Road shield

From Wazeopedia

Other languages:

Wegschild

WegSchildDefinitie.png

De Wegschildfunctie bestaat uit twee onderdelen:


Wegschild informatie is onderhoudbaar vanaf level L4


Wegschilden en wegen

Wegschilden voegen we alleen toe aan segmenten met een wegnummer. (A-, N-, S- en R-wegen)
Om een wegschild toe te kunnen voegen moet het segment een naam hebben.

WegSchildToevoegen3.png
 1. Selecteer het segment
 2. Klik op WegSchildToevoegen2.png voeg wegschild toe in het linkerpaneel
 3. Klik op Selecteer wegschild.
 4. Kies het juiste schild uit het dropdown menu. Hierbij zie je alleen de relevante schilden.
 5. Tekst wegschild krijgt het wegnummer, bijvoorbeeld A12, N795, S111.


Opmerkingen:

 • Er kan slechts één wegschild worden gekoppeld aan het adresveld van een segment.
 • Verwijder niet het wegnummer uit de straatnaam want dan wijzig je het wegschild voor alle segmenten met diezelfde nieuwe naam.
 • Het schild heeft betrekking op alle segmenten met dezelfde segment- en plaatsnaam.
 • Vooralsnog verwijderen we het wegnummer niet uit de naam van de weg. Dit wordt pas mogelijk wanneer de alternatieve naam wordt meegenomen om onderscheid te kunnen maken in het straat-id voor het Wegschild.


Wegschilden en afslagen

Wegschild-afslag-selectie.png

Wegschilden in instructies voegen we alleen toe aan afslagen naar segmenten met een wegnummer.

Toevoegen van Wegschilden en aanwijzingen aan afslagen (Turns)

 1. Selecteer het segment en beweeg de muis over de Arrow Green-2.png van de betreffende afslag.
 2. Klik op Voeg aanwijzingen toe.

Het venster Navigatie aanwijzingen wordt vertoond. Er is een aantal velden waar aanwijzingen aangegeven kunnen worden:

Klik, na het invoeren van alle gegevens op Pas toe.
Bovenin het scherm zie je een preview van wat in de app zichtbaar is.

Visuele aanwijzingen

WegSchildVisueleAanwijzingenWegschild.png

Bij Visuele aanwijzingen kun je twee soorten aanwijzingen toevoegen:

 • Wegschilden
 • Vrije tekst

Als er niet eerder aanwijzingen aan de turn zijn toegevoegd, ga je als volgt te werk:

 • Verwijder het bestaande veld.
 • Klik op de + en kies voor Wegschild.
  • Voeg het juiste wegschild toe indien van toepassing.
  • Tekst niet bij het schild ingeven. De tekst wordt bij de Vrije tekst ingegeven.
  • Wegschilden worden alleen toegevoegd als die ook de borden staan staat. Dus ook bij een afslag naar een N-weg: als het N-nummer niet op het bord staat, geen wegschild opnemen.
  • Meerdere wegschilden zijn mogelijk. Begin met het meest linkse wegschild dat zichtbaar is op het bord.
Mocht het juiste wegschild ontbreken dan kun je een tijdelijk segment aanmaken en daar het juiste wegschild aan toevoegen. Het is daarna beschikbaar voor de Turn. Je kunt het tijdelijke segment daarna weer verwijderen.
 • Klik op + en voeg Vrije tekst toe.
  • Voeg maximaal drie plaatsnamen (maar ook aanduidingen als "andere richtingen", "doorgaand verkeer"), die op de borden in wit-op-blauw staan, toe in één blok vrije tekst.
  • Tekst in witte / bruine blokken wordt alleen gebruikt als het bord geen andere tekst bevat en je perse de bebording wil invullen, anders niets invullen zodat de standaard wegnaam wordt aangegeven.
  • Let op de ‘ / ’ als scheiding tussen plaatsnamen.
  • Als er geen richtingsborden zijn wordt de straatnaam (zonder wegnummer) ingevuld.


Opmerkingen

 • In de app zijn twee volle regels zichtbaar, wat er niet op past, is niet zichtbaar.
 • Gebruik, waar van toepassing, het 1200 bord voor de officiële namen.
 • We gebruiken voorlopig geen afbeeldingen zoals LuchthavenIcon.png in de Visuele aanwijzingen.
 • We houden vooralsnog de lange namen op de afritten en vervangen ze niet voor instructies.


Richtingen

 • De standaardregel is vul het richtingenveld met de Plaatsnamen.
 • Laat richtingenveld leeg voor snelwegen en afritten


Afslagborden

WegSchilAfslagborden.png
 • Bij genummerde afritten voeg je een afritbord toe met het goede afritnummer, anders geen afslagbord toevoegen.


Aanwijzing

Voeg zo nodig een aanwijzing toe of laat "Waze selecteert" staan.


Text to speech

WegSchildVoorbeeld.png

Vul het TTS veld in als volgt:

 • Indien van toepassing: "Wegnummer" of "Afrit"
 • ri (bij afrit weglaten)
 • Alle plaatsnamen (indien van toepassing), gescheiden door een “ / “.


Opmerkingen

 • TTS gelijk maken aan tekst in Wegschild-blok is wel zo handig, maar beste aanpak kan per situatie verschillen.


Voorbeelden

Afrit
Afrit 38 Elst / Oosterhout
Knooppunt / splitsing / oprit / kruising
A9 ri Utrecht / Haarlem / ✈ Schiphol
A15 ri Tiel / Rotterdam
S110 ri Amsterdam -Rivierenbuurt -Centrum
N201 ri Vinkeveen / Mijdrecht / Uithoorn / Loenen / Hilversum


E-wegen

De Road shield regels voor E-wegen zijn:

E231-bijbord.png
E31-hoofdbord.png
 • Alleen een E schild toevoegen in de navigatie-aanwijzing als deze op het hoofdbord staat. Wanneer het E-nummer op een bovenbord vermeld staat dit niet opnemen.
 • Opnemen in de volgorde waarin dat ze op de borden staan aangegeven. Doorgaans is de praktijk: A-nummer voor E-nummer, maar er zijn uitzonderingen.
 • Een E nummer wordt niet in de TTS gezet.


En verder

 • We gebruiken hoofdletters voor de S, N, R wegnummers, ook als staat dit (nog) niet zo op de borden. (Hoofdletters is namelijk de nieuwe standaard)
 • Bij dubbelnummering van wegen (vb. S106/S122 Erasmusbrug of A4/A58) wordt het tweede wegnummer als alternatieve straatnaam met wegschild toegevoegd. Deze wordt alleen niet getoond op de kaart. In de RS TI voegen we deze wel gewoon toe.
 • Als het bord een plaatsnaam met daarachter een wegnummer tussen haakjes staat - bijvoorbeeld Amsterdam (A4) - dit wegnummer niet toevoegen bij de visuele en gesproken aanwijzingen. Wanneer het wegnummer zonder haakjes vermeld wordt, het wegnummer wel aangeven.


Main Page | Index