Changes

From Wazeopedia
* ویرایش نقشه در Waze شامل نکات ریزی است که بهترین راه انتقال آن استفاده از تجربیات ویرایشگران با تجربه‌تر است. بر این اساس بهتر است برای هر ویرایشگر یک محدوده ویرایش مشخص شده و کار شخص بررسی گردد و نکات لازم به وی گوشزد شود.
* باتوجه به اهمیت در ارتباط بودن ویرایشگران در Waze، انتظار می‌رود همه ویرایشگران خود را در دسترس نگاه دارند. برخی راه‌های ارتباطی عبارت است از:
:; اسلک [[File:Slack_Icon.png|25px]]
::لطفا [https://goo.gl/forms/qeFyYRWTZ40Xny4s1 فرم عضویت در اسلک] را ارسال و از این طریق با دیگر ویرایشگران در ارتباط باشید.
:; تلگرام [[File:Telegram_logo.png|25px]]
::مطالب مفید پیرامون استفاده از نرم‌افزار و ویرایش نقشه در [https://t.me/wazeiran کانال] و [https://t.me/wazeiran_bot ربات] تلگرامی ویزایران قابل دریافت است.
:; انجمن
107

edits