Teed

From Wazeopedia

Teede joonistamine

Üldist

Väike meeldetuletus ning näpunäited, mida tuleks alati jälgida ehk mõne sõnaga kõige levinumatest probleemidest, mida kipuvad uued kasutajad kaardi joonistamisel tegema.

Liikluskorraldus peab alati olema kontrollitud. Mõnel juhul võib ka Google StreetView abi kasutada, kuid aja möödudes peab arvestama, et see võib olla aegunud.

Kõik teed koosnevad lõikudest (segment). Igal lõigul on alati algus- ja lõpp-punkt. Lõigud ei tohi mitte kunagi ristuda samal tasapinnal. Kui kaks olemasolevat lõiku ristuvad, siis tuleb nende ristumiskohale luua ühendus (junction) ning tekivad uued lõigud.


Joonistamine

Teede joonistamisel ei joonistata sõiduradu eraldi välja. Kahe suunavööndi eraldi joonistamisel on mõte vaid juhul, kui need on tõesti täielikult eraldatud ning tee on väga lai. Selliselt joonistatud teede ristmikud muutuvad väga keeruliseks ning veel keerulisem on need normaalselt navigeeritavateks saada.

puudub
https://www.waze.com/editor/?env=row&lon=24.72165&lat=59.42787&zoom=4

Sõiduradadest on mõnigal juhul mõistlik siiski maha- ja pealesõidud välja joonistada, et navigeerimisel saada käsklusi "keep left" ja "keep right". Igal juhul peaks keerukamaid ristmikke joonistama vaid kogenud kasutajad ning need, kes neid ristmikke hiljem ka läbi sõidavad ning navigatsiooni käsklusi kontrollida saavad.

Vasakpoore.png

https://www.waze.com/editor/?env=row&lon=24.62344&lat=59.34661&layers=4&zoom=4

Kindlasti tasuks lugeda ka artiklit At-grade connectors.

Vahel tuleb kaarti joonistada tegelikkusest veidi erinevalt, et selgeid instruktsioone saada. Näiteks kui tee pealt keerab tänav maha liiga laugelt, siis antakse käsk "keep right", kuid enamus juhtudel on ikkagi autojuhi jaoks tegemist parempöördega ja õige on "turn right" käsklus. Sel juhul tuleb teha ristmikule väike 90-kraadine pööre ja sealt diagonaaliga jätkata.

Diagonaal.png

https://www.waze.com/editor/?env=row&lon=24.65184&lat=59.37874&zoom=6

Alati tuleb jälgida lubatud ning keelatud pöördeid ja jälgida, et lõigud ikka mõlemas suunas oma naabritega ühendatud oleks (välja arvatud ühesuunalised teed ja keelatud pöörded).

Joondamine

GPSjoondamine.png

Kõik kaardile lisatud teed peaksid reaalsusega võimalikult täpselt kattuma, so GPS-punktidega joonduma. GPS-punktid näitavad, kuhu on kasutajatelt saadud liiklusandmed tegelikult salvestunud. Kuigi mõnikord võib tunduda, et aerofoto järgi on mõned teed pisut nihkes, siis enne tegutsemist tuleb üle kontrollida GPS-punktide kaardikiht ning veenduda, et aerofoto ise poleks nihkes.

GPS-punktide kaardikihi saab kiiresti sisse lülitada kombinatsiooniga Shift+G

Punased teed

Tee rullimisel tekivad kaardile nn punased teed. Punane tähendab seda, et teel puudub nimi ja see on nn kinnitamata tee. Punased teed võivad tekkida ka tähelepanematusest kaardiredaktoris joonistamisel.

Selliste teede parandamiseks tuleb neile lisada nimed või märkida "puudub" ning kindlasti üle kontrollida ka pöörded. Nimedest lähemalt.

Uued tänavad alati koos numbritega

Uute tänavate joonistamisel tuleb alati lisada neile ka majanumbrid. Kuna Waze ei plaani vähemalt lähiajal enam majanumbreid välistest allikatest importida, siis on väga oluline uute numbrite kaardile lisamine. Vaata lähemalt.

Liiga väikesed lõigud

Jupid.jpg

Kindlasti tuleb vältida liiga väikeste segmentide joonistamist. Need risustavad kaarti ja tegelikku otstarvet neil ei ole, kuna need on navigeerimiseks liiga väikesed.

Näiteks lühikesed sissesõidud iga maja juurde. Sellised teed peavad olema vähemalt 50m, lühemaid ei lisata.

Jct 4 offset sep ex.png

Ristmikel tuleks samuti liiga väikseid lõike vältida, kuna need võivad navigeerimisel probleeme tekitada. Siinkohal on reegliks 5 m, millest lühemaid segmente olla ei tohi. Ühe võimalusena võib ristuvaid teid üksteisest pisut eemale nihutada, et pikendada nendevahelist lõiku. Kui aga ristuvad teed asuvad väga lähestikku, siis tuleks need pigem üheks ristmikuks kokku liita.