מגינים History

מגינים משמשים להבלטת מספרי כבישים באופן דומה להצגתם על גבי השלטים בכביש. דף זה מתאר את אופן הכנסת המגינים על גבי כבישים בישראל.

הכנסת מגן לכביש

לאחר בחירת אחד ממקטעי הכביש מוצגים המאפיינים שלו בחלון צדדי ושם לוחצים על שדה מגן כביש.

Road shield field.PNG

מתקבל חלון ההגדרה הבא:

Road shield Israel.PNG

לוחצים בתוך שדה מגן כביש ובוחרים את הסוג של המגן מתוך המבחר המוצג.

Road shield types Israel.PNG

הכנסת סוג וכיוון תהיה לפי הכללים בהמשך.
לצורך הסרה של המגן לוחצים על לחצן הסרה.

הכללים להכנסת מגינים

  1. כל כביש שיש לו מספר של כביש בין עירוני בשם הראשי או בשם החלופי יש להגדיר עבורו מגן (גם כשהכביש עובר באזור עירוני).
  2. את המגן מגדירים רק על אחד המקטעים של הכביש (לחוד עבור כל כיוון כאשר הכביש מפוצל) מכיוון שהגדרת מגן למקטע אחד בכביש מכתיבה את ההגדרה לכל המקטעים עם אותה כתובת (שם רחוב ועיר).
  3. כביש בין עירוני שעובר בתחום של עיר ויש לו צבע מגן שונה מאשר מחוץ לעיר (לרוב אדום בתוך העיר וכחול מחוץ לעיר), יש להכניס את שם העיר לכל מקטעי הכביש בתחום העיר, ואז להכניס מגן בצבע הנדרש בתחום העיר (זה ניתן כי שם העיר שונה).
  4. אין להגדיר בתוך המגן כיוון לכביש למעט בכביש 6.
  5. סוג/צבע המגן ייבחר על פי צבעו בשילוט על הכביש. בכבישים מחוץ לתחום עיר (אין שם עיר), שצבע המגן בהם מתחלף במהלכם, צבע המגן שייבחר יהיה ע"פ הסוג הגבוה יותר (כחול הכי גבוה) וזאת עד שתתאפשר הגדרה של יותר מצבע אחד בכביש.
  6. כאשר יש כביש שבשם החלופי שלו קיים מספר כביש בין עירוני, ובשם הראשי יש שם אחר מהכביש הבין עירוני המתאים (לרוב כאשר כביש בין עירוני נכנס לאזור עירוני ומקבל בשם הראשי שם רחוב רגיל), אזי יש להכניס מגן על מקטע כלשהו שמכיל את המספר הבין עירוני בשם החלופי, וזה יקבע מגן כזה לכל אורך הכביש עם השם הראשי של המקטע שעודכן כך.
  7. מגינים יוצגו באפליקציה רק על כבישים מסוג בין עירוני משני ומעלה.