Translations:Lane Guidance/4/nl

From Wazeopedia
LG-NL-002.png
 • Je krijgt alleen pijlen voor je rijrichting te zien wanneer er ook een instructie is. Zonder turn instructie in de app dus ook geen pijlen in beeld.
 • We houden bij de instructie zo veel mogelijk pijlen op de borden en op het wegdek aan.
 • Wanneer de pijlen op het wegdek afwijken van de pijlen op de borden op dan volgen we de borden.
 • De pijlen die de app standaard kiest, kunnen worden overruled, dat is soms nodig bij gekunstelde kruisingen. Maar houd ook dan als correctie de pijlen aan die op borden of weg staan.
 • Zodra er meerdere rijstroken zijn waaruit je moet kiezen om een richting op te gaan, wel LG invoeren.
 • Als er geen aparte rijstroken zijn, geen borden, geen pijlen, dan geen LG invoeren.
 • Bij één enkele rijstrook voegen we geen LG toe bij afritten.
 • Zijn er twee rijstroken die dezelfde kant afslaan, dan kun je die wel invoeren.
 • Indien niet in alle richtingen pijlen op het wegdek of borden is aangebracht, dan zal dat in WME wel moeten gebeuren. Rijstroken kunnen niet leeg worden gelaten.
 • Rijstroken waar ‘gewoon’ verkeer geen gebruik van kan maken, zoals openbaar vervoer, worden nog niet ondersteund en kunnen dus nog niet worden aangegeven, tenzij het kruispunt hiervoor al is aangepast.
 • Voor het toepassen van Lane guidance bij spitsstroken geldt dat wanneer er een instructie is ingesteld om rechtdoor te gaan om op de snelweg te blijven en de spitsstrook aan de linkerkant ligt dan nemen we die spitstrook mee in het aantal rijstroken en wanneer de spitsstrook aan de rechterkant ligt (meestal de vluchtstrook) wordt deze niet meegenomen in de rijstrookaanwijzing.
 • Als je rechtdoor gaat op een kruising en niet van baan hoeft te wisselen hoeft er geen LG te worden getoond, maar als rechtdoor betekent dat je een snelweg op gaat is een visuele en auditieve waarschuwing op z'n plaats.
 • We gaan vooralsnog geen kruispunten aanpassingen om de LG te laten werken.


Foute opslag resulteert in geen weergave in de app en een grijs vlak in de WME. Momenteel komt het vrij veel voor dat opgeslagen LG achteraf niet wordt weergegeven. Dit kan mogelijk nog een bug zijn in WME. Je ziet de kleur soms ook grijs worden als je de kaart wegschuift zonder de wijziging direct op te slaan.