מגבלת מהירות בכבישים

From Wazeopedia

דף זה מתאר את הכללים להגדרת מגבלת מהירות למקטעים במפה.

כללי

  • ככלל, מגבלת המהירות צריכה להיות זהה למהירות המירבית המותרת על פי תקנות התעבורה ולוח התמרורים עבור רכב פרטי.
  • אין להכניס מגבלת מהירות כאשר לא בטוחים שזו אמנם המגבלה הנכונה במקטע המדובר (בראיה או מידע ממקור מהימן או הרבה דיווחים זהים של משתמשים). עדיף להשאיר ללא מהירות כאשר לא בטוחים.
  • אין להכניס מהירות שונה מהמהירות החוקית המותרת, גם אם נראה שרצוי לנסוע לאט יותר בקטע מסוים.
  • לשים לב שמבחינת החוק, צומת הוא רק כאשר יכולים להגיע כלי רכב ממספר כבישים לתוך המפגש בין הכבישים, וגם זה לא בכל המקרים.

בהמשך דף זה מוסבר בפירוט יתר לגבי מספר מקרים מיוחדים.

מגבלת מהירות במקטעי כיכר

כאשר כיכר נמצאת בשטח דרכים עירוניות וכל המקטעים הנכנסים ויוצאים מהכיכר הם בעלי מגבלת מהירות של 50 קמ"ש, ואין תמרור הגבלת מהירות אחרת בכיכר, תוכנס אותה מגבלת מהירות גם על מקטעי הכיכר. בכל מקרה אחר, לא תוכנס מגבלת מהירות במקטעים של הכיכר.

קביעת מגבלת מהירות במֶחְבָּרים ונתיבי פניה

מֶחְבָּר (Ramp) הוא סוג של כביש חד סטרי אשר מחבר בין כבישים במחלף.
נתיב פניה (בעברית מַחְבָּר ובאנגלית connector) הוא סוג של כביש שמחבר בין כבישים כמו מֶחְבָּר, אלא שהוא לא נמצא במחלף, ויכול להיות בדרך עירונית או בין עירונית.
קביעת מהירות למֶחְבָּרים (ramps) ונתיבי פניה כאשר אין בהם תמרור הגבלת מהירות כלשהו תהיה על פי תקנות התעבורה כך:

  • מֶחְבָּר או נתיב פניה אשר מתחיל בצומת או בכיכר ונמצא מחוץ לשטח דרכים עירוניות המהירות מוגבלת ל- 80 קמ"ש החל מהצומת ממנו הכביש יוצא ועד לצומת הבא או עד תמרור שמגביל את המהירות לערך אחר.
  • נתיב פניה אשר מתחיל בצומת או בכיכר ונמצא בתוך שטח דרכים עירוניות המהירות מוגבלת ל- 50 קמ"ש החל מהצומת ממנו הכביש יוצא ועד לצומת הבא או עד תמרור שמגביל את המהירות לערך אחר.
  • מֶחְבָּר או נתיב פניה אשר יוצא/מתפצל מתוך כביש, המהירות בו מוגבלת לאותה מהירות שהוגדרה בכביש ממנו יצא/התפצל עד לצומת הבא או עד תמרור שמגביל את המהירות לערך אחר.


הערה: כאשר מֶחְבָּר מתחבר לכביש מהיר או בין עירוני ראשי ואין תמרור מגבלת מהירות (לרוב יש), הצומת שבו משתנה המהירות היא הנקודה שבה מתחיל קו לבן מקווקו והמחבר הופך לנתיב בכביש.

מגבלת מהירות במקטע עזר

לגבי מקטע עזר בתוך צומת (הוכנס כדי למנוע פרסה למשל), או נתיב פניה קצר שהוכנס למפה (הוכנס בגלל מצלמה או כדי להציג עומס בנתיב הפניה למשל) אך לא קיים ככביש נפרד בשטח, הוא יקבל את מגבלת המהירות של הכביש שמקטע העזר הינו חלק ממנו (מה שמקביל למקטע העזר).

מגבלת מהירות בדרכי עפר

בדרכי עפר אין להכניס מגבלת מהירויות.

מגבלת מהירות במגרשי חניה

במגרשי חניה לא חובה להכניס מגבלת מהירות, אך אם מכניסים, זו צריכה להיות המהירות החוקית המותרת.

טיפול במקרים מיוחדים

  • לא רצוי לשנות מהירות במפה כאשר שינוי המהירות הינו לזמן קצר של מספר ימים (תמרור על דורגל) אלא אם מי שמשנה את המהירות מתחייב לבדוק יום יום את המצב ולשנות את המהירות בחזרה ברגע שהמצב חוזר לקדמותו. כאשר מוצב תמרור על עמוד ונראה שזה לזמן ארוך, אזי יש לשנות את המהירות.
  • יש להימנע מלחלק מקטע רק בגלל שינוי מהירות כאשר נוצר מקטע קצר מ- 50 מ' לפני או אחרי צומת. המהירות למקטע כולו תיקבע במקרים כאלה על פי המותר בחלק הארוך יותר.

ראו גם