Kaardikihtide menüü

Enne huvipunktidega tegelemist veendu, et kaardikihtide menüüst oleksid kõik asjakohased kaardikihid sisse lülitatud. Eraldi on võimalik sisse või välja lülitada parklad, elamud ja kõik ülejäänud.

Uue huvipunkti lisamine

Kaardile tuleb lisada vaid reaalselt eksisteerivad hooned ja objektid, kus toimub mingisugune tegevus ning mille olemasolust võiksid Wazerid ka reaalselt kasu saada. Pea meeles, et kõik huvipunktid ning ka neile lisatud pildid on avalikud ja kõigile nähtavad. Hea seenekoht või salakoht metsas võib tunduda küll hea mõttena, aga kaardile need ei sobi - pigem salvesta need endale lemmikuna.

Uue huvipunkti lisamiseks:

 1. vali menüüribalt Wme-place.png
 2. leia menüüst sobiv kategooria
 3. vali kas punkt 20px-Wme-place-point.png või ala 20px-Wme-place-landmark.png.

Kategooriat saab hiljem muuta ning menüüs on välja toodud vaid väike valik neist.

Alade joonistamisel tuleb jälgida, et ala servade ja naabruses olevate teede vahele jääks vahe sisse, st ala serv ja tee ei tohi kattuda. Samuti tuleb punkt lisada tee kõrvale, mitte tee peale.
Ainult huvipunkti muutmisest kaardiuuenduseks (ingl Map Tile Update) ei piisa. Selleks tuleb kas kustutada mõni ebavajalik sõlmpunkt või liigutada segmenti millimeetri võrra, säilitades seejuures tee üldise kuju.


Punkt või ala?

Kui joonistamisel tekib küsimus, kas huvipunkt on punkt või ala, siis kõige lihtsam on lähtuda järgnevast loogikast. Ala on see hoone, mida on auto aknast kaugele näha ja punkt on mingisugune väike koht, siseruum või virtuaalne hoone osa (sh mõni firma).

Ala on koos nimega kaardil nähtav, punkt ei ole.

1. peatumispunkt, 2. ikoon ala liigutamiseks

Peatumispunkt

Peatumispunkt (ingl stop point) Stop point.png, mis on määratav nii aladel kui punktidel, tuleb panna sellisesse paika, kus autojuht peaks sihtkohta jõudes peatuma. Waze juhatab seejärel segmendini, mis asub füüsiliselt peatumispunktile kõige lähemal.

Seda tuleb kasutada alade puhul ning paikades, kus koht asub teest mõnevõrra eemal ning peatuda tuleb kindlas punktis.

Tähtsamad huvipunktid

Olulised kohad, mida tuleks igal võimalusel kasutada.

Elamud

Siia alla kuuluvad kõik eramajad, korterelamud ja muud hooned, kus inimesed elavad. Loe edasi: Aadressid#Elamud.

Parklad

 • Parklaks ei märgita platse, mis on tee laiendused (ühel- või kahelpool teed parkimine).
 • Kõik muud parkimisvõimalused, sh eraldi parkimiskohad kindla asutuse klientidele, tuleb kaardile kanda ning sinna peab minema ka parklatee.
 • Parklale tuleb panna ka nimi ja seejuures tuleb jälgida, et nimes sisalduks ka nimetus "parkla". Lihtsalt "P" nimena ei sobi. Kui mõistlikku nime ei ole, siis jätta lahter tühjaks.


Ostukeskuste ja kaubamajade parklate puhul on mõistlik jagada need väiksemateks loogilisteks osadeks ja vastavalt nimetada. Kui parkla asub hoones sees, näiteks kaubamaja keldrikorrusel, siis tuleb see parkla eraldi välja joonistada.

Maa-alustel parklatel, millel on visuaalselt nähtav ainult sisenemiskoht, pole vajalik terve parkla kuvamine – piisab maapealse osa ja sissepääsu joonistamisest koos sinna viiva parklateega.

Tanklatele parklat ei lisata, kui just pole tegemist eraldiseisva parklaga, mis on mõeldud üldkasutatavaks puhkealaks või mõne kõrvalasuva asutuse külastajatele.

Kindlasti täida ära ka parkla lisainfo, kus tuleb määrata vähemalt parkla tüüp (avalik, piiratud või privaatne) ja võimalusel ka teised andmed.

Kategooriat "parkla" tohib kasutada ainult parkla puhul. Mitte kunagi ei tohi lisada parkla kategooriat mõnele muule kohale.


Tanklad

2012.a novembri alguses aktiveeriti Eestis kütusehindade funktsioon.

Selleks, et seda kasutada saaks, peavad olema tanklad õigesti joonistatud. Selleks tuleb sättida paika tankla ala ja joonistada vähemalt üks tanklasse viiv parklatee.

Kohustuslikud andmed tanklale:

 • Kategooria - Tankla
 • Nimi - Tankla ametlik täispikk nimi, leiab enamasti tankla kodulehelt. Näit. "Premium 7 Tartu Ravila", mitte "63a Ravila tn. A24".
 • Alternatiivne nimi - Alates 2015 aprill oleme lisanud alternatiivse nime väljale keti nime. See aitab tanklate otsimisel neid õigesti reastada. Tegu on kavalusega, mille leiutas meie kasutaja Mikk36.
 • Bränd - Kui antud tanklaketi brändi ei eksisteeri, siis paluks sellest teada anda foorumis

Gaasitanklad
Kuna tavatankla ei tunnista vähemalt praegu eraldi kütusena gaasi, siis tuleb gaasitanklad lisada kaardile eraldi punktina. Nimeks tankla nimi ja bränd valida vastavalt kas CNG, LNG või LPG.

Laadimisjaam WME's

Laadimisjaamad

 • Nimi

Nimi algab Unicode märgiga "🔌" (U+1F50C) ja sellele järgneb laadimisjaama täpne nimi.
Näiteks:

🔌 Volt Ülemiste Keskus P-1

Üheks alternatiivseks nimeks tuleb lisada pakkuja nimi ja teiseks märksõna "laadimisjaam". Need lihtsustavad tunduvalt hilisemat laadimisjaamade otsimist.

 • Kirjeldus

Kirjeldusse märkida ära kõik pistikutüübid ja laadimiskohtade arv.
Näiteks:

1× CCS 50 kW
1× CHAdeMO 45 kW
1× Type 2 22 kW
 • Lukustamine

Kõik korrastatud laadimisjaamad varustada L3 lukuga.

 • Lisainfo

Veebileheks tuleks võimalusel lisada otselink laadimisjaamale, et laadimise alustamine oleks võimalikult lihtne. Teenuste all tuleks ära märkida kliendiparkla, et kohalejõudes ei pakutaks enam eraldi parkimist. Üles tuleks märkida ka lahtiolekuajad, kuna osad laadijad asuvad kinnistel territooriumidel ja parkimismajades.

 • Allikad

Infot laadimisjaamade kohta saab näiteks https://account.enefitvolt.com/findCharger ja https://eleport.ee/network/

Muud huvipunktid

 • Bussipeatus - nimi lisada koos nimetusega "bussipeatus". Näiteks "Laagri bussipeatus".
 • Rand - lisaks nimele, alternatiivse nime väljale lisada "ujumiskoht"
 • Shoppamine - alternatiivse nime väljale tuleb kirjutada keti või emafirma nime lühivariant. Näiteks "Konsum", "Selver" vms
 • Mets - üldiselt Eestis metsi ei joonistata ja ei ole ka suurt mõtet 1000 ha turbaraba lisada. Kui on mets, millel on nimi, siis see sobib küll
 • Saar - saared joonistatakse kohana välja ainult sellisel juhul kui saarel ei ole teid (???)
 • Alternatiivsete nime väljal kasutage lisaks eelnevatele julgesti ka järgmisi märksõnu: lõkkekoht, telkimiskoht

NB! Kõigil huvipunktidel palun täitke ära ka aadressi väljad, siis on võimalik neid eristada ka linnanime järgi, näiteks Tartu Ülikool, Tallinn.

Kaardikommentaarid

Kaardikommentaarid on mõeldud teadete või juhiste jätmiseks teistele kaardijoonistajatele või ka meeldetuletuseks iseendale. Selleks võib olla näiteks mõne eriolukorra kirjeldus. Kui kommentaar on oma eesmärgi täitnud, siis pane 7-päevase varuga lõpptähtaeg ja kommentaar kaob automaatselt ega risusta asjatult kaarti.

Uue kaardikommentaari lisamiseks:

 1. vali menüüribalt MCIcon.png
 2. vali kas punkt 20px-Wme-place-point.png või ala 20px-Wme-place-landmark.png.