כללים לעריכת פרסה בצומת

From Wazeopedia

הכללים להכנסת היתר פניית פרסה במפה אינם זהים להיתר ביצוע פניית פרסה על פי תקנות התעבורה. הסיבה לכך היא ש- Waze נותן מסלול מומלץ לנסיעה, ואינו יכול להבחין בין פניית פרסה שקל לבצע אותה לבין פניית פרסה שקשה לבצע אותה (כגון פניית פרסה שמצריכה נסיעה לאחור עקב כך שהכביש צר או כאשר הרחוב דו סטרי ויש תנועה עמוסה בכיוון הנגדי ואין רמזור). מי שמבצע פניית פרסה ולוקח לו זמן ארוך להשלים אותה, מעכב את התנועה אחריו על מנת לחסוך זמן קצר מאד. להלן יפורטו הכללים שצריך לפעול על פיהם.

הכללים לעריכת פניית פרסה בצומת

יש לאסור ביצוע פניית פרסה אלא אם מותר לבצע פניית פרסה מבחינה חוקית וגם מתקיים אחד המקרים הבאים:

  • מגיעים מכביש עם אי תנועה באמצעו, ויש בצומת פניה שמאלה וניתן לבצע פניית פרסה בתמרון אחד (כאשר יש 2 נתיבים לפחות לכל כיוון או אי תנועה רחב מאד).
  • מגיעים מכביש אל צומת שאין בו אפשרות המשך לכביש פתוח אחר - למשל צומת עם דרך עפר או דרך בלתי עבירה לרכב או כביש פרטי או כביש עם הגבלות חלקיות (TBR) ואין מוצא של כביש מסוג אחר.
  • כאשר יש בכביש נתיב מיוחד לביצוע פניית פרסה.
  • בתוך מגרשי חניה.
  • צומת שניתן לבצע בו פניית פרסה בתמרון אחד ועל מנת להגיע למקום הבא שיש בו היתר לבצע בו פניית פרסה נדרש לנסוע לפחות 3 ק"מ (מעגל תנועה או היתר פניית פרסה). זה לרוב יהיה בכבישים בין עירוניים (למשל בנגב).
  • בצומת שבו נפגשים רק דרכי עפר.
  • כאשר נראה שמאד יעזור להכניס היתר פניית פרסה מסיבה אחרת (לדוגמה כאשר יש תלונות רבות של משתמשים על העדר פניית פרסה) ומתקבל אישור דרך הפורום.

עריכת פניית פרסה במפה

סעיף זה עדיין לא נכתב.