Overleg gebruiker:GigaaG

From Wazeopedia

Onze van oorsprong Engelstalige Wiki wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

Wegstatus.nl

Wegstatus logo

Wegstatus.nl is in maart 2016 gestart door Jan Spoelstra om de mogelijkheden van Open Data te laten zien. De website ondersteunt de Waze Nederland-community bij het plaatsen van de juiste afsluitingen. Ook plaatst Wegstatus bij volledige wegafsluitingen berichten met kaartmateriaal automatisch op Twitter.

Wegstatus is de eerste Waze for Cities Program-partner in Nederland, die actief verkeersdata met Waze deelt en ontvangt. Wegstatus gebruikt deze historische en actuele data om overheden en weggebruikers beter te informeren over de situatie op de weg.

Wat is Wegstatus?

Wegstatus fungeert als koppeling tussen de NDW en Waze. De NDW bundelt alle verkeersinformatie van de diverse wegbeheerders en biedt deze aan. Wegstatus haalt deze gegevens op. Een groot gedeelte van de informatie wordt automatisch verwerkt en doorgestuurd naar Waze. Hierbij valt te denken aan:

Voorbeeld van een automatische Wegstatus melding in Waze.
 • Rijstrookafsluitingen
 • Ongevallen
 • Brugopeningen
 • Weginspecteurs op de weg
 • Pijlwagens op de weg

Situaties uit de NDW waarbij een afsluiting wordt gemeld, worden niet automatisch doorgestuurd naar Waze. Deze situaties worden door de community handmatig gevalideerd en doorgezet naar Waze.

Waarom Wegstatus?

De reden achter het plaatsen van afsluitingen middels Wegstatus ligt bij de koppeling met de NDW. Afsluitingen die in de WME worden ingevoerd, moeten vervolgens handmatig gewijzigd worden als de afsluiting eerder of later klaar is. Door de koppeling met de NDW wordt dit voor een groot deel opgevangen, mits de wegbeheerder de gegevens bij de NDW aanpast.

Het plaatsen van afsluitingen middels Wegstatus

De afsluitingen komen op twee verschillende manieren binnen.

 1. Realtime afsluitingen
 2. Geplande afsluitingen

Realtime afsluitingen

Melding in Slack van een realtime afsluiting.

Realtime afsluitingen zijn de situaties die binnenkomen in het Slack-kanaal #feed-wegafsluitingen. Via deze weg komen voornamelijk afsluitingen op de A- en N-wegen binnen. Voor de N-wegen geldt wel dat de wegbeheerder de afsluiting ook actief moet doorsturen naar de Verkeerscentrale. Door op de link Wegstatus.nl te klikken, kom je bij de situatie op de Wegstatus website.

Valideren van een realtime afsluiting

Hoewel de realtime situaties over het algemeen 1-op-1 kunnen worden overgenomen, is dat niet in alle gevallen zo. Zo wordt een afsluiting wel eens in de verkeerde richting gemeld. Daarom worden de realtime afsluitingen altijd eerst gevalideerd alvorens deze worden doorgezet naar Waze. Gelukkig heeft het Reportal van Wegstatus daar een aantal mogelijkheden voor:

 • Google Maps Traffic Layer
 • Matrixborden
 • Tellussen
 • Waze Meldingen
Lijst met geplande werkzaamheden in Wegstatus.

Geplande afsluitingen

Geplande werkzaamheden zijn te vinden op de Wegstatus website onder Situaties > Wegwerk Nederland. Bovenin kun je met de knoppen de lijst filteren naar eigen wens. Wanneer je op een link klikt, kom je bij de situatie uit.

Valideren van een geplande afsluiting

Hoewel een flink aantal van de geplande situaties een closure in Waze zal benodigen, is dit niet voor alle gevallen zo. Daarom is het van belang dat de situaties eerst worden gecontroleerd of er ook echt een closures geplaatst moet worden. Zo geven sommige wegbeheerders ook een situatie in op het moment dat zij alleen het voet- en/of fietspad afsluiten of gaat het verkeer over de ander rijstrook. Controleer daarom altijd of er ook daadwerkelijk een closure nodig is. In vele gevallen staat bij de situatie een link naar de bron: Melvin of Andes. In Melvin en/of Andes kan je vaak nog wat meer informatie halen dan uit de situatie van Wegstatus. Zo kan je er soms een verkeersplan in vinden.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen, waarbij de geplande afsluiting niet kan worden verwerkt in Wegstatus.

Afsluitingen met meerdere periodes

Op dit moment kunnen alleen afsluitingen middels Wegstatus worden geplaatst als de tijd van de afsluiting aaneengesloten is. Wanneer het dus gaat om meerdere nachtafsluitingen, dan kan dit niet via Wegstatus en zal de closure via WME geplaatst moeten worden.

Doorgaande snelwegen en verbindingsbogen

Wanneer Rijkswaterstaat geplande werkzaamheden uitvoert aan een doorgaande snelweg en/of verbindingsboog, zal deze afsluiting ook altijd als realtime afsluiting doorkomen. Doordat deze realtime afsluitingen nog accurater zijn dan de geplande afsluitingen, wordt de voorkeur gegeven aan de realtime afsluiting. Toe- en afritten dienen wel middels een geplande afsluiting geplaatst te worden.
Uitzonderingen

 • Een uitzondering hierop zijn wegen met een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. Hierbij komen zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan niet door als realtime afsluiting en dienen dus wel middels een geplande afsluiting geplaatst te worden.
 • Een andere uitzondering zijn dynamische afsluitingen of rijdende afzettingen. Dit komt vaak 's nachts voor bij kortstondige werkzaamheden over een langer traject. Denk hierbij aan onderhoud van het groen langs de weg (maaien/snoeien) en het onderhoud van apparatuur. Een dynamische afsluiting kan je op de situatie-pagina herkennen door te scrollen naar het kopje Werkzaamheden binnen project < code >. Hier zal een lange lijst met allemaal toe- en afritten te vinden zijn, met een beschrijving van de werkzaamheden. In geval van een dynamische afzetting zal de toe- of afrit slechts kort afgesloten zijn. Door alle toe- en afritten op het traject af te sluiten krijgen Wazers die nabij een van de toe- of afritten moet zijn een lange omweg. Door de afsluiting niet te plaatsen, zal de Wazer een andere route krijgen. Een dynamische afzetting wordt dus niet verwerkt.
Verkeersstop

Rijkswaterstaat doet op de snelwegen soms aan een 'verkeersstop'. Hierbij wordt het verkeer voor maximaal 15 minuten stilgezet op de snelweg. Veelal komen deze verkeersstops door als geplande afsluiting. Deze hoeven niet verwerkt te worden. De verkeersstops vinden vaak 's nachts plaats en door de relatief korte duur zal omrijden (in de meeste gevallen) langer duren. Een verkeersstop kan je op de situatie-pagina herkennen aan het periode-veld, waar tijdsblokken van ongeveer 15 minuten zijn aangegeven.

Main Page | Index