הנחיית נתיבים

From Wazeopedia

Revision as of 07:47, 15 February 2021 by Yaacobyy (talk | contribs) (→‎אפליקציה: עדכון השמעה קולית של נתיבים והופעת נתיבים ב- AA, AC)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

דף זה מתאר את נושא הנחיית נתיבים (Lane guidance) באופן כללי ובפירוט לגבי הכללים ואופן העריכה של הנתיבים בעורך המפה.

עורך המפה

 1. נתיבים ניתן להגדיר במקטע המתחבר לצומת שבו יש אפשרויות המשך שונות (ניתן למפות גם בתוך JB וגם בקטע עם סגירת RTC).
 2. בעת כתיבת שורות אלה לא ניתן למפות נתיבים במקטע המתחבר לכיכר.
 3. הגדרת הנתיבים היא בלשונית נתיבים המוצגת עם בחירת המקטע. צריך ללחוץ על "הוסף/ערוך הכוונת נתיבים" בכיוון הרצוי.
  Lane guidance setup.JPG
 4. ניתן להגדיר את מספר הנתיבים.
 5. במקטע דו סטרי ההגדרה היא נפרדת לכל כיוון.
 6. לכל פניה שאפשרית בצומת מוצג חץ המתאים להנחיה הצפויה לאותו מקטע שאליו פונים (לא תמיד נכון - ראו בהמשך).
 7. לכל המשך אפשרי צריך להגדיר את הנתיבים שמהם זה מותר:
  Lanes setup in WME.jpg
 8. ניתן להגדיר אילוץ שתהיה תצוגת נתיבים גם למי שממשיך ישר. קיימת אפשרות לבחור שזה יהיה ללא הנחיה קולית, או שתהיה גם הנחיה קולית.
 9. לא ניתן להגדיר נתיבים לפניה אסורה (חץ אדום). במידה ואוסרים פניה כאשר כבר קיימת הנחיית נתיבים, יימחקו הנחיות הנתיבים המשוייכים לפניה הזו, וכאשר הפניה תאופשר בהמשך נדרש יהיה להגדיר מחדש את הנחיית הנתיבים עבור הפניה הזו.
 10. ניתן להגדיר נתיבים לפניה עם הגבלות (TBTR), אפילו אם ההגבלות הן שבפועל הפניה אסורה לכל כלי הרכב בכל זמן.
 11. ניתן לשנות את צורת החץ המוצג על ידי לחיצה על צורת החץ ואז נפתח חלון שמציג את ברירת המחדל ואת שאר האפשרויות:
  Lane instruction override.jpg
  לשים לב שלעיתים החץ של ברירת המחדל אינו נכון ונדרש להכניס אילוץ כזה.
 12. ביטול הנתיבים במקטע נעשה ע"י שינוי מספר נתיבים ל- 0.
 13. שינויים בהגדרות נתיבים נכנסים לתוקף לאחר תהליך בניית מפה.

אפליקציה

 1. הנחיית נתיבים תתקבל במצב ניווט כשהמסלול עובר במקטע שהוגדרו בו נתיבים, ורק כאשר בקצה המקטע יש הנחיית ניווט (פנה ימינה, היצמד שמאלה, המשך ישר וכו').
 2. הנחיית הנתיבים מוצגת כאשר נמצאים במרחק קטן מ- 1100 מ' (בכביש בין עירוני ראשי ומעלה) או קטן מ- 450 מ' (בכביש בין עירוני משני ומטה) מהצומת, ולא קיימת הנחיה קולית לצומת אחר לפני כן (אם קיימת כזו, אזי התצוגה תתחיל אחרי מעבר הצומת הקודם).
 3. בחלק העליון של המסך יוצגו הנתיבים שהוגדרו למקטע המוביל לצומת. החיצים של הנתיבים שמהם יכול הנהג לעבור את הצומת אל ההמשך של המסלול יופיעו מודגשים. חיצים אלה מחליפים מרגע תחילת הצגתם את תצוגת החץ הבודד של הפניה בצומת.
 4. כאשר קיים בתצוגה חץ עם ריבוי ראשים (כגון ימינה וישר), מודגש הכיוון שאליו צריך להמשיך:
  Lanes display.jpg
 5. הנתיבים הרצויים מושמעים גם בתוך ההנחיה הקולית.

כללים לעריכת נתיבים

 1. ניתן למפות נתיבים במקטע רק אם לקראת הצומת יש במקטע 2 נתיבים או יותר ויש בהם פניות ליותר מכיוון אחד.
 2. ניתן למפות נתיבים רק כשזה עוזר למשתמש (לא בכל מקטע עם מספר נתיבים זה עוזר).
 3. המקרים הפשוטים הם לקראת צומת שכל המקטעים בו מתחברים לנקודה אחת ואין צומת נוסף הדורש הנחיית נתיבים במרחק עד 50 מטר אחרי הצומת (למשל צומת + או צומת T או צומת יציאה מכביש מהיר). במקרים האחרים שהם צמתים מורכבים יותר, נדרש לנקוט במשנה זהירות כדי למנוע הטעיה של חלק מהנהגים.
 4. מספר הנתיבים והחיצים במיפוי ייקבעו על פי הנתיבים שקיימים בכביש 50 מטר לפני הצומת (גם אם במקומות אחרים במקטע יש שינוי במספר הנתיבים).
 5. בצמתים מסוג H או # בהם יש גם סגמנטי עזר יש כיום בעיה בהצגת נתיבים ולכן יש להמנע בשלב זה במיפוי צמתים כאלו.
 6. בצומת מסוג # או H במידה ונדרשת הנחיית נתיבים יש לערוך כך (התצוגה לרוב מסתדרת אוטומטית ע"י האלגוריתם):
  • הגיאומטריה צריכה להיות עם זוויות של 0/90 מעלות עד כמה שאפשר (המגבלה המדוייקת טרם ידועה) וללא מפרקי גיאומטריה בתוך הצומת.
  • הסגמנטים הקצרים בתוך הצומת צריכים להיות באורך פחות מ- 30מ'.
  • במקטע שמגיע אל הצומת הראשון יוגדרו חיצים ישר במקום חיצים שמאלה (או ישר ושמאלה) בנתיבים שניתן לפנות מהם שמאלה.
  • במקטע הפנימי הקטן לא יוגדרו נתיבים שכבר לא קיימים (שפנו ימינה) ויוגדרו חיצים ישר במקום חיצים ישר+ימינה בנתיבים שניתן היה לפנות מהם ימינה או ישר.
  • במידה וקיימים נתיבים להמשך ישר ורוצים להכניס אילוץ הצגה (או הצגה והשמעה) לממשיכים ישר, זה יבוצע ע"י הכנסת האילוץ במקטע הנכנס לצומת.
  • במידה ונדרשת הנחיית נתיבים לפרסה, אז בצומת # יש לערוך עם נתיבים את 3 המקטעים הרצופים (מקטע ראשון שמגיע לצומת, מקטע פנימי ישר ומקטע פנימי שמאלה), ובצומת H יש לערוך 2 מקטעים רצופים (המקטע שמגיע לצומת והמקטע הפנימי שמאלה).
 7. אין להכניס אילוץ הנחיה ישר (על החץ הירוק) לצורך תצוגת נתיבים למי שממשיך ישר.
 8. אין להכניס אילוץ הנחיה ישר בהגדרת הנתיבים ישר (לא צפה בלבד ולא צפה ושמע) במידה וזה לא חד משמעי איזה המשך הוא הישר. לדוגמה אם יציאה ימינה נראית המשך ישר יותר מאשר נראה ההמשך בנתיבים השמאליים שמתעקלים שמאלה.
 9. אין להכניס הנחיית נתיבים כשנדרש לצורך כך להכניס מקטעים נוספים.
 10. אין להכניס הנחיית נתיבים כאשר יש נתיבים מתחלפים (נתיבים שונים בזמנים שונים).
 11. אין לשנות את הגיאומטריה של המקטעים כדי לקבל את התצוגה הרצויה של הנתיבים (במקרה הצורך יש לאלץ את חץ הנתיב)

ראו גם