הנחיית פנייה History

דף זה מתאר את נושא הנחיית הפנייה באופן כללי, ואת הכללים להכנסת הנחיות כאלה. הנחיית פנייה היא שילוב של מלל, מגינים והנחייה קולית שהמשתמשים מקבלים באפליקציה, ומאפשרת לעקוב אחר המסלול במינימום מאמץ וללא בלבול.

מבוא

ניתן לשלוט על הנחיית הפנייה ולאלץ התנהגות שונה מברירת המחדל. יש לעשות זאת רק במקרים המתוארים בהמשך. על מנת לשנות את ההנחייה נדרש לרחף מעל חץ הפנייה ואז מתקבלת החלונית הבאה:

Turn definition.PNG

בשדה של ההנחיות הקוליות ניתן להגדיר סוג הנחיית פנייה שונה מברירת המחדל בלי להיכנס לחלונית של הוראות נסיעה (שגם שם יש שדה זהה). כשרוצים לשנות לא רק את סוג הנחיית הפנייה, אז יש צורך ללחוץ על לחצן "הוראות נסיעה", ואז מתקבל חלון כגון זה (שחלק מהשדות בו כבר מלאים):

Turn definition window.PNG

בסיום ההגדרה יש ללחוץ על "בצע", או ניתן גם למחוק את ההגדרות שהוכנסו ע"י לחיצה על שחזור ברירות המחדל.

כללים להכנסת הנחיות פנייה

הנחיות כתובות (הוראות ויזואליות)

בשדה זה ניתן להכניס תיבות מסוג של מגן (עם/בלי כיוון) ותיבות של מלל חופשי. באופן כללי אין למלא/לעדכן את השדה הזה ולהשאיר את שם ברירת המחדל (זה שם המקטע הבא או שמגיע "בירושה") למעט המקרים שנזכרים בהמשך.

 1. שפת הכתיבה בישראל תהיה בעברית. ביישובים שרוב תושביהם דוברי ערבית בגדה המערבית ורצועת עזה שפת הכתיבה תהיה בערבית.
 2. במקרים בהם הוכנסו יעדים בשם המקטע שאליו פונים (סוג מחבר או מקטע מאד קצר), או כאשר יש שילוט ירוק/כחול גדול לפני הצומת או שלט הכוונה לבן בצומת כולל מקרים של מספר שלטים, יש להכניס את שם הכביש אליו נכנסים (או מספר שמות במקרים בהם יש למשל שני מספרים לכביש כמו כאן) ואם יש שלט/ים אז להכניס את שמות/מספרי הכבישים ואת היעדים על פי הכללים שנהוגים לגבי שמות מֶחְבָּרים. ראו בהמשך לגבי שמות שהוכנסו בעבר למֶחְבָּרים (רמפות).
 3. כאשר מוכנסת תיבת מלל חופשי, אין להכניס רווח בתחילת או בסוף המלל, וכן אין להכניס 2 תיבות מלל ברצף (להכניס הכל באותה תיבה).
 4. כאשר הפניה היא לכביש המכיל שם ראשי ושם חלופי, יש לשקול האם להכניס גם את השם החלופי להנחיית הפניה. לא נכניס שם חלופי כאשר זה לא עוזר (למשל אם השם החלופי ל- קק"ל הוא קרן קיימת לישראל, או כאשר השם החלופי הוא בכתיב שונה). רצוי להתייעץ בפורום לגבי מקרים בהם מכניסים שני שמות בהנחיית הפניה.
 5. הכנסת מגן (אחד או יותר) תבוצע במקום שימוש בשם, וזה כאשר יש לכביש מספר של כביש בין עירוני בשם הראשי או החלופי. במקרים בהם יש לכביש שאליו פונים גם שם וגם מספר (כגון איילון 20), יש להכניס את השם בתוך תיבת המלל החופשי.
 6. אם בשילוט מופיע גם כיוון, יש לכתוב את הכיוון בתוך תיבת המלל החופשי למעט כביש 6 שבו הכיוון יוכנס בתיבת המגן (כרגע בעורך מופיע שגוי בתצוגה ללא רווחים ובסדר לא נכון, למרות זאת באפליקציה זה מוצג תקין). אם בשילוט לא מופיע כיוון, לא יוכנס הכיוון להנחיה ואם הכיוון הוכנס באופן אוטומטי אז יש למחוק אותו (גם אם הכניסה היא דרך מֶחְבָּר וגם אם ישירות).
 7. כאשר קיים שלט/ים להכוונה (ירוק/כחול/לבן), וקיים שם לרחוב אליו פונים, והוא אינו מופיע בשלטים להכוונה, אזי נוסיף פסיק ואז את הקידומת המתאימה רח'/שד'/דרך ואת שם הרחוב בסוף ההנחיה. אם שם הרחוב מופיע בשלטים, אזי הוא ייכנס על פי הכללים הרגילים של הנחיות על פי שילוט כנזכר בסעיף 2 לעיל.
 8. כאשר שם הרחוב אליו פונים הוא שם של יישוב וזה עלול לבלבל (כלומר עלול להתפרש כהנחייה להגיע ליישוב), ניתן להוסיף בהנחיית הפנייה לפני שם הרחוב את הקידומת המתאימה רח'/שד'/דרך. יש להדגיש שזה רק במקרים מיוחדים שבהם יש מקום לטעות ניווט ולא בכל מקרה ששם הרחוב הוא שם יישוב.
 9. כאשר בשילוט מופיע אחד מהסמלים הבאים, ניתן להכניס סמלון (emoji) מתאים ע"י העתקתו מהסמל המתאים להלן (העתק/הדבק):
  • נמל תעופה: ✈️
  • אזור תעשיה: 🏭
  • תחנת תידלוק: ⛽
 10. כאשר בשילוט מופיע סמל אחר כגון נמל ימי, בית חולים וכו' ייכתבו במקומו המילים המתאימות.
 11. מלל חופשי שלא מופיע בשילוט לא יוכנס אלא לאחר קבלת אישור המובילים בפורום.


דוגמאות

Turn instruction with 2 instructons with shield for each.jpg Turn instruction with direction.jpg Turn instruction with several towards.jpg


Turn instruction with emoji.jpg

לכיוון

שדה זה יושאר ריק אלא אם אושר אחרת בפורום.

שלט יציאה

אין להשתמש בשלט יציאה ללא קבלת אישור המובילים בפורום (זה מיועד להכנסת מספר יציאה, מקובל בארצות מסויימות ופחות בישראל).

הנחיות קוליות

כללים זהים לכללים לגבי אילוץ הנחיה על החץ ויש לקבל אישור בפורום לפני הכנסת אילוץ "המשך ישר" למעט המצב הבא:
כאשר יש שני צמתים (בשטח) כשלקראת הצומת הראשון לנהג יש אפשרות להימצא בנתיב עם סימון ישר (או לעבור אליו), אשר לא יאפשר פנייה/המשך ישר בצומת השני, ובין הצמתים יש פחות מ- 200/400 מטר של אפשרות מעבר בין הנתיבים בכביש בין עירוני/עירוני, ניתן להגדיר נתיבים רחוקים באופן שבנתיבים של הצומת הראשון הממשיכים לפנייה הרצויה (או ישר) בצומת השני אילוץ תצוגה והשמעה של המשך ישר.

מלל לדיבור (TTS)

צריך להיות זהה לכתוב בתצוגה (כולל המספר, כיוון ויעדים ואין להוסיף "ל-") ואם יש סמלון בתצוגה אז יש לכתוב את המילים המתאימות לסמלון. כאשר יש קיצור של מילים בתצוגה, ניתן לכתוב מילים שלמות במקום הקיצורים כגון רחוב במקום רח'.
אם רמפה מובילה לכביש 1, ורוצים שההנחיה בחץ המפנה אל הרמפה תהיה (כמו בתצוגה) "צא ימינה אל 1 ירושלים" אז צריך להכניס בחלק של ה TTS את "1 ירושלים" (כי המילים "צא אל" נקבעות לפי ברירת המחדל או לפי האילוץ שהוכנס). כאשר יש מספר יעדים, הם יופרדו בפסיקים (אך לא יוכנס פסיק בין מספר הכביש ליעד הראשון).
חריגה מהכלל הזה (כמו כל כלל) דורשת אישור המובילים בפורום.
יש לבדוק את ההנחיה הקולית ע"י לחיצה על סמל המיקרופון, ובמידה ויש שגיאה בהיגוי, יש למלא טופס מתאים.
יש לשים לב לכך שתחילת המלל תהיה תמיד יעד כלשהו בגלל שההנחיה היא פנה/צא/היצמד אל ...", לדוגמה (במצב חריגה מהכלל) לא נכניס מלל כגון "אחרי הרמזור" כי זה יישמע למשל "פנה ימינה אל אחרי הרמזור", במקום זה נכניס למשל "דרך עפר אחרי הרמזור" ואז זה יישמע "פנה ימינה אל דרך עפר אחרי הרמזור".

על הנחיית פנייה, נתיבים, פוליגון צומת ומה שביניהם

לעיתים העורך נמצא במצב שהוא יכול להגדיר הנחיות פנייה בדרכים שונות. להלן ההמלצה איך רצוי להכניס הנחיית פנייה:

 • במידה וידוע על הנתיבים במקטע ממנו מגיעים לפנייה, רצוי להגדיר בו נתיבים. לעיתים אין צורך לעשות כלום מעבר לזה, אך אם נדרש גם לאלץ מה תהיה התצוגה ו/או ההנחייה הקולית לקראת הפנייה (כי זה שונה מברירת המחדל), יש להשתמש בהנחיית פנייה על החץ של הפנייה (ולא על פוליגון הצומת).
 • כשנדרשת הנחיית פנייה ביציאה מכיכר (לאן פונים) ששונה מברירת המחדל, יש להכניס את ההנחייה על חץ היציאה מהכיכר (ולא באמצעות אילוץ על פוליגון הכיכר) אלא אם נדרשות הנחיות שונות בהתאם לכיוון ממנו מגיע הנהג. את סוג ההנחיה (הנחיה נורמלית או ספירת יציאות) יש להכניס ברמת פוליגון הכיכר אם זה נדרש.
 • כאשר נדרש לאלץ הנחיית פרסה עקב קבלת הנחיית שמאלה+שמאלה, מומלץ להכניס את ההנחיה באמצעות הנחיית נתיבים (ראה בנקודה הבאה), ורק אם זה בלתי אפשרי (כי לא יודעים את הנתיבים או כי המבנה הגיאומטרי של הצומת לא מאפשר את זה) אז מכניסים את הנחיית הפרסה על פוליגון הצומת. גם במקרה האחרון, אם נדרשת הנחיית פנייה בתצוגה או בהנחייה הקולית ששונה מברירת המחדל, יש להכניס אותה על החץ של הפנייה השנייה שמאלה ולא ברמת פוליגון הצומת.
 • אם מגדירים פרסה בעזרת נתיבים רחוקים, כיום חובה בנוסף לאלץ הוראת פרסה על חץ הפרסה ב JB כדי שתושמע הוראת פרסה (עקב באג שקיים נכון לעת כתיבת שורות אלה).

הערות

 • אין להכניס הנחיות פניה כאשר ברירת המחדל כבר נותנת את ההנחיה הרצויה.
 • לצורך קבלת הנחיית פניה בכיכר, יש להכניס אותה על היציאה מהכיכר ולא על הכניסה לכיכר, וההנחיה הזו תתקבל למי שמגיע אל הכיכר (הכנסת הנחיה על הכניסה לכיכר היא בעדיפות על ההנחיה ביציאה ולכן אין להכניס כזו).
 • כדי למחוק הנחיית פניה, יש צורך ללחוץ בחלון ההגדרה למטה על Restore defaults ואחר כך ללחוץ על ה- X הקטן בשדה של ההוראות הויזואליות, ואז לבצע ולשמור.
 • סדר העדיפות בין הנחיות הסותרות זו את זו מהנמוכה לגבוהה (שדה ההנחייה הקולית נבחן בנפרד משדה ההנחייה הוויזואלית, ובכל אחד בנפרד כשאין אילוץ, זה לא נחשב לצורך בחינת הסתירות):
  • הנחיית נתיבים
  • אילוץ הנחיית פניה על החץ
  • אילוץ על חץ יציאה מפוליגון צומת.

השפעות נוספות

שינויים הנגררים כתוצאה משינוי זה כאשר השינוי ייכנס לכלל המשתמשים (כולל אנדרואיד אוטו, אפל קאר): לא יהיה יותר צורך בשמות על מחברים (רמפות), וכל הכנסה של הנחיית פניה על החץ המוביל למחבר כזה יגרור מחיקה של השם מהמחבר אחרי שהשינוי יחול על כל המשתמשים (תצא על כך הודעה נפרדת של המובילים). כנ"ל לגבי סגמנטים קצרים שהוכנסו לצורך השמעת הנחיית פניה, והם צריכים להימחק כאשר מכניסים הנחית פניה על החץ המוביל אליהם (אחרי שהשינוי יחול על כל המשתמשים עם הודעה כנ"ל). במידה והסוג היה מֶחְבָּר (רמפה) רק כדי להסתיר את השם שהוכנס וכעת יימחק, יש לשנות את הסוג לפי הכללים של סוגי כבישים. למעשה לאחר תקופת השינויים, לא יהיה צורך יותר בשמות סגמנטים שמתחילים ב- "ל-".