Parking Lot Road

From Wazeopedia

Other languages:

Parking lot road (Parkeerplaats)

 Parking lot road (Parkeerplaats) 

Wegtype Parking lot road (Parkeerplaats) (PLR) wordt gebruikt voor:

  • Wegen over Parkeerplaatsen. (voor grote, kleine en enkele parkeerplaatsen)
  • Wegen door Benzinestations
  • Doorrij wegen (drive-thru), zoals bijvoorbeeld bij het ophalen van eten om het elders te consumeren en het het pinnen van geld.

Ze moeten ook worden gebruikt voor de op- en uitvalswegen die de bovenstaande situaties verbinden met snelwegen, verzorgingsplaatsen en reguliere wegen.

 Freeway 
 Major Highway 
 Minor Highway 
 Ramp 
 Primary Street 
 Street 
 Narrow street 
 Off-road 
 Parking Lot Road 
 Private roads 
 Ferry 
 Walking Trail 
 Pedestrian Boardwalk 
 Railroad 
 Runway/Taxiway 

Attributen:

Straat Plaats Lock
Cross-icon.png
Check-icon.png
1
  • Geen straatnaam, maar wanneer de Parking Lot Road een officiële naam heeft, kan deze worden ingevoerd. Gebruik geen namen als 'Parkeertheater', op deze manier worden straatnamen niet meerdere keren op de kaart weergegeven. De naam van een parkeerplaats kan worden toegevoegd aan een Parkeerplaats.
  • Niet locken, tenzij je denkt dat het nodig is om ongewenste wijzigingen te voorkomen. Bespreek dit in geval van twijfel met de Community. Verzorgingsplaats PLR's moeten worden vergrendeld op het hetzelfde niveau als de snelweg.


Je wordt alleen over een Parking Lot Road geroute wanneer je bestemming op het parkeerterrein ligt. Voor doorgaande routes wordt geen gebruik gemaakt van PLR's.

Keep it simple
Wegen op parkeerplaatsen worden spaarzaam getekend om te voorkomen dat de kaart onoverzichtelijk wordt. Het belangrijkste is dat mensen van en naar een parkeerplaats geroute kunnen worden. Voor kleine parkeerplaatsen is vaak een enkel wegsegment voldoende.

Verkeerd: Te ingewikkeld Goed: Vereenvoudigd

Overweeg voor grote parkeerplaatsen (bijvoorbeeld bij een evenementencentrum) alleen het volgende in kaart te brengen:

  • Hoofdingangen vanaf de wegen buiten de parkeerplaats
  • Rijstroken die langs ingangen van gebouwen lopen
  • Rijstroken die buiten het parkeerterrein langs hoofdwegen lopen (om verschillende snelheidssporen te scheiden)
  • Grote parkeerstroken die dienen om mensen van het ene deel van het perceel naar het andere te brengen


Main Page | Index