Translations:Junction Box/1/nl

From Wazeopedia

Junction Box

Junction-box-map.png

Junction boxes (JBs) worden gebruikt om ETA berekeningen te verbeteren en voor navigatie over gecompliceerde kruisingen. Junction boxes worden vertoond met meerdere segments met meerdere ingangen en uitgangen. Ze geven eigenlijk de Waze-routeringsservices een aanwijzing dat "hoewel deze paar segmenten op een paar plaatsen zijn geknipt, ze over het algemeen moeten worden behandeld als een enkel punt dat verkeer van verschillende bronnen verbindt”.

Junction-box-attrib.png


Het beschouwen van een complexe kruising als een enkel punt heeft verschillende gunstige eigenschappen:

  • Verkeerssnelheidsgegevens voor elk pad door de junction box kunnen afzonderlijk worden verzameld.
  • Keerbeperkingen kunnen ook afzonderlijk worden geregeld voor elk pad door de junction box.
  • Gesproken prompts kunnen afzonderlijk worden controleert voor elke route door de junction box.
  • Afslag instructies kunnen afzonderlijk worden controleert voor elke route door de junction box.
  • De vorm van een junction box kan niet achteraf worden aangepast
  • Je kan geen nieuwe junction nodes maken in een junction box
  • Een junction node kun je niet uit de junction box verplaatsen
  • Als je een junction box gaat tekenen, zorg dan dat je het alle segmenten die je erin wilt hebben kan zien, anders krijg je rare, incomplete paden.


Voor ETA-doeleinden houdt de routeringsserver geen rekening met segmenten die zich volledig binnen de junction box bevinden, maar behandelt de junction box eerder alsof alle segmenten die de junction box binnenkomen of verlaten, zijn verbonden met een enkel verbindingsknooppunt.

Junction boxes worden alleen door de routeringsserver in overweging genomen. Junction boxes hebben geen effect op navigatieaanwijzingen. Junction boxes zijn niet zichtbaar in de client of op de live-kaart. Junction boxes hebben geen invloed op de zoekmachine; de oorsprong of bestemming van de route kan binnen een junction box vallen.

Voor het bewerken van een junction box is L4 nodig. Het segment met het hoogste lock binnen een JB bepaalt het auto-lockniveau van de JB.