Teede nimed

From Wazeopedia

Tänavad

 • TÄNAV lahtris alati tänava nimi. Kirjuta välja ka kõik liigisõnad (tee, põik jne), välja arvatud “tänav”. Alati lühenda liigisõnad “maantee” (mnt) ja “puiestee” (pst); nende lõppu ei käi punkt. Antud reeglite aluseks on võetud riiklik määrus.
 • Kui tänav on ühtlasi ka maantee, siis maantee numbrid ja nimi lähevad alternatiivseks nimeks ja ilma asulanimeta.
Tanavanimed.png
 • Parkla- ning õuealateedele tänavanime üldiselt ei panda ning märgitakse linnuke "Nimetu".
Tanavanimed-nimetu.png

Maanteed

 • Maanteede puhul on lahtris TÄNAV kirjas esimene number prioriteedi järgi (vt Maanteede prioriteedid) koos asulanimega. Maanteedele, millele on omistatud viiekohaline number (kõrvalmaanteed), lisada nimeks kolm viimast numbrit (vt Lühendatud numbrid)
 • Alternatiivsete nimede all on kirjas kõik teised numbrid, sh kõrvalmaantee täispikk number, ja nimed ilma asulanimeta.
Maanteenimed.png
 • Lahtris TÄNAV on kirjas ainult üks nimi. Nime puudumisel tuleb märkida linnuke "Nimetu" ette.
 • Kui tee nimi koosneb mitmest asulanimest, jäta liiginimi (tee/maantee) alati kirjutamata.

Näited

Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme
Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva
 • Maanteede numbrid on alati kahe nurksulu vahel. See tagab selle, et kaardil kuvatakse maanteenumbrid märgina tee peal.
 • Igal teel ei pea nime olema. Pole mõtet lisada teedele pikki lohisevaid nimesid, mis eksisteerivad vaid kuskil Maa-ameti serveris ja millest reaalselt mingisugust kasu pole. See risustab vaid kaarti.

Muud tähelepanekud

Maanteenumbrite prioriteedid

Teedel tuleb kasutada võimalikult kõrge prioriteediga teenumbrit. Eesti maanteedel kasutatavate numbrite prioriteedid on kahanevas järjekorras:

 • Euroopa teenumber (E-number, näiteks "[E20]")
 • kohalik teenumber (näiteks "[2]" või "[230]")
 • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa")

E-teede võrgustik

E-teedel ja eriti just teisel pool Eesti riigipiiri jätkuvatel teedel peab olema alternatiivnimeks määratud E-number. E-number peab olema ilma nurksulgudeta ja ilma asulanimeta.

Lühendatud numbrid

Lühendatud (kolmekohaline) number on Maanteaameti pikast ametlikust numbrist olulisemaks tehtud põhjusega, et kõik teeviidad kasutavad ainult lühikesi numbreid. Lisaks hoiab see kaardivaadet puhtamana. Korduvad numbrid erinevate teede juures pole probleem - täpselt samamoodi võib olla sama tänavanimi mitmes asulas ja see üldjuhul kedagi segadusse ei aja.

Sidekriips ja mõttekriips

Maanteede nimedes olevate asulanimede vahel tuleb kasutada mõttekriipsu “–” (en dash). Mõttekriipsu ja asulanime vahel ära kasuta tühikuid. Liitnimedes (Keila-Joa, Kilingi-Nõmme jne) kasutatakse sidekriipsu “-”. Kuigi tegemist on erinevate kirjavahemärkidega, võivad need (eriti väiksema fondi puhul) tunduda ühesugused. Sidekriips on klaviatuuril tavaline miinus. Mõttekriipsu saamine on erinevates operatsioonisüsteemides erinev.

Windows: Alt+0+1+5+0
Linux: Ctrl+ Shift+U ja seejärel sisesta numbrid 2, 0, 1, 3
Mac: Alt+-