Translations:Junction Box over Roundabout/2/nl

From Wazeopedia

Het gebruik van een Junction Box op een rotonde kan zorgen voor:

  • Het corrigeren van Routeringsproblemen.
  • Het aanpassen van afslaginstructies.
  • Het negeren standaard navigatie-instructies.
    • Verdeelde wegen kunnen bijvoorbeeld samenkomen bij een kleine rotonde, waar bestuurders normale instructies zouden verwachten. In plaats van onnatuurlijke geometrie te gebruiken om de normale instructies te forceren, teken je een Junction Box om de rotonde te omsluiten en stel je de gesproken prompt voor elk pad door de rotonde in op Linksaf, Rechtsaf, U-bocht of Doorgaan.
    • Omgekeerd, waar niet-normale instructies gewenst zijn, maak een Junction Box gesproken prompt van Laat "Waze het uitgangsnummer tellen".


Als de Junction Box de volledige rotonde bevat, zullen de gesproken aanwijzingen de juiste gesproken en visuele instructies voor de rotonde produceren, zoals "op de rotonde, sla rechtsaf" en "op de rotonde, neem de vierde afslag". Normale en niet-normale instructies kunnen op dezelfde rotonde worden gebruikt. Als knooppunten buiten de rotonde zijn opgenomen in de Junction Box, werken de navigatie-instructies niet zoals verwacht, dus zorg ervoor dat je, in dit geval, alleen rotondesegmenten opneemt in de Junction Box wanneer je een Junction Box gebruikt om zelf rotonde-instructies te definiëren.
Deze paragraaf is gebaseerd op de USA wiki.