שיחה:מספרי בתים

From Wazeopedia

ביישובים כפריים (קיבוצים, מושבים) רבים חוקי סדר המספרים אינם תקפים. לדוגמא, מספור בתים לפי מספרי המגרשים גורם במקרים רבים למספרים זוגיים ואי-זוגיים באותו צד של הרחוב, או לסדר עולה בצד אחד של הרחוב וסדר יורד בצידו השני.

נראה לי שכדאי לשנות את ההגבלה על אילוץ מספרים, או לאפשר לעורך אזור שמתמחה ביישוב ספציפי לאלץ מספרים גם אם אינו בדרגה 3.