בדיקות בסיום עריכת כביש History

בדף זה מובאת רשימת תיוג (check list) של הבדיקות אותן יש לבצע בסיום עריכה של כביש (או כל דרך מסוג אחר) במפה.

רשימת הבדיקות

מינוח: המילה "כביש" משמשת גם עבור דרך שאינה כביש כגון שביל הליכה, טיילת וכו'. כמו-כן הכוונה היא לרצף של אחד או יותר מקטעים (סגמנטים) שבוצעה בהם עריכה. כאשר נזכרת המילה מקטע (סגמנט) הכוונה היא למקטע אחד (ייתכן מתוך כמה) שבוצעה בהם עריכה.

 1. האם הכביש מופיע במפת העורך בצבע המתאים לסוג שלו, ולא בצבע אדום? לעזרה ראה אופן מילוי כתובת.
 2. האם שם הכביש בהתאם לכללים? לעזרה ראה כללים לשמות כבישים במפה.
 3. האם הפניות מתוך כל מקטע בכביש נבדקו ואושרו בשני קצותיו (בבחירת כל מקטע בכביש אין סימן שאלה על רקע סגול ליד חיצי הפניה)? לעזרה ראה חיבוריות.
 4. האם הפניות מכל מקטע המתחבר אל הכביש נבדקו ואושרו (בבחירת כל מקטע המתחבר אל הכביש אין סימן שאלה על רקע סגול ליד חיצי הפניה אל תוך הכביש)? לעזרה ראה חיבוריות.
 5. האם יש פניה מאופשרת אחת לפחות (חץ ירוק) אל תוך כל מקטע בכביש בכל קצה שלו (בחד סטרי רק בקצה אחד), ומתוכו החוצה בכל קצה שלו (בחד סטרי רק בקצה אחד)? ובפרט בקצות הכביש כולו? לעזרה ראה חיבוריות.
 6. האם נבדקו כל איסורי הפניה שהם נכונים? לעזרה - ראה בדיקת איסורי פניה.
 7. האם מולאו ונבדקו כל הפרטים בלוח העריכה הצידי (כולל גובה)? לעזרה ראה עדכון פרטי הכביש.
 8. האם נבדק שאין חפיפה של מקטע כלשהו בכביש עם כביש אחר?
 9. האם הכביש חובר לכבישים קיימים בכל צומת המחבר בינו לבינם (בבחירת המקטע בכביש המגיע לצומת כזה רואים חיצים אדומים וירוקים לתוך הכביש הקיים)? לעזרה ראה חיבוריות.
 10. האם אין צמתים מיותרים לאורך הכביש (כאשר משני צידי הצומת יש 2 מקטעים בעלי פרטים זהים (אלא אם הצומת בא למנוע לולאה או שני מקטעים המתחילים ומסתיימים באותן נקודות)?
 11. האם נבדק שתוואי הכביש במפה תואם לתוואי בשטח על ידי שימוש במסלולי נסיעה או נקודות GPS?
 12. האם הזוויות הנוצרות בכל צומת שנוצר בין הכביש שנערך לבין הכבישים הקיימים הן זוויות שיוצרות הוראות פניה על פי הנדרש? לעזרה ראה - ההוראות.
 13. האם יש צורך בהוספת מספרי בתים על הכביש שנערך?
 14. האם רמת הנעילה של הכביש מתאימה?


אין להשאיר דרך במפה ללא אישור שכל הבדיקות ברשימה לעיל תקינות.
במידה וצריך עזרה, יש לחפשה באחד מהקישורים בסוף הדף, או להתייעץ בפורום.

בדיקת איסורי פנייה

לצורך בדיקת הנכונות של איסורי פניה, יש להציג על מסך עורך המפה את כל הכביש שנערך (אם יותר מאחד, אז כל אחד מהם לחוד או כולם יחד בתלות במימדים), וללחוץ על SHIFT+Z במקלדת. במצב הזה מוצגים חיצים אדומים כאשר קיימים איסורי פניה (למעט בפוליגון צומת כנזכר בהמשך). כל חץ אדום שמופיע, מציג איסור פניה אל תוך המקטע שאליו החץ פונה (או יותר מאחד). על מנת לבדוק אם הפניה הזו אמנם אסורה, צריך לבחון מהיכן אסור לפנות (מקטע המוצא). לשם כך יש ללחוץ שוב על SHIFT+Z ובזאת מתבטלת הצגת איסורי הפניה, ואז בוחרים כל אחד מהמקטעים המגיעים לצומת הנדון, וניתן לראות באחד מהם לפחות את איסור הפניה שהוצג קודם לכן (ייתכן יותר מאחד!). יש לוודא שכל אחד מהם נכון.
במידה ומכניסים פוליגון צומת (JB) לא ניתן לבדוק באמצעות SHIFT+Z את איסורי הפניות שאולצו בפוליגון הצומת באופן חיצוני. לכן, בסיום הוספת פוליגון צומת, חובה לבדוק שמכל כניסה אליו, כל איסורי היציאות תקינים.
באמצעות ביצוע הפעולה הנ"ל על כל חץ אדום שרואים בתצוגת איסורי הפניות, ניתן להבטיח שאין איסורי פניות שגויים.