צומת

From Wazeopedia

צומת ב- Waze היא נקודה המחברת מקטעי כבישים (סגמנטים) ומגדירה את הקשר ביניהם. מיקום הצומת קובע את זוויות החיבור בין המקטעים והפניות האפשריות בין הקטעים מוגדרות ביחס לצומת.

סוגי צמתים

קיימים סוגי צמתים שונים על פי הצורה שלהם בשטח. כל סוג צומת צריך התייחסות שונה באופן היישום שלו במפה על פי ההנחיות הרצויות מכל כניסה לכל יציאה. להלן ההגדרות של סוגי הצמתים השונים והסבר לגבי ההנחיות הניתנות בצמתים אלה.

צומת קצה של מקטע ללא מוצא

כל מקטע מסתיים בצומת, גם כאשר אין מקטע אחר המתחבר אליו. בצומת כזה באופן אוטומטי קיימת הרשאה לביצוע פניית פרסה.

צומת בין 2 מקטעים בלבד

צומת עם מקטע אחד מכל צד שלו, משמש לכל מיני מטרות, ולדוגמה: החלפת אחד הפרטים של אפיון הדרך (שם, סוג, כיווניות, מהירות מקסימלית, רמת נעילה, גובה), מניעת מצב של שני מקטעים המתחילים ומסתיימים באותם 2 צמתים, סגירת זמן אמת או הגבלה חלקית שונה משני הצדדים וכו'.
יש לשים לב שבצומת כזה לא תינתן הנחיית פניה אוטומטית למעט פרסה, אפילו אם הזווית בין שני המקטעים היא זווית ישרה.

צומת + או T

סוג זה כולל צומת של כיכר עם מקטע חיצוני לכיכר.
זה סוג צומת הכי נפוץ והוא מאפשר הנחיות פניה ימינה/שמאלה/פרסה בהתאם לפניות המותרות. יש להשתמש בסוג הזה גם במקרים בהם קיים אי תנועה קטן בצורת משולש, שהוא שכיח בצמתים עם כבישים ראשיים, ולהימנע מיצירת מקטע נוסף המקיף את אי התנועה.

צומת בזווית חדה

זה צומת של כביש עם מקטע היוצא החוצה או נכנס אליו כשהזווית ביניהם היא פחות מ- 45 מעלות.
ניתן להבחין במספר סוגים של צומת כזה:

 • צומת השתלבות
 • צומת יציאה
 • צומת התפצלות
 • צומת בזווית חדה שאינו שייך לאף אחת מהקטגוריות לעיל

צומת השתלבות

זה צומת של כביש עם מקטע הנכנס אליו בצורה מדורגת המאפשרת האצה כשהזווית ביניהם היא פחות מ- 45 מעלות.
גם צומת מסוג Y שבו מתמזגים שני כבישים לכביש משותף הוא מהסוג הזה.
בצומת השתלבות צריך להקפיד על זווית מתחת 45 מעלות לכל כניסה ואז לא תהיה הנחיה לקראת ההשתלבות.

צומת יציאה

זהו צומת שבו קיים אחד או יותר מהשלטים שלהלן:
תמרור 607.jpg תמרור 606.JPG
הסימן הכי ברור זה תמרור עם השלט הצהוב מתחתיו (תמרור 607) כפי שמוצג לעיל מימין. כמו כן גם השלטים הבאים מצביעים על כך שזה צומת יציאה:

תמרור 605.JPG
תמרור 608.JPG


השלט האחרון (אם קיים) מותקן ממש בנקודת היציאה או אחריה.
בצומת יציאה תהיה הנחיית "צא ימינה" או "היצמד לימין" (תלוי בסוג הכביש הנכנס על פי המוסבר בדף ההוראות).

צומת התפצלות

זהו צומת בצורת Y (כניסה מלמטה ופחות מ- 45 מעלות בכל יציאה) שבו ניתן להמשיך באחד מתוך שני הכבישים, הוא איננו צומת יציאה ויש בכל אחד מההמשכים שילוט של מספר כביש ו/או יעדים שונים.

Fork signs.jpg


בצומת התפצלות תהיה לכיוון ימין הנחיית "צא ימינה" או "היצמד לימין" (תלוי בסוג הכביש הנכנס על פי המוסבר בדף ההוראות), והנחיית "היצמד לשמאל" לכיוון שמאל.

צומת בזווית חדה שאינו שייך לאף אחת מהקטגוריות לעיל

צומת בזווית חדה שאינו שייך לאף אחת מהקטגוריות לעיל יכיל לכיוון ימין הנחיית "צא ימינה" או "היצמד לימין" (תלוי בסוג הכביש הנכנס על פי המוסבר בדף ההוראות). בכיוון שמאל תיתכן הנחיית "היצמד לשמאל" או שלא. כאשר מדובר על כניסה בכביש מהיר/בין עירוני ראשי/מֶחְבָּר - ראה בדף הנחיות במחלף, וכאשר מדובר על כניסה בסוג כביש אחר, אז תינתן הנחיית "היצמד לשמאל" רק אם לא ברור מהו ההמשך ישר (על בסיס הצורה הגיאומטרית, מספר הנתיבים לכל כיוון וחיצים על הנתיבים וכן על בסיס קיום תלונות רבות של משתמשים).

צומת של יותר מאשר 3 מקטעים שאינו צומת +

בצומת מסוג זה יש לשקול קודם כל איזה הנחיה רוצים לקבל עבור כל כניסה וכל יציאה ולפי זה לבנות את הצומת במפה. הסבר מקיף לגבי ההנחיות ראה כאן.

עריכה

סעיף זה נמצא בבניה.

כאחד ממרכיבי המפה החשובים, במפת העריכה אפשרויות שונות לעריכת צמתים.
יש לשים לב שבמקרים מסוימים גם פעולות על מרכיבי מפה אחרים יכולים להשפיע על מאפייני צומת המחובר אליהם. לדוגמא, הזזת דרך המחוברת לצומת עלולה לגרור הזזה של הצומת ביחד עם שאר המקטעים המקושרים אליו. באותה מידה, עריכת צמתים עלולה להשפיע על מרכיבי המפה המחוברים אליה. לדוגמא, כאשר מוחקים צומת קטעים של אותו כביש עלולים להיפרד בניגוד למציאות בשטח.

חיבוריות

בנוסף לעריכת הצומת, ניתן להשתמש במפת העריכה גם לבדיקת החיבוריות בין צומת לרכיבי המפה הצמודים לו.
לעתים החיבוריות של צומת מושפעת מהגדרת איסורי פנייה ולא רק מהחיבור הפיזי בין רכיבי המפה. כדי לראות את איסורי הפנייה בצמתים, יש לבחור את שכבת הפניות האסורות בלוחית השכבות.

יצירה

סעיף זה נמצא בבניה.

לפני תחילת העבודה יש לבדוק אם רמת הנעילה של המקטעים המתחברים לצומת היא לא יותר מרמת העריכה שלך. אם אחד או יותר מהמקטעים נעולים ברמה גבוהה יותר, יש צורך לפנות לפורום בקשות לפתיחת נעילה ולבקש הורדת נעילה לרמה שלך. אפשרות נוספת היא לפנות בפורום בקשות עדכון ולבקש ממישהו אחר בעל רמה מתאימה ליצור את הצומת כנדרש.

יצירת צומת מתבצעת באופן שונה על פי הצורך:

 • יצירת צומת בין שני מקטעים כאשר אחד מהם לא קיים עדיין במפה וצריך להסתיים באמצע המקטע השני (צומת T למשל). במצב הזה, כאשר לא נבחר אף עצם (לחץ בשטח ריק), יש לבצע הוספת כביש ולסיים אותו על גבי המקטע השני במקום שבו אמור להיות הצומת. יווצרו חיצים אדומים בצומת, ויש להגדיר את הפניות המותרות אל ומהמקטע החדש. אם לא רואים שנוצרו חיצים, זה אומר שלא נוצר צומת. במצב הזה יש לגרור הצידה את קצה המקטע החדש, לעזוב את הקצה, ואז לגרור אותו חזרה לנקודת הצומת (לעיתים צריך לחזור על כך שוב עד שנוצר הצומת). ניתן לצפות בסרטון הדגמה של חיבור מקטע שנראה מחובר אך בפועל אינו מחובר.
 • יצירת צומת בין שני מקטעים כאשר שניהם קיימים כבר במפה (קצה האחד קרוב לשני אבל לא קיים צומת), וצריך לחברם (צומת T למשל). במקרה הזה יש לגרור את קצה המקטע שאמור להסתיים על המקטע השני באמצעו עד לנקודה בה אמור להיווצר הצומת. גם כאן כמו במקרה הראשון יש לטפל במקרה שלא נוצר צומת ע"י הרחקת הקצה למקום אחר והחזרתו לנקודת הצומת. בסיום יש להגדיר פניות מותרות.
 • יצירת צומת באמצע מקטע קיים בלי צורך לחבר אליו מקטעים נוספים (למשל לצורך הגדרת מהירות מכסימלית שונה בנקודה הזו או שינוי שם רחוב או שינוי סוג מקטע או שינוי מאפיין אחר). במצב הזה, יוצרים מקטע עזר שמתחיל ממקום ריק במפה בקרבת הצומת ומסתיים בנקודה בה נדרשת הוספת צומת, ואז נוצר הצומת (כמתואר במקרה הראשון). לפני ביצוע שמירה, מוחקים את מקטע העזר שנוצר ורק אז שומרים. יש לוודא שיש היתר המשך מכל אחד משני המקטעים שנוצרו אל השני (אלא אם רוצים לחסום מעבר ביניהם לאחד או לשני הכיוונים). ראו הדגמה בסרטון.
 • יצירת צומת בין שני מקטעים אשר חולפים זה על פני זה. במקרה הזה, יש לבחור את שני המקטעים, ואז רואים סימן Connect segments.png שמוצג ליד נקודת החליפה. אם לא נוצר הסימן, צריך לוודא שגובה שני המקטעים זהה ולעדכן בזהירות במידת הצורך (עדכון גובה צריך שלא ליצור מצב של חליפה עם שוויון גבהים במקום אחר שהוא ללא צומת). לוחצים על הסימן הזה, ונוצר צומת. גם במקרה הזה יש להגדיר את הפניות המותרות והאסורות בצומת מכל כיוון לכל כיוון לאחר יצירת הצומת ולבצע שמירה.

הוספת מקום

ניתן להוסיף מקום מסוג צומת על גבי רכיב הצומת בכדי להקל את הניווט לצמתים שידועים בשמם.

מחיקה

ניתן למחוק צומת בשלוש דרכים:

 • בדרך הראשונה כדאי להשתמש כאשר בצד אחד של הצומת יש מקטע עם היסטוריית עריכות ובמקטע השני אין או כמעט ואין היסטוריית עריכות (כגון מקטע חדש), וכן כדאי להשתמש בשיטה זו כאשר לא רוצים להחליף ID של אחד המקטעים מסיבה כלשהי. המחיקה בשיטה זו נעשית ע"י מחיקת המקטע עם פחות היסטוריה (או זה שלא צריכים לשמר את ה- ID שלו) ומחברים את המקטע שאותו רוצים לשמר אל הצומת שאליו התחבר המקטע שנמחק, וגם יש לתת תוואי מתאים ואם יש צורך אז להעתיק מספרי בתים (ניתן לפני המחיקה לגרור אותם לצד שנשאר ואחרי הארכת המקטע השני, להזיז אותם חזרה).
 • בדרך השנייה (והמומלצת כשלא רצוי בשיטה הראשונה), המחיקה נעשית על-ידי בחירת הצומת ומחיקה על-ידי לחיצה על סמל פח האשפה (trash can) או על-ידי לחיצה על מקש המחיקה (delete).
 • בדרך השלישית (לא מומלצת) המחיקה נעשית על-ידי בחירת שני המקטעים המקושרים לצומת ולחיצה לאחר מכן על סמל הגשר שביניהם. אם מחיקת הצומת אינה אפשרית, לא יידלק סמל פח האשפה או סימון הגשר.

כדי שאפשר יהיה למחוק צומת בשיטה השנייה צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 • לצומת מחוברים לא יותר משני מקטעים
 • לעורך יש הרשאת עריכה לצומת ולמקטעים.
 • למקטעים יש מאפיינים זהים: שיוך, שם, כיווניות, מהירות.

במידה ולא ניתן למחוק צומת בשיטה השנייה, יש לבחון ולהשוות את כל מאפייני המקטעים הנזכרים לעיל. בפרט, המהירויות מושוות כאילו המקטעים הם דו-סטריים. ולכן, אם המקטעים חד-סטריים, יש לשנותם לדו-סטריים, להשוות מהירויות ולעדכן בחזרה לכיווניות הנידרשת.

חשוב: סוג המקטעים אינו חייב להיות זהה. במקרה שאינו זהה, ייבחר סוג של אחד מהם לסוג של המקטע המאוחד.

ניתוק

כדי לנתק דרך, שכבר לא מחוברת לצומת או שחוברה בטעות, יש לבחור את הדרך המיועדת לניתוק ואת הצומת ביחד (בעזרת מקש Ctrl). בלוחית עריכה תופיע האפשרות לנתק את הכביש מהצומת.

שינוי

בעורך המפה ניתן לבצע שינויים בצומת:

 • ניתן להפוך צומת לכיכר במידה וכיכר חדשה נבנה במקום צומת ישן.
 • אפשר להזיז צומת כדי לשנות את הוראות הניווט, כדי להתאים למציאות משתנה, או כדי להתאים למציאות לאחר חיבור כביש מוקלט (שמשקף את כיוון הנסיעה בעת ההקלטה). לא ניתן להזיז צומת למרחק הגדול מעשרים מטרים בפעולה אחת.
 • במקרים מסוימים, עקב שינויים בחיבור הדרכים לצומת או בצומת עצמה, נוצרים איסורי פנייה מיותרים. בעת עריכת צומת אפשר להסיר את כל איסורי הפנייה מצומת באופן גורף.
 • באותו אופן כמו התרת הפניות, ניתן גם לאסור באופן גורף את כל הפניות בצומת. זאת כבסיס להתרת פניות בודדות לאחר מכן (שהרי ברוב המקרים אין הגיון בצומת שלא ניתן לפנות בו כלל).

הזזה

הזזת צומת מבצעים על ידי גרירת הצומת למיקום הנדרש ולא על ידי יצירת צומת חדש. על מנת לגרור את הצומת צריך קודם לכן לבחור בו ורק אז לגרור למיקום הרצוי. לאחר ההזזה של הצומת יש צורך לרוב לתקן את התוואי של המקטעים המתחברים לצומת, ובעיקר למנוע תוואי עם זוויות חדות שנוצרות בגלל הזזת הצומת.

ניווט

הוראות קוליות

סעיף זה לא מעודכן.

ההנחיות הקוליות לפנייה בצומת מושפעות מזווית הפנייה הדרושה, מהאופי של הדרכים שמהן/אליהן פונים ומכיווני הפנייה האחרים הקיימים ומאילוצי הנחיות אם קיימים.
כברירת מחדל כאשר זווית הפנייה הנדרשת לניווט היא זווית חדה תתקבל הוראה לביצוע פנייה, כאשר הזווית קהה תתקבל הוראה להיצמד וכאשר הזווית ישרה לא תתקבל הוראה לביצוע פנייה.
לפעמים, כתלות במאפייני הדרכים בצומת, התכנה תחליט לשנות את ההוראה. למשל, בהגעה לצומת T מהרגל התחתונה כאשר מימין הכביש הוא חד סטרי לתוך הצומת ושם הרחוב בפנייה (היחידה האפשרית) שמאלה הוא אותו שם רחוב, לא תתקבל הנחיה!

במקרים מסוימים, בגלל מסלול הרכב בעת הקלטת הכביש, חיבור הכבישים לצומת לא יצור זוויות חדות מספיק לצורך הוראת פנייה. או למשל, גם בפנייה קהה מכביש משני לכביש ראשי לא תתקבל הוראה.
במקרים כאלו יש לישר את הצומת בעורך המפה כדי לתקן את הוראות הניווט.
במקרים אחרים, יעדיף המשתמש עורך המפה לכפות על הצומת צורה השונה מהצורה במציאות רק כדי לקבל את ההוראה הנכונה בניווט. למשל, להקהות פנייה חדה על דרך ראשית כדי להימנע מהוראות פנייה בחיבור עם דרך עפר משנית.

בחירת מסלול

לכמות הצמתים לאורך הדרך וזוויות החיבור אליהן יש גם משמעות לבחירת המסלול. מעבר לאפשרות המשתמש להגדיר בחירת מסלול עם כמות פניות מועטה ככל האפשר, כמות הצמתים על דרך משפיעה גם על זמן הנסיעה במסלול ישר.
יש לשים לב לעובדה זו בעת עריכת כבישים וצמתים.

קישורים