مدیران مناطق

From Wazeopedia

شرح وظایف مدیران منطقه

  1. پاسخ‌گویی،رسیدگی و اصلاح گزارش‌های خطای نقشه User Reports.
  2. بررسی و حل مشکلات نقشه که توسط سیستم ویز مشخص شده اند Map Problems.
  3. تکمیل نقشه کل منطقه تحت پوشش.
  4. تغییرات لازم در نقشه وقتی تغییرات فیزیکی در خیابانها ایجاد می‌شود.
  5. رسیدگی به درخواست نقاط اضافه‌شده کاربران (PUR).
  6. رسیدگی (اصلاح تایید یا حذف) به دوربینهای سرعت و چراغ قرمز.
  7. امورش، ارشاد و راهنمایی سایر ویرایشگران گروه یا وقتی که با ویرایش‌ها نادرست روبه‌رو می‌شوند.