הוספה ועריכה של כבישים

From Wazeopedia

דף זה מתאר את אופן הוספת ועריכת כבישים במפה. מומלץ לקרוא את הדף כולו לפני תחילת יצירה ועריכה של מקטעי כביש, וזאת כדי להבטיח הבנה מלאה של כלל האספקטים הנוגעים לדרך שבה פועלים המקטעים במפה.

עריכת כביש חדש

אם גיליתם כביש חסר במפת Waze, למשל עקב סלילת כביש חדש, באפשרותכם להכניס את הכביש למפה באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. לשרטט את הכביש ישירות לתוך המפה בשימוש בעורך מפה
 2. לנסוע בכביש תוך כדי הקלטת הכביש, ולאחר מכן לערוך אותו במפה

כביש חדש יתווסף למפה בקליינט באופן שיאפשר לנווט דרכו רק לאחר עריכתו כפי שמתואר בהמשך בנושא עריכת כביש קיים. עד עריכתו יופיע הכביש בצבע אדום בעורך המפה (כביש חסר פרטים).

שרטוט הכביש

הוספת כביש

על מנת לשרטט כביש חדש במפה, יש להיכנס אל עורך המפה. לאחר מכן צריך לצייר את הכביש באמצעות עורך המפה. לאחר מכן יש לפעול על פי המתואר בעריכת כביש קיים.

הקלטת הכביש ועריכתו

כביש חדש

ההקלטה מתבצעת כפי שמוסבר בנושא הקלטת כבישים. זמן מה לאחר ההקלטה (לעיתים מספר ימים) ניתן למצוא את הכביש במפה במקום בו הוא הוקלט בצבע אדום ונדרש לערוך אותו באותו אופן של עריכת כביש קיים.
להלן מספר נקודות ספציפיות לכביש שהוקלט.
בעת עריכת הגיאומטריה של כביש שהוקלט, בעיקרון נסתמך על צורת הכביש כפי שהוקלטה. אין לתקן את הכביש כך שיתאים לתצלום הלוויני.

אבל ישנם מקרים ספציפיים בהם נצטרך לתקן את צורת הכביש. למשל:

 • אם ההקלטה התבצעה בנסיעה הלוך ושוב על הכביש החדש, סביר שהכביש המוקלט כפול ו"מקופל" על עצמו. במקרה זה צריך למחוק את הכפילות.
 • אם הרחוב ישר, אבל בעת ההקלטה נאלצתם לזגזג (למשל בגלל מכוניות חונות), יש ליישר את צורתו כך שתתאים לצורה האמיתית.
 • קצה הכביש, בכניסה וביציאה מהרחוב, יהיה בד"כ מוטה לפי כיוון הנסיעה, במקרה זה יש "ליישר" אותו כך שיתאים לצורת הצומת בלי תלות בכיוון.
 • קצה הכביש לא מחובר אל הכביש החוצה. טיפול בזה ראה צומת וטיפול בפניות בהמשך.

עריכת כביש קיים

עריכת כביש קיים לא שונה בהרבה מהוספת כביש חדש. ברגע שכביש חדש משורטט במפה, כל פעולות העריכה המתוארות בהמשך תקפות גם לכביש חדש.
שימו לב:

הארכת כביש קיים

במידה וצריך להאריך כביש קיים, יש לבחור את המקטע שאותו רוצים להאריך, ואז לגרור את קצה המקטע עד לנקודת הקצה של הכביש, ובהמשך לפעול על פי המתואר בהתאמת הגיאומטריה של הכביש לתוואי בשטח.
יש להימנע מהכנסת מקטע חדש בהמשך של כביש קיים לצורך הארכתו.

התאמת הגיאומטריה של הכביש לתוואי בשטח

לעיתים יש שינוי של תוואי הכביש בשטח, או שמיפוי כביש יכול להיות בטעות לא בתוואי הנכון. לפעמים נדרש לעדכן את הגיאומטריה של הכביש לצורך שיפור הוראות הניווט שמתקבלות במכשיר הנייד.

מפרקים על המקטע הנבחר

על מנת להתחיל בהתאמת הגיאומטריה של מקטע (סגמנט), הקש עליו הקשה בודדת כאשר הסמן מצביע עליו, ויופיע קו כחול בתוך המקטע. בעת ריחוף עם הסמן על המקטע, יוצגו עליו מפרקי גיאומטריה (עיגולים במילוי לבן) ונקודות ביניים (עיגולים קטנים במילוי בהיר). ניתן לגרור כל אחד מהמפרקים הללו למקום הרצוי. כאשר גוררים נקודת ביניים למיקום חדש, היא הופכת למפרק גיאומטריה, ונוספת נקודת ביניים חדשה באמצע הדרך אל כל אחד ממפרקי הגיאומטריה הסמוכים.
על מנת למחוק מפרק גיאומטריה, יש לרחף עם הסמן מעליה, ולהקיש d במקלדת. לא ניתן למחוק נקודות ביניים. על מנת למחוק מספר מפרקי גיאומטריה, ניתן ללחוץ ברצף על המקש d ובמצב הזה כל מפרק גיאומטריה שהסמן ירחף מעליו יימחק, וזאת עד לעזיבת המקש d. יש למחוק מפרקי גיאומטריה מיותרים הנמצאים בתוואי של כביש ישר. Geometry node on a straight line.jpg
בסיום התאמת הגיאומטריה, או בכל שלב ביניים בצע שמירה של השינויים, והכביש יופיע במפה בתוואי החדש שלו.
שינוי אשר מצריך הזזת חיבור קיים לכביש אחר או יצירת חיבור חדש לכביש אחר או ניתוק מכביש אחר מתואר בדף צומת.

צומת וטיפול בפניות

חיבור בין כבישים נעשה בצמתים, וחייב להתבצע תוך כדי יצירת חיבוריות שתאפשר כניסה אל הכביש ויציאה ממנו, כולל טיפול בהתרה ואיסור של פניות שיתאימו למצב בשטח. אופן ביצוע החיבור והטיפול בצמתים מתואר בפירוט בדף צומת, ושמירת החיבור של הכביש לשאר המפה וטיפול בפניות מתואר בדף חיבוריות.
ניתן לבצע את העריכה באופן שתשפיע על ההוראה שתינתן בפניה בצומת - ראה ההוראות.
כביש חדש יש לחבר בשני קצותיו אל הכבישים המתאימים (הערה: במידה ולא ניתן לחבר עקב נעילת הכביש שאליו מחברים ברמה גבוהה, יש לסיים את הכביש החדש קרוב ככל האפשר אל נקודת הצומת המיועדת ולפתוח בקשה לעזרה בפורום)

עדכון פרטי הכביש

כל כביש, ובפרט כביש חדש, חייב שפרטיו יהיו מעודכנים. קיימת אפשרות לעדכן מספר מקטעים ביחד כאשר בחירתם תתבצע כמתואר במדריך לעריכת המפה. לאחר בחירת המקטע/ים, ניתן לראות קו כחול לאורכו, והפרטים יוצגו בלוח העריכה הצידי ושם יש לערוך אותם:

כתובת:
 • לחץ על ערוך
 • הכנס שם הרחוב, העיר (הערה: במידה ומופיע אוטומטית, יש לוודא נכונות העיר ולעדכן במידת הצורך, ובמידה והכביש עובר בין ערים, יש ליצור צומת בנקודת המעבר, ולכל קטע לתת את שם העיר הנכון). שם המדינה יופיע בצורה אוטומטית. יש להקפיד לפעול על פי הכללים לשמות כבישים במפה.
 • עבור מקטע הנמצא מחוץ ליישוב וכן עבור מקטע אשר שמו מיועד לצורך קבלת הנחיה, יש לסמן בריבוע "אין" ליד שם העיר.
 • אם לכביש אין שם, יש לסמן "אין" לגבי שם הרחוב. גם מקטעים בכיכר ניתן להשאיר ללא שם. (ראה הקראת שמות רחוב לגבי ההוראה הקולית שתתקבל במקרה כזה)
 • הכנס שם חלופי (רחוב ועיר), במידה וקיים (אם שם הרחוב הוא ראשי תיבות, הכנס שם חלופי של השם ללא ראשי תיבות, ולהיפך. אם כביש עובר על הגבול בין 2 ערים, הכנס שם חלופי עם אותו שם רחוב ושם העיר השניה וכך ניתן לנווט לרחוב עם כל אחת משמות הערים). ניתן לבטל שם חלופי ע"י לחיצה על X לצד השם החלופי.
 • בסיום לחץ על בצע.
סוג: ראה סוגי דרכים
כביש אגרה: לסמן רק במידה ויש גביית תשלום על נסיעה במקטע הזה
לא סלול: לסמן רק במידה והדרך אינה מצופה באספלט (עבור סוג דרך עפר / דרך לא מתוחזקת אין צורך בסימון זה)
מנהרה: לסמן כאשר הדרך עוברת במנהרה שאורכה מעל 100 מ'
חובה להדליק אורות: לסמן כאשר המקטע מסוג בין עירוני ומעלה או מֶחְבָּר כשהמקטע נמצא מחוץ לשטח עירוני (אפשרות סימון רק ברמות הגבוהות).
ניווט: יש להשאיר נייטרלי (רק בעלי רמה גבוהה רשאים לשנות את הבחירה הזו)
הוסף הגבלות: יש להוסיף הגבלות תנועה בכביש ובצמתים שהתווספו על פי שעות/ימים במידה וקיימות.
כיוון: ביצירת מקטע חדש ע"י שרטוט במפה, מופיע חד כיווני על פי כיוון הציור של המקטע. בכביש חד כיווני מופיעים במפה חיצים כחולים המראים את הכיוון המותר. אין להשאיר שדה זה ללא הגדרת כיוון עבור דרכים שניתן לעבור בהן.
מצלמת מהירות ממוצעת: יש להשאיר ריק (לא בשימוש בישראל)
מהירות מותרת: יש למלא רק כאשר ידוע בוודאות מה המהירות המותרת במקטע הזה (לכל כיוון בנפרד) על פי המוסבר בדף מגבלת מהירות בכבישים
גובה: אין להשאיר ריק. בכבישים העוברים אחד מתחת לשני יש לקבוע גובה שונה, ורצוי לפי הסדר הנכון. זה מונע יצירת "בעיית מפה" אוטומטית (כאשר קיים) והצעה ליצירת צומת ביניהם. גובה 5- שמור לכבישים שלא ניתן לנסוע בהם. בכל יצירת גשר בין שני מקטעים סמוכים, הגובה שלהם עולה ב- 1 באופן אוטומטי (ראה חיבוריות)
נעילה: על פי הרמה הנדרשת לעריכה.
לשונית סגירות כבישים: ניתן להוסיף סגירות רק אם נבחרה שכבת סגירות כבישים בתפריט השכבות. רק לבעלי רמה 4 ומעלה יש הרשאה להוסיף סגירות. לפרוט ראה סגירות זמן אמת.

בכביש חדש, עד מילוי ראשוני של שדה הכתובת, הכביש מופיע בצבע אדום בעורך המפה (אך יופיע בקליינט לאחר ביצוע עריכה ושמירה אפילו אם אין לו כתובת). במקרה של עדכון מספר מקטעים, כל שינוי יחול על כל המקטעים הנבחרים. פרט שלא ניגע בו, יישאר ללא שינוי.

בסיום העדכון יש לבצע שמירה.

בדיקות בסיום העריכה

ראה בדיקות בסיום עריכת כביש.

כיכרות

ראה בניית כיכרות

ראו גם

קישורים חיצוניים