Changes

From Wazeopedia
* ویرایش نقشه در Waze شامل نکات ریزی است که بهترین راه انتقال آن استفاده از تجربیات ویرایشگران با تجربه‌تر است. بر این اساس بهتر است برای هر ویرایشگر یک محدوده ویرایش مشخص شده و کار شخص بررسی گردد و نکات لازم به وی گوشزد شود.
* باتوجه به اهمیت در ارتباط بودن ویرایشگران در Waze، انتظار می‌رود همه ویرایشگران خود را در دسترس نگاه دارند. برخی راه‌های ارتباطی عبارت است از:
:; اسلک [[File:Slack_Icon.png]]
::لطفا [https://goo.gl/forms/qeFyYRWTZ40Xny4s1 فرم عضویت در اسلک] را ارسال و از این طریق با دیگر ویرایشگران در ارتباط باشید.
:; تلگرام
107

edits