Translations:Road Aspects/25/nl

From Wazeopedia

Twee mogelijkheden:

  • Gescheiden 1-richtingsverkeer segmenten met verbindingswegen ertussen.
  • 2-richtingsverkeersegmenten met U-turnpijlen op groen bij de verbindingswegen. (De KISS variant)