כללים לעריכת פרסה בצומת

From Wazeopedia

הכללים להכנסת היתר פניית פרסה במפה אינם זהים להיתר ביצוע פניית פרסה על פי תקנות התעבורה. הסיבה לכך היא ש- Waze נותן מסלול מומלץ לנסיעה, ואינו יכול להבחין בין פניית פרסה שקל לבצע אותה לבין פניית פרסה שקשה לבצע אותה (כגון פניית פרסה שמצריכה נסיעה לאחור עקב כך שהכביש צר או כאשר הרחוב דו סטרי ויש תנועה עמוסה בכיוון הנגדי ואין רמזור). מי שמבצע פניית פרסה ולוקח לו זמן ארוך להשלים אותה, מעכב את התנועה אחריו על מנת לחסוך זמן קצר מאד. להלן יפורטו הכללים שצריך לפעול על פיהם.

הכללים לעריכת פניית פרסה בצומת

יש לאסור ביצוע פניית פרסה אלא אם מותר לבצע פניית פרסה מבחינה חוקית וגם מתקיים אחד המקרים הבאים:

  • מגיעים מכביש עם אי תנועה באמצעו, ויש בצומת פניה שמאלה וניתן לבצע פניית פרסה בתמרון אחד (כאשר יש 2 נתיבים לפחות לכל כיוון או אי תנועה רחב מאד).
  • מגיעים מכביש אל צומת שאין בו אפשרות המשך לכביש פתוח אחר - למשל צומת עם דרך עפר או דרך בלתי עבירה לרכב או כביש פרטי או כביש עם הגבלות חלקיות (TBR) ואין מוצא של כביש מסוג אחר.
  • כאשר יש בכביש נתיב מיוחד לביצוע פניית פרסה.
  • בתוך מגרשי חניה.
  • צומת שניתן לבצע בו פניית פרסה בתמרון אחד ועל מנת להגיע למקום הבא שיש בו היתר לבצע בו פניית פרסה נדרש לנסוע לפחות 3 ק"מ (מעגל תנועה או היתר פניית פרסה). זה לרוב יהיה בכבישים בין עירוניים (למשל בנגב).
  • בצומת שבו נפגשים רק דרכי עפר.
  • כאשר נראה שמאד יעזור להכניס היתר פניית פרסה מסיבה אחרת (לדוגמה כאשר יש תלונות רבות של משתמשים על העדר פניית פרסה) ומתקבל אישור דרך הפורום.

עריכת פניית פרסה במפה

להלן תאור אופן העריכה של היתר או איסור פרסה במצבים שונים. בתחילה מופיעה תמונה המתארת את המצב ואחריה הסבר על אופו העריכה במצב הזה.

U-Turn in bidirectional street.JPG

ברחוב דו סטרי שמגיע לצומת, היתר הפרסה מבוצע ע"י הפיכת החץ של הפרסה לירוק. במידה והרחוב מגיע אל כביש מפוצל, הפרסה תותר בצומת הראשון ולא בצומת המרוחק.

U-Turn at end of divided road.JPG

בכביש מפוצל שמסתיים בצומת (בצורת V), היתר פרסה יבוצע ע"י כך שמאלצים זווית פניה מעל 170 מעלות.

U-Turn in divided street.JPG

על מנת להתיר פרסה בכביש מפוצל שהוא מסוג רחוב ראשי ומעלה, נדאג לכך שיתקיים:

  • במקטע המחבר בין שני הכיוונים של הכביש המפוצל אין צומת נוסף, ואורכו קטן מ- 30 מטר,
  • המקטעים של הכביש המפוצל (בחלק האחרון המגיע לצומת) מקבילים עד כדי 10 מעלות לכל כיוון.

עבור רחוב מפוצל מסוג רחוב שמותרת בו פניית פרסה, נדרש להכניס פוליגון צומת עם אילוץ פניית פרסה על החץ היוצא מהפוליגון עבור פניית הפרסה (כמו במקרה הבא).

U-Turn allowed in JB.JPG

כאשר יש פוליגון צומת, אזי באם יש היתר פרסה והפרסה היא הפניה היחידה במסלול מהכניסה לפוליגון ועד ליציאה ממנו, אזי על החץ היוצא מהפוליגון עבור פניית הפרסה נכניס אילוץ הנחיה שיאלץ הנחיית פניית פרסה (ללא אילוץ כזה ההנחיה תהיה פנה שמאלה ואז פנה שמאלה).

U-Turn restriction with JB.JPG

איסור פרסה בכביש מפוצל לעיתים הוא בעייתי, וזה כאשר הפניה שמאלה מותרת, ולא ניתן לאסור את הפניה שמאלה הנוספת חזרה לצד השני של הכביש המפוצל מאחר והפניה הזו מותרת עבור מסלול שמגיע מכיוון אחר לצומת. במקרה כזה נדרש להכניס פוליגון צומת (JB) אשר בעזרתו נאסור על פניית הפרסה.
הערה: בעבר היה נהוג להוסיף מקטע עזר לצורך איסור הפרסה במקרה האחרון, ואין להשתמש עוד בשיטה הזו.