Best Practices/Places History

Βέλτιστες Πρακτικές: Places

Για τις τοποθεσίες (places) και τις φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές, παρακάτω είναι μερικές κατευθυντήριες γραμμές που ελπίζoυμε πως θα βοηθήσουν στην καταχώρησή των στον χάρτη:

 • Για κάθε place αντιστοιχεί μία καταχώρηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες, καλό είναι να γίνονται μία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να συγχωνευτούν χωρίς να σβηστούν οι πληροφορίες που σχετίζονται με το κάθε place. Θα πρέπει να σβηστεί το ένα place και οι πληροφορίες που εμπεριέχει να περαστούν στο άλλο. Προσοχή: Οι φωτογραφίες σβήνονται όταν σβηστεί ένα place. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας για το ποιο από τα δύο places θα κρατήσετε στην περίπτωση διπλών καταχωρήσεων, με κριτήριο πάντα την ευκολία του οδηγού που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
 • Όταν τοποθετούμε τοποθεσίες στο WME, φροντίζουμε πάντα να είναι ανοιχτό το layer με τις τοποθεσίες! Στην τρέχουσα έκδοση του WME, επιτρέπεται η καταχώρηση τοποθεσίας με κλειστό το layer, που σημαίνει πως μπορεί να προσθέτεις τοποθεσία που ήδη υπάρχει.
 • Αν μια τοποθεσία περικλείεται από δρόμους, η περιοχή που αποτυπώνεται δεν θα πρέπει γενικά να εμπεριέχει τους δρόμους αυτούς, για να διευκολύνεται το editing τους.
 • Μπορούμε να προσθέτουμε σημείο ή περιοχή (area) για την κάθε τοποθεσία - αφήνεται στην κρίση του editor (με κάποιες επιφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω), αλλά όταν μία τοποθεσία πιάνει όλο το οικοδομικό τετράγωνο ή είναι αυτόνομο κτήριο, καλό είναι να γίνεται με area (π.χ. Μεγάλα καταστήματα ή εμπορικά κέντρα).
 • Για τους χώρους στάθμευσης (parking lots) που είναι μια ειδική κατηγορία τοποθεσίας, υποχρεωτικά χρησιμοποιούμε την επιλογή area. Παλαιότερα επιτρεπόταν και το parking σημείο, και πιθανόν να πέσει στην αντίληψή σας Map Problem όπου ζητείται να μετατραπεί αυτό το σημείο σε περιοχή.
 • Οι τοποθεσίες που σημειώνονται με area, πρέπει να έχουν σωστά τοποθετημένο το σημείο πλοήγησης (το κυκλάκι με το σταυρό). Εκεί που θα τοποθετηθεί το σημείο πλοήγησης είναι το σημείο στο οποίο δρομολογεί το Waze και αυτό μπορεί να είναι εντός ή και εκτός του σκιαγραφημένης περιοχής και θα πρέπει να τοποθετηθεί στον κοντινότερο δρόμο στον οποίο επιθυμούμε να γίνεται η δρομολόγηση. Παρομοίως, έχει ενεργοποιηθεί τελευταία και το σημείο πλοήγησης για για τα places-σημεία.
 • Δεν έχει πολύ νόημα να προσθέτουμε τοποθεσίες σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δρόμος. Ας μη ξεχνάμε πως το waze είναι εφαρμογή δρομολόγησης ;) Εξαιρέσεις είναι places όπως οι θαλάσσιοι όγκοι και οι δασικές ή αγροτικές περιοχές,
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να βοηθούν τον οδηγό που πλησιάζει στο να αναγνωρίσει τον προορισμό του. Δεν έχουν νόημα φωτογραφίες εσωτερικού χώρου, πολύ σκοτεινές, από περίεργες γωνίες. Είμαστε πιο επιεικείς όταν δεν υπάρχει καμία φωτογραφία, αλλά και πάλι, πρέπει να έχει χρήση για τον οδηγό.
 • Πολλοί χρήστες της εφαρμογής προσθέτουν σημεία που θα έπρεπε να είναι ιδιωτικά σαν τοποθεσίες κοινής χρήσης (π.χ. Το σπίτι τους, το σπίτι του φίλου τους, κτλ). Για αυτές τις τοποθεσίες, καθώς και για τοποθεσίες που δεν έχουν δημόσια ή εμπορική σημασία, σημειώνουμε το “Convert to residential” (μετατροπή σε τοποθεσία οικισμού). Συχνά κάποιος που έχει δρομολογηθεί π.χ. στην οδό Ιωνίας 23, θα τραβήξει εκεί μια φωτογραφία που θα γίνει τοποθεσία με όνομα “Ιωνίας 23”. Καλό θα είναι να καταχωρηθεί και αυτή η διεύθυνση στην διεύθυνση της τοποθεσίας, και ας γίνει μετά “Convert to residential”.
 • Συχνά θα κληθούμε να εγκρίνουμε μια νέα τοποθεσία που έχει προτείνει χρήστης της εφαρμογής που έχει φωτογραφία που δεν βοηθάει ή είναι ακατάλληλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να εγκρίνουμε την τοποθεσία, αλλά να μπούμε μετά και να αφαιρέσουμε την φωτογραφία.
 • Προσθέτουμε πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την συγκεκριμένη τοποθεσία. Για παράδειγμα, αν η τοποθεσία είναι ένα θέατρο, βάζουμε την ιστοσελίδα του θεάτρου, και όχι την ιστοσελίδα περιοδικού με θεάματα που εμπεριέχει περιγραφή του θεάτρου. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως είναι αποδεκτό π.χ. μια παραπομπή στο wikipedia για την τοποθεσία αυτή αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα της τοποθεσίας καθεαυτής. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας, ή ζητήστε βοήθεια από κάποιον champ ή country manager. Παραθέτουμε στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο επίσημο site για την τοποθεσία και όχι πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους (υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, κλπ). Βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να συμπληρώνονται: Πόλη, οδός, αριθμός, ιστοσελίδα, τηλέφωνο (ως +30xxxxxxxxxx), ώρες λειτουργίας (αν είναι γνωστές)
 • Προτείνεται στην περιγραφή να προσθέτεται η φράση: Powered by Greek waze community
 • Αν υπάρχει, προσθέτουμε την διεύθυνση ή τουλάχιστον το όνομα του δρόμου όπου βρίσκεται η τοποθεσία. Ελέγχουμε την ορθότητα του city και αν δεν είμαστε σίγουροι ότι η τοποθεσία βρίσκεται μέσα σε αυτό το διοικητικό όριο, το αφήνουμε κενό.
 • Καλό θα είναι να συνδέουμε το place με το αντίστοιχο google place, αν και συχνά συμβαίνει αυτόματα. Αυτό βοηθάει στο να αντιλαμβάνεται το σύστημα ότι δεν υπάρχουν δύο πιθανοί προορισμοί όταν γίνεται αναζήτηση για μια τοποθεσία, και ότι ταυτίζονται. Ένας λόγος παραπάνω για να συνδεθεί/ταυτιστεί με τοποθεσία από το google είναι επειδή συχνά στην χώρα μας οι τοποθεσίες google είναι λάθος. Θέλουμε να αποφεύγουμε την περίπτωση ένας wazer να κάνει κάποια αναζήτηση για τοποθεσία, να διαλέγει ασυναίσθητα την τοποθεσία που προέκυψε από το google, και να τον οδηγεί το waze αλλού για αλλού.
 • Ειδικά για τα βενζινάδικα, είναι σημαντικό να βάζουμε όσα στοιχεία μπορούμε για να βοηθήσουμε τον χρήστη να διακρίνει το ένα βενζινάδικο από το άλλο. Αν είναι μόνο καταχωρημένα π.χ. μόνο η μάρκα του βενζινάδικου, όταν κάποιος ζητήσει την λίστα με τα πλησιέστερα βενζινάδικα στην διαδρομή του θα του δείξει το waze μια λίστα με μάρκες και απόσταση, αλλά δεν θα μπορεί να διακρίνει ποιο βενζινάδικο είναι που. Αν υπάρχει διεύθυνση θα την δείξει. Ειδικά για τα βενζινάδικα:
 • Θα πρέπει το brand name να γράφεται και στο Place name, καθώς το place name είναι αυτό που εμφανίζεται στην αναζήτηση της εφαρμογής. Αν δεν υπάρχει, εμφανίζεται μια εγγραφή που αναφέρει μόνο τα στοιχεία της τοποθεσίας (αν υπάρχουν)
 • Χωρίς Place name δεν μπορεί να γίνει Linked με το αντίστοιχο google place
 • Φροντίζουμε να το κάνουμε linked με το αντίστοιχο google place για να μην υπάρχουν διπλοεγγραφές
 • Ακόμη και αν ένα βενζινάδικο είναι linked με το αντίστοιχο google place, είναι απαραίτητο να περνούμε στον WME όνομα δρόμου και city name (αν υπάρχει) καθώς τα στοιχεία του WME είναι αυτά που εμφανίζονται στην αναζήτηση της εφαρμογής. ====
 • Καλό είναι να αποφεύγονται φωτογραφίες που δείχνουν προσωπικά δεδομένα π.χ. Πινακίδες αυτοκινήτων ή πρόσωπα.