Translations:Closure procedures/2/nl

From Wazeopedia

Waar kunnen Real Time Closures het beste ingegeven worden? In de WME of via Wegstatus? Hieronder worden daarvoor richtlijnen gegeven.