אבחון וטיפול בבעיות קליטת GPS History

סימפטומים לבעיה

להלן סימפטומים לבעיה (אחד או יותר)

 • הודעה באפליקציית Waze על העדר קליטת GPS (מופיעה בחלק העליון של המפה בנסיון ניווט ליעד)

  No reception of GPS.jpg

 • סמן ה- GPS מהבהב בפינה העליונה במסך ללא הפסקה או לא מופיע כלל

  GPS icon.jpg

 • לוקח זמן רב (מעל 20 שניות) עד שסמן ה- GPS מראה על איכון (GPS Lock / GPS FIX)
 • סמן ה- GPS מתחיל להבהב מידי פעם לאחר שהיה תקין במשך זמן מסויים
 • סמל המכונית שלי ב- Waze מפסיק להתקדם על פני המפה בזמן נסיעה

הערה: אם Waze וגם אפליקציות עזר לא נועלות על ה- GPS אבל אפליקציות אחרות כגון מפות גוגל כן מראות על מיקום, אין זה אומר דבר, משום שאפליקציות אחרות לעיתים עושות שימוש במיקום על פי התחנות הסלולריות ואנטנות Wifi גם בהעדר קליטת GPS, אך מיקום כזה אינו מדוייק מספיק ולא יכול לשמש עבור Waze.

אבחון ותיקון

להלן רשימה של בדיקות אותן יש לבצע, ולאחריהן רשימת פתרונות מוצעים. בצמוד לכל בדיקה, יש הצעת פתרון (כשזה הסבר קצר) או הפניה אל הפתרונות המוצעים, וזאת על פי תוצאות הבדיקה.

בדיקות ראשוניות

 1. האם מקלט ה- GPS מופעל? אם לא - הפעל את ה- GPS בהגדרות המכשיר ובדוק שנית
 2. האם הבעיה קיימת גם כאשר המכשיר נמצא מחוץ למכונית תחת כיפת השמיים ללא הרבה הסתרות? אם לא ייתכן והבעיה הייתה עקב הסתרה (בניינים גבוהים, מנהרה, זכוכית מכונית עם מתכת בתוכה שחוסמת מעבר אותות מהלוויין).
 3. האם שירותי העברת נתונים מופעל (תחת הגדרות -> רשתות ניידות -> אפשר חבילות נתונים או משהו דומה)? אם לא, יש להפעיל שרותי העברת נתונים ולבדוק שנית.
 4. האם יש קליטת סלולר (לפחות 2 קווים)? והאם יש גלישה תקינה באינטרנט דרך רשת הסלולר? אם לא, יש לפתור קודם כל את הבעיה של אי קליטה תקינה של הסלולר או את החיבור דרך רשת הסלולר לאינטרנט.
 5. האם נמצא במצב טיסה? אם כן יש להוציא ממצב טיסה ולבדוק שנית
 6. האם המיקום הוא יותר מ- 200 מטר מתחת פני הים והמכשיר הוא גלאקסי? אם כן, אין פתרון עבור גובה נמוך מידי בחלק ממכשירי גלאקסי. יש לבדוק אם הבעיה נעלמת כאשר חוזרים לגובה פני הים.
 7. יש להיכנס להגדרות -> שירותי מיקום (או הגדרות -> אבטחה ומיקום או משהו דומה - תלוי מערכת הפעלה) ולוודא סימון של האפשרויות:
  • שימוש ברשת אלחוטית/סלולרית
  • השתמש בלוויני GPS
  • מיקום וחיפוש Google
  • השתמש בסיוע חיישנים (לא תמיד קיים, ולא חובה)
אם 3 האפשרויות הראשונות לא היו מסומנות – סמן אותן ובדוק מחדש אם הבעיה קיימת.

בדיקות נוספות

בדיקות נוספות

 1. בצע הפסקת פעולת מקלט GPS (וצא מאפליקציות עזר ל- GPS אם מופעלות – ראה בתחילת סעיף בדיקות מתקדמות) ולאחר 10 שניות הפעל אותו מחדש (ורצוי גם הפעלת אפליקצית העזר אם קיימת). אם הבעיה לא נפתרה המשך לבדיקות הבאות. טיפ לגבי המקרה שהבעיה כן נפתרת: רצוי לא להפעיל את Waze כאשר נמצאים עדיין בתוך בניין או חניון, אלא רק כאשר נמצאים בחוץ תחת כיפת השמיים ורק לאחר שיש קליטת סלולר תקינה (לפחות 2 קווים).
 2. בצע כיבוי והדלקה של המכשיר ובדוק שנית. אם הבעיה לא נפתרה המשך לבדיקות הבאות.
 3. הורד את כיסוי המכשיר ובדוק שנית. אם הבעיה נפתרה - החלף כיסוי למכשיר כי חלק מהכיסויים לא מאפשרים קליטה תקינה של הלוויין באנטנה. אם הבעיה לא נפתרה המשך לבדיקות הבאות.
 4. האם הטלפון נפל או קיבל מכה או נרטב לפני שהבעיה החלה? אם כן, גש למעבדה על מנת שיתקנו את המכשיר.
 5. האם הוחלף המפעיל הסלולרי לפני תחילת הבעיה? אם כן, יש להתקשר אל המפעיל הסלולרי ולוודא קיום שרותי רשת במיקומך, וכן הגדרה תקינה של נקודת הגישה שלך (APN=Access Point Name) שמוגדרת תחת "הגדרות" (תלוי מערכת הפעלה, למשל: הגדרות->עוד...->רשתות סלולריות->חיבורים אלחוטיים->נק' גישה), וכן לוודא מול המפעיל ש- AGPS פועל תקין.
 6. האם זהו מכשיר שעדיין לא הייתה בו קליטת GPS תקינה לפני כן (למשל מכשיר חדש)? אם כן, גש אל המוכר שיפתור את הבעיה.
 7. האם בוצע שינוי של מערכת ההפעלה או ה- ROM (פריצה) לפני שהחלה הבעיה? אם כן, יש לפנות אל מי שהתקין את התוכנה או ביצע את הפריצה לצורך פתרון הבעיה (פריצה לעיתים פוגעת ביכולת קליטת GPS בצורה תקינה).
 8. האם בוצע עדכון גרסה באחת מהאפליקציות המשתמשות במקלט ה- GPS (Waze, GPS Test, GPS Status, GPS Info וכו') לפני תחילת הבעיה? אם כן, נסה להסיר את תוכנות העזר פרט לווייז, ואם הבעיה נפתרת, טען אותן מחדש אחת אחת ובדוק אם הבעיה חוזרת או לא (לעיתים עצם ההסרה והטעינה מחדש פותרת את הבעיה). אם הבעיה קיימת, בצע התקנת Waze מחדש כפי שמוסבר בהמשך (מתואר בסעיף 1 נקודה שלישית בבדיקות מתקדמות).
 9. האם זהו מכשיר מסוג LG או Samsung או Nexus? אם כן קרא את סעיף בעיית מגעים.

בדיקות מתקדמות

אם הבעיה לא נפתרה בעזרת הפתרונות שפורטו לעיל, מומלץ להוריד לטלפון את אחת מאפליקציות האבחון של מקלט ה- GPS (כגון: GPS Test, GPS Status & Toolbox, GPS Info) אם לא מותקנת כבר.

GPS Test ללא FIX
 1. יש לבחון מה מראה המסך של אפליקציית העזר (אחת מהמוזכרות לעיל) לאחר עמידה במקום חשוף לחלק גדול מהשמיים במשך 15 דקות ללא הפעלת Waze.
  • האם כל הלווינים בצבע אפור או שאין כלל זיהוי לווינים (הלווינים מופיעים בצבע תלוי טיב הקליטה שלו במכשיר, כאשר הלווינים מסודרים בגרף עמודות או כנקודות בעיגול)? – עבור לסעיף 2.
  • האם חלק מהלווינים מוצגים בצבע שונה מאפור אך אין לפחות 4 ירוקים? או שלוקח מעל 20 שניות עד קבלת 4 ירוקים או שהדיוק המתקבל קבוע מעל 10 מטר - עבור לסעיף 2.
  • אחרת (יש לפחות 4 ירוקים או צהוב-ירוק, דיוק עד 10 מטר ומהירות נעילה עד 20 שניות), הבעיה כנראה באפליקציית Waze. ניתן לנסות הסרה של תוכנת ווייז, כולל מחיקת תיקיית Waze בזכרון המכשיר, ולטעון אותה מחדש כאשר נמצאים עם שרות Wifi בעוצמה חזקה. אם עדיין יש בעיה לאחר טעינה מחדש, ניתן להיכנס למצב Debug (ניווט אל 2##2) ואז לשחזר את הבעיה, ולשלוח לתמיכה קבצי לוג, ולצאת ממצב Debug (ניווט אל 2##2).
 2. מומלץ לנסות לעדכן את נתוני AGPS ולבחון אם הבעיה נפתרת.
 3. אם הבעיה לא נפתרה, מומלץ להתקשר אל המפעיל הסלולרי ולוודא קיום שרותי רשת נתונים במיקומך, וכן הגדרה תקינה של נקודת הגישה שלך (APN=Access Point Name) שמוגדרת תחת "הגדרות" (במיקום תלוי מערכת הפעלה), וכן ש- AGPS פועל תקין.
 4. אם הבעיה לא נפתרה, מומלץ לבדוק האם העברת כרטיס הסים למכשיר אחר שנועל על GPS באופן תקין. אם העברה כזו פותרת את הבעיה (כלומר הבעיה במכשיר ולא בסים או במפעיל הסלולרי) אזי הבעיה היא כנראה במקלט ה- GPS, ומומלץ לגשת למעבדה שיבדקו את המכשיר. אם הבעיה עוברת עם הסים למכשיר השני, הבעיה אולי במפעיל הסלולרי או בסים. רצוי לפנות אל המפעיל הסלולרי כדי לוודא אם יש שרותי AGPS תקינים באזור שלך, והגדרת נקודת גישה לרשת באופן תקין (הוסבר לעיל) ואם הכל תקין ניתן לנסות להחליף כרטיס סים.

שימוש באפליקציות עזר לעדכון נתוני AGPS

Tools in GPS Status

ניתן לטעון ולעדכן את נתוני AGPS כך: ב- GPS_Status&Toolbox נכנסים לוחצים על תפריט כלים בצורת מפתח ברגים בסרגל העליון (להצגתו יש לבצע ליטוף המסך כלפי מטה), ואז על Manage A-GPS state, ואילו ב- GPS_Test נכנסים לתפריט ושם בוחרים ב- Update AGPS. בעזרת שתי התוכנות הללו ניתן לבצע Reset לנתונים ולאחר מכן Download לטעינת נתונים עדכניים (דרך Wifi או דרך הרשת הסלולרית).

בעיית מגעים

ישנם מקרים רבים בהם בעיית קליטת GPS נגרמת כתוצאה מממגעי רכיב GPS רופפים. הבעיה היא אופיינית במכשירים מסוג NEXUS, SAMSUNG ו-LG. לצורך פתרון בעיה מסוג זה יש לבצע את הפעולות המתוארות להלן לפי סוג המכשיר:

SAMSUNG S5,S4

 1. פתיחת מכסה אחורי
 2. הידוק ברגי פאנל אחורי (מסביב לסוללה)
 3. סגירת מכסה אחורי

ראו סרטון הדגמה.

LG G3

 1. פתיחת מכסה אחורי
 2. הידוק ברגי פאנל אחורי (מסביב לסוללה)
 3. סגירת מכסה אחורי

NEXUS 5

 1. פתיחת מכסה אחורי
 2. כאשר המכסה האחרי על גבו כך שהחלק הפנימי מולנו, בפינה השמאלית העלינה יש לאתר 2 מגעים אשר מודבקים למכסה.
 3. בעדינות להפריד את המגעים מהמכסה.
 4. להכניס חתיכת דף קשיח או קרטון דק מתחת למגעים.
 5. סגירת מכסה אחורי

ראו סרטון הדגמה.

עזרה נוספת

בכל שלב ניתן לפנות לפורום עם פרטי הבעיה, וכן תוך ציון סוג המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, גרסת ווייז, זהות הרשת הסלולרית איתה עובדים. כמו כן רצוי לצרף צילום של מסך GPS Test/Status/Info כאשר עומדים תחת כיפת השמיים מספר דקות (רצוי אפילו 15 דקות, שזה הזמן שצריכה להיות קליטה של ה- GPS גם ללא עזרת מערכת הסלולר). אם הבעיה היא באיטיות הנעילה של ה- GPS יש לציין את טווח הזמן שלוקח לו להינעל.

Symbian

אפליקצית WeChat מונעת מ-Waze להתחבר ל-GPS למרות שאפליקציות אחרות כדוגמת Maps, GPS Data מתחברות ל-GPS ומראות קליטת לווינים תקינה. הפתרון הוא לצאת מ-WeChat ולסמן שלא תרוץ ברקע (ללא התראות).