Closures

From Wazeopedia

Onze van oorsprong Engelstalige Wiki wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

Other languages:

Closures


Real Time Closures

Real Time Closures (RTC) worden gebruikt wanneer een weg tijdelijk afgesloten is. Geplaatste closures / afsluitingen zijn direct actief. Vanaf het moment dat een closure actief is, worden er geen routes meer over de afgesloten segmenten gegeven. Actieve closures worden in de app en op de Live map aangegeven met candy stripes (rood-witte strepen) op de afgesloten segmenten.

Het script WME Closure Details kan gebruikt worden om Closure details weer te geven, ook bij afsluitingen buiten je bewerkbare gebied. Het script WME Advanced Closures is handig bij periodieke en geimporteerde closures.

Rtc-luxembourg.png
App-closure.png

App gebruikers kunnen, wanneer ze die tijdens hun rit tegenkomen, in de app aangeven. Betrouwbare rapportages worden direct actief als RTC en automatisch gedeeld, via de closures bot met de editors in het Slack-kanaal: #closures-nederland.


De datum waarop een App closure is ingegeven wordt als startdatum van de afsluiting gebruikt. App closures zijn bijna altijd 1-richtingsverkeer afsluitingen.
Voor het wijzigen van de einddatum van een App closure: verwijder de App closure en voeg een nieuwe toe.

Closures kunnen ingevoerd worden door editors met Level 3 en hoger en door leden van het Closure team.
Aanvragen voor afsluitingen die binnen een of twee dagen ingaan zijn welkom in het Slack closure kanaal. Closures die later ingaan kunnen het beste via het forum: Dutch forum closures aangevraagd worden.

Geef je afsluitingverzoek als volgt aan:

Example closure request
  • Level
  • Stad en optioneel straatnaam.
  • Start datum en tijd / Eind datum en tijd
  • Reden van de afsluiting / omschrijving
  • Een permalink van het af te sluiten segment
  • Bron van de closure informatie


Voor het definieren van speciale evenementen for bij elkaar horende afsluitingen: Zie de Major Traffic Events pagina.

CCP-partner Wegstatus verzamelt closure informatie van diverse Nederlandse organisaties. Deze informatie wordt gebruikt voor geplande en real-time closures in Waze.
In sommige gebieden managen Veiligheids Regio's RTC's.

Afsluitingen van snelweg op- en afritten moeten, bij voorkeur via Wegstatus, handmatig geplaatst worden. Kortdurende op- en afritafsluitingen zoals bij snoei- en kapwerkzaamheden en het reinigen van kolken en putten worden niet verwerkt in Wegstatus.

Voor meer informatie over afsluitingen, zie de globale Real time closures pagina.

Closures-example.png

Verkeer door een afsluiting

Hov-service-road.png

Wanneer een bepaalde hoeveelheid verkeer over een segment met een actieve afsluiting rijdt, kan deze afsluiting opgeheven worden. Elke 10 minuten wordt dit gecontroleerd. Wanneer er geen verkeer meer is, zal een opgeheven closure terugkeren tot dat de eindtijd is bereikt. Deze feature kan uitgezet worden door het aanvinken van HOV/Service Road adjacent.

Node closures
Om te voorkomen dat verkeer een afgesloten straat kruist kan de node van de kruising afgesloten worden. Onder op het closure panel kunnen deze Node closures gezet worden. Het scherm geeft aan welke kruisingen afgesloten zijn voor kruisend verkeer en welke open zijn. Wanneer een node gesloten is, wordt dit op de kaart aangegeven met een closed junction symbool.

Main Page | Index