Difference between revisions of "Komuniti Waze Malaysia/Pemimpin Waze Malaysia"

From Wazeopedia
m (4 semakan diimportkan)
(No difference)

Revision as of 00:43, 6 July 2017

Anjung AnjungAplikasi AplikasiSuntingan SuntinganKomuniti KomunitiBantuan Bantuan

Pemimpin Waze Malaysia link to this section

Berikut merupakan senarai ahli komuniti Waze yang bertanggungjawab di peringkat kebangsaan mengenai pengurusan komuniti Waze di Malaysia.


PakcikSyah Private message.png Country CoordinatorGlobal ChampMentor


beliamuda Private message.png Local ChampMentor
damaultz Private message.png Local ChampMentor
kadyus Private message.png Local ChampMentor
Krixera Private message.png Local ChampMentor
kweeheng Private message.png Local ChampMentor
lion9966 Private message.png Local ChampMentor
paulkok_my Private message.png Local ChampBeta Editor ExpertMentor


eclectice Private message.png Localization Expert
CoolCityCat Private message.png Localization Expert