Editor level

From Wazeopedia

Onze van oorsprong Engelstalige Wiki wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

Other languages:
English • ‎Nederlands

Editor level

Wme-user-info.png

Met de verschillende dingen die je met Waze doet -- rijden, meldingen maken, de kaart aanpassen -- verdien je verschillende aantallen punten. Je krijgt meer punten door meer te rijden maar bijvoorbeeld ook door de kaart bij te werken in je onderhoudbaar gebied. Niet al deze punten tellen mee voor je Editor level. Het Editor level is alleen afhankelijk van het aantal kaart-aanpassingen (edits) die je maakt, niet van de punten die je krijgt met rijden.

Alle wijzigbare onderdelen op de kaart, zoals bijvoorbeeld wegen en plaatsen zijn gelocked. Je kan een kaart onderdeel aanpassen wanneer het lock level gelijk of lager is aan jouw eigen Editor level. Maar, je kan altijd in het Slack editing kanaal vragen om een downlock van een onderdeel, zodat je het alsnog kan aanpassen.

De eerste Editor levels krijg je automatisch wanneer je een bepaald aantal edits hebt gemaakt. Het is ook mogelijk om een volgend level aan te vragen al voordat je het betreffende aantal edits gemaakt hebt. In ons land is het moeiljk om het aantal kaart-aanpassingen te doen die nodig zijn voor automatische promoties.

Startend op L1 bereik je automatisch L2 met 3000 edits en L3 na 25000 edits of op verzoek. Hogere levels kun je alleen bereiken door een verzoek of toekenning. Zie de Community Levels pagina voor meer informatie over de editor ranking en het indienen van een promotie verzoek.

Het editor level kan je opvragen door in de Waze Map Editor rechtsboven op je foto te klikken.

Main Page | Index