Difference between revisions of "Erikoistilanteet History

(Ensimmäinen versio)
 
m
Line 6: Line 6:
Jos läpiajo on kielletty kumpaankin suuntaan, niin tien toiseen päähän piirretään samanlainen järjestely. Poikkeuksena tiet, joissa ei ole risteyksiä. Yhden segmentin mittainen läpiajokielto voidaan piirtää kokonaan käyttäen private road / yksityistie -tyyppiä.
Jos läpiajo on kielletty kumpaankin suuntaan, niin tien toiseen päähän piirretään samanlainen järjestely. Poikkeuksena tiet, joissa ei ole risteyksiä. Yhden segmentin mittainen läpiajokielto voidaan piirtää kokonaan käyttäen private road / yksityistie -tyyppiä.


Läpiajon koskiessa isompaa aluetta, kuten asuntoalue tai kaupunginosa, niin yksisuuntaiset private road / yksityistie -segmentit piirretään kaikkiin alueelle johtaviin teihin.
Läpiajon koskiessa isompaa aluetta, kuten asuntoalue tai kaupunginosa, niin yksisuuntaiset private road / yksityistie -segmentit piirretään kaikkiin alueelle johtaviin teihin. Alueen sisällä olevat tiet piirretään normaalisti.


Reititys toimii yksityistielle ja niiltä pois, mutta ei niiden läpi. Saattaa aiheuttaa pitkän kiertotien jos kohteeseen on vaihtoehtoinen reitti.
Reititys toimii yksityistielle ja niiltä pois, mutta ei niiden läpi. Saattaa aiheuttaa pitkän kiertotien jos kohteeseen on vaihtoehtoinen reitti.

Revision as of 16:58, 29 October 2017

Tällä sivulla on lueteltu tyypillisä suomalaisia liikennejärjestelyjä, jotka vaativat normaalista poikkeavan toteutuksen Wazessa.

Läpiajo kielletty

Jos tiellä on liikennemerkki moottoriajoneuvolla ajo kielletty ja sen alla lisäkilpi koskee läpiajoa, niin tie piirretään kartalle käyttäen kahta 5–10 m mittaista yksisuuntaista segmenttiä. Läpiajokiellon suuntaan kulkevien segmentien tyypiksi laitetaan private road / yksityistie. Vastakkaiseen suuntaan kulkevan segmentin tyypiksi laitetaan se mikä kyseisen tien tyypiksi normaalistikin pitäisi tulla.

Jos läpiajo on kielletty kumpaankin suuntaan, niin tien toiseen päähän piirretään samanlainen järjestely. Poikkeuksena tiet, joissa ei ole risteyksiä. Yhden segmentin mittainen läpiajokielto voidaan piirtää kokonaan käyttäen private road / yksityistie -tyyppiä.

Läpiajon koskiessa isompaa aluetta, kuten asuntoalue tai kaupunginosa, niin yksisuuntaiset private road / yksityistie -segmentit piirretään kaikkiin alueelle johtaviin teihin. Alueen sisällä olevat tiet piirretään normaalisti.

Reititys toimii yksityistielle ja niiltä pois, mutta ei niiden läpi. Saattaa aiheuttaa pitkän kiertotien jos kohteeseen on vaihtoehtoinen reitti.

Huoltoajo sallittu

Jos ajoneuvolla ajo kielletty tai moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkin alla on lisäkilpi huoltoajo sallittu ja tie on umpikuja, niin se voidaan piiirtää tavallisena kaksisuuntaisena segmenttinä.

Mikäli tien läpi ajaminen on mahdollista, niin se piirretään samalla tavalla kuin läpiajokielto.

Tonteille ajo sallittu

Piirretään kuten huoltoajo sallittu.

Puomi tai portti

Pysyvästi suljettu tie päätetään kartalla puomin kohdalle. Mikäli puomin toiselle puolelle pääsee toista kautta, segmentti katkaistaan puomin kohdalta ja päiden väliin jätetään vähintään 5 metriä tyhjää.

Jos puomin takana olevalla alueella on kiinnostava paikka, kuten luontokohde, johon halutaan opastus, voidaan tietä jatkaa paikan lähelle käyttäen walking trail / kävelypolku -tyyppiä. Navigointi toimii silloin puomille asti. Kaikkia aluella olevia polkuja ei saa piirtää.

Aidattu alue, jonka sisällä on useita teitä, kuten iso teollisuuslaitos tai satama, voidaan piirtää kuten läpiajokiellot.

Yksityistie

Mikäli yksityistien käyttöä ei ole rajoitettu vain tiekunnan osakkaille, se voidaan piirtää kuten vastaava yleinen tie.

Vain tiekunnan omaan käyttöön tarkoitettu tie, jonka käyttämisestä voidaan periä maksu, piirretään käyttäen soveltuvaa tietyyppiä, johon lisätään määre toll road / tietullitie.