Changes

From Wazeopedia
m
* توجه داشته باشید که پایه و اساس تصمیم‌گیری Waze داده‌هایی است که از رفت‌وآمد کاربران روی نقشه به دست می‌آورد. این داده‌ها در دل قسمت‌های مختلف نقشه جای گرفته‌است. بنابراین، '''به هیچ عنوان هیچ قسمتی از نقشه را پاک نکنید''' حتی اگر به وضوح با قوانین ویرایش نقشه در ایران مغایرت داشته باشد. در این موارد می‌توانید از طریق اسلک و دیگر راه‌های ارتباطی، مشکل را با ویرایش‌گران باتجربه‌تر و مدیران منطقه در میان بگذارید.
* ویرایش نقشه در Waze شامل نکات ریزی است که بهترین راه انتقال آن استفاده از تجربیات ویرایشگران با تجربه‌تر است. بر این اساس بهتر است در شروع کار، برای هر ویرایش‌گر یک محدوده ویرایش مشخص شده و کار شخص بررسی گردد و نکات لازم به وی گوشزد شود.
* باتوجه به اهمیت در ارتباط بودن ویرایشگران در Waze، انتظار می‌رود همه ویرایشگران از طریق [[صفحهٔ_اصلی#راه‌های ارتباطی|را‌های را‌ه های ارتباطی]] خود را در دسترس نگاه دارند.
== چگونه ویرایش نقشه را آغاز کنیم ==