Elevation History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:

Hoogte

Hoogte is een minder belangrijk attribuut van wegtypes. Het heeft geen effect op de navigatie.

In de meeste gevallen moet Hoogte aangegeven worden zoals deze in de echte wereld is. Standaard "Grond niveau" of 0 of, in het geval van een viaduct: de bovenliggende weg een niveau hoger dan de onderliggende weg. In het geval van een tunnel kan het niveau op -1 of -2 gezet worden.

Er is één uitzondering: De hoogte van Spoorlijnen moet op -5 staan.

Voor meer informatie over Hoogte kun je global Wiki pagina Overpasses, Underpasses and Bridges raadplegen.


Main Page | Index