Difference between revisions of "Quick start guide"

From Wazeopedia
 
(13 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 49: Line 49:
 
[[File:Segment geometry node.png|left]]  
 
[[File:Segment geometry node.png|left]]  
 
[[File:Landmark node.png|left]]  
 
[[File:Landmark node.png|left]]  
Witte circels verschijnen wanneer je een wegsegment of een gebiedsplaats aan het bewerken bent. De vorm kun je wijzigen door met de muis zo'n witte circel (geometrie node) naar een andere plek te trekken. Een geometrie node kan verwijderd worden door deze te selecteren en vervolgens op de '''d''' toets te drukken. Voor het verwijderen van meerdere geometrie nodes, houd de '''d''' ingedrukt en ga met de muis over de te verwijderen [[Nodes|nodes]].<br />
+
Witte rondjes verschijnen wanneer je een wegsegment of een gebiedsplaats aan het bewerken bent. De vorm kun je wijzigen door met de muis zo'n wit rondje (geometrie node) naar een andere plek te trekken. Een geometrie node kan verwijderd worden door deze te selecteren en vervolgens op de '''d''' toets te drukken. Voor het verwijderen van meerdere geometrie nodes: houd de '''d''' ingedrukt en ga met de muis over de te verwijderen [[Nodes|nodes]].<br />
 
[[File:Segment intergeometry node.png|left]]
 
[[File:Segment intergeometry node.png|left]]
 
[[File:Landmark intergeometry node.png|left]]
 
[[File:Landmark intergeometry node.png|left]]
The smaller white circles between the geometry [[Nodes|nodes]] are "inter"-geometry nodes. When you click and drag an inter-geometry node, it becomes a larger geometry node and two more inter-geometry nodes appear halfway between each side again.<br />
+
De kleinere witte rondjes halverwege tussen de geometrie [[Nodes|nodes]] zijn de "inter"-geometrie nodes. Wanneer je zo'n inter-geometrie node aanklikt en versleept, wordt het een reguliere geometrie node met weer twee inter-geometrie nodes aan weerszijden.<br />
 
<br />
 
<br />
* TIP: Under the [[File:Layers.png|25px]] Layer icon at the top right of the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editor_Interface_and_Controls#Map_Editor_Tool_Bar Map Editor Tool Bar], you can turn off the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editing_Tips_and_Hints#Editing_with_roads_layer_off road layer], to have a better view on the road structure and Satellite Image.
+
* TIP: Via het [[File:LayerIcon.png|25px]] Lagen icoon, boven rechts in de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editor_Interface_and_Controls#Map_Editor_Tool_Bar Map Editor], kan je de vertoning van de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editing_Tips_and_Hints#Editing_with_roads_layer_off weg laag] aan- en uitzetten. Wanneer deze laag uitstaat heb je beter zicht op de wegstructuur zoals het satellietbeeld die vertoont.  
* TIP: Press <kbd class="keyboard-key nowrap" style="border: 1px solid #aaa; -moz-border-radius: 0.2em; -webkit-border-radius: 0.2em; border-radius: 0.2em; -moz-box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; -webkit-box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; background-color: #f9f9f9; background-image: -moz-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: -o-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: linear-gradient(to bottom, #eee, #f9f9f9, #eee); padding: 0.1em 0.3em; font-family: inherit; font-size: 0.85em;">Delete</kbd> to delete a selected segment, Place, or junction.<br />
+
* TIP: Druk op <kbd class="keyboard-key nowrap" style="border: 1px solid #aaa; -moz-border-radius: 0.2em; -webkit-border-radius: 0.2em; border-radius: 0.2em; -moz-box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; -webkit-box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; box-shadow: 0.1em 0.2em 0.2em #ddd; background-color: #f9f9f9; background-image: -moz-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: -o-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #eee, #f9f9f9, #eee); background-image: linear-gradient(to bottom, #eee, #f9f9f9, #eee); padding: 0.1em 0.3em; font-family: inherit; font-size: 0.85em;">Delete</kbd> om een geselecteerd wegsegment of een geselecteerde plaats of kruising te verwijderen.<br />
 
<br />
 
<br />
For more information, see the global page on [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Creating_and_editing_road_segments#Editing_existing_roads Editing existing roads].
+
voor meer informatie over het maken en wijzigien van wegsegmenten, zie de globale Wazeopedia pagina op [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Creating_and_editing_road_segments#Editing_existing_roads Editing existing roads].
  
===Connecting roads=== <!--T:8-->
+
===Wegen verbinden=== <!--T:8-->
When drawing new segments, or moving segments around, the editor will automatically make junctions.
+
Wanneer je een nieuwe weg tekent of een bestaande weg verplaatst maakt de editor automatisch een nieuwe kruising aan.
# For new roads, if you start and/or end the new segment on an existing segment, a junction is created at the location were you start/end the new segment
+
# Wanneer je een nieuwe weg, start of eindigt op een bestaand wegsegment wordt automatisch op die plek een kruising gemaakt.
# For existing roads, if you move the start or the end of a segment onto an existing segment, a junction is created
+
# Wanneer je het begin- of eindpunt van een weg verplaatst naar een wegsegment dan wordt hier automatisch een  kruising gemaakt.
# If you move a junction to an existing segment or junction, all roads connected will be part of the junction.
+
# Wanneer je een kruising verplaatst naar een weg of een andere kruising, dan worden alle betrokken wegen op deze niewe plek met elkaar verbonden met een kruising.
 
<br />
 
<br />
'''Bridging roads'''<br />
+
'''Wegen samenvoegen'''<br />
# Select two existing adjacent segments which should be joined together
+
# Selecteer twee gekoppelde wegsegmenten en
# Click the [[File:Bridge idle.png|30px]] icon over the junction
+
# klik op het [[File:Bridge idle.png|30px]] icoontje wat boven de koppeling vertoond wordt.
# A little window is displayed saying: '''Merge Segments?''' ''If there is conflicting data, the data from the first segment you selected will be used.''  Click Apply to continue or click outside the window to cancel this action.<br />
+
# Een klein windowtje wordt vertoond: '''Segmenten samenvoegen?''' ''Als er conflicterende gegevens zijn, worden de gegevens gebruikt van het eerst geselecteerde segment.''  Klik op Toepassen om door te gaan of klik buiten het windowtje om de samenvoegactie te cancellen.<br />
 
<br />
 
<br />
'''Crossing roads'''<br />
+
'''Kruizende wegen'''<br />
When two roads cross each other at the same elevation, they can be joined together easily. This is useful if you draw several new roads for a neighborhood by drawing segments from end-to-end and allowing new segments to cross each other. Once drawn, you can junction them using this method.
+
Wanneer twee wegen elkaar kruisen op dezelfde hoogte dan kunnen ze eenvoudig met elkaar verbonden worden. Handig wanneer je in een buurt meerdere nieuwe wegen tekent door eerst de wegen te tekenen en pas later de kruisende verbindingen te maken. De kruising maken gaat als volgt:
# [[Additional_editing_tips#Select multiple segments|Select both segments]]
+
# [[Additional_editing_tips#Select multiple segments|Selecteer beide kruisende segmenten]]
# Click the [[File:Node idle.png|30px]] which should appear above the intersection
+
# Klik op de [[File:Node idle.png|30px]] welke verschijnt op de plaats van de kruising.
# A junction is added
+
# De kruising is gemaakt.
The sign won't appear if the roads cross each other multiple times, or when elevation differ. You can often use this method with unconfirmed (red) roads, but sometimes the editor will refuse to do this process until the roads are confirmed. Additionally, changing zoom level sometimes helps to get the sometimes-stubborn junction creator icon to appear. <br />
+
De [[File:Node idle.png|30px]] wordt niet vertoond wanneer de wegen elkaar meerdere keren kruisen en ook niet wanneer ze gedefinieerd zijn met een verschillende hoogte. Wanneer het kruisingsicoontje niet vertoond wordt kan het soms helpen om het zoom-niveau te wijzigen.<br />
For further information see the global page on [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editing_Quick-start_Guide#Overlapping_road_junction Overlapping road junctions].<br />
+
Voor meer informatie, zie de globale Wazeopedia pagina over [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Map_Editing_Quick-start_Guide#Overlapping_road_junction Overlappende wegen].<br />
Be sure to check the <i>Junction Arrows</i> for your newly created junctions.
+
Zorg ervoor dat je de pijlen, de <i>Junction Arrows</i> van de nieuwe kruisingen controleert.
  
 
===Junction Arrows=== <!--T:9-->
 
===Junction Arrows=== <!--T:9-->
 
[[File:Lotsa turns.jpg|right]]
 
[[File:Lotsa turns.jpg|right]]
When you select a segment, you can set the turns by clicking the arrows at the junction(s) with other segments.<br />
+
Wanneer je een wegsegment selecteert, kan je de toegestane afslagen aangegeven via het klikken op de pijlen op de kruising met andere wegsegmenten.<br />
 
<br />
 
<br />
In General:
+
In het algemeen:
* A green arrow means Allowed
+
* Een groene pijl betekent Toegestaan
* A yellow arrow with a clock means it is [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Partial_restrictions Partially Restricted] (time or vehicle-type based)
+
* Een gele pijl met een klokje betekent het is [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Partial_restrictions Gedeeltelijk verboden] (gebaseerd op tijd of voertuigtype).
* A red arrow with the circle-slash icon means Restricted
+
* Een rode pijl met een doorgestreepte circel betekent: Verboden
Clicking an arrow toggles between Allowed and Restricted (or, between Partially and Fully Restricted).<br />
+
Via het klikken op een pijl wordt geswitcht tussen Toegestaan en Verboden (of tussen Gedeeltelijk en Volledig verboden).<br />
 
<br />
 
<br />
<i>NOTE: The slashed-circle icon for Restricted and clock icon for Partial turn restrictions are put in place to allow editors with various forms of color blindness differentiate between the three different types of turn arrows. </i><br />
+
<small><i>Opmerking</i>: De doorgestreepte circel die bij Verboden gebruikt wordt en het klokje bij Gedeeltelijk verboden dienen ervoor om editors die een bepaalde vorm van kleurenblindheid hebben het verschil te laten zien tussen de verschillende type afslagpijlen.</small><br />
  
 
<!--T:10-->
 
<!--T:10-->
Each arrow must be set correctly for Waze to route correctly. Initial turn restrictions on roads that are imported by Waze, are set automatically by the Waze routing engine. At the moment these are called Soft turns. They are not yet confirmed manually by an editor and you can recognize them at the little question mark next to it. The soft turns can be altered by the routing engine, based on the driving activity. Manually set turns will never be altered by the routing engine. Unfortunately, both automatic and manually restricted turns are represented by red arrows and cannot be distinguished. Currently, when you use the option to enable all turns, it will not fully change the routing from automatic to manual setting, leaving possible so called RevCons. To clear these, select the junction with the mouse. Then, in the left menu pane, click the link to "Disallow all turns" and then "Allow all turns". Alternately you can use the keyboard shortcuts, by pressing the letter '''q''' to disallow all connections, followed by '''w''' to allow all connections.<br />
+
Het is belangrijk dat elke pijl correct gedefinieerd is, anders kan Waze geen goede route geven.<br>
 +
 
 +
Initiële keerbeperkingen (<i>turn restrictions</i>) op wegen die in het verleden geïmporteerd zijn door Waze, worden automatisch door de Waze routing engine gezet. Dit zijn de <i>Soft turns</i>. Zij zijn nog niet door een editor handmatig bevestigd. Je kunt ze herkennen aan een klein vraagtekentje naast het keerbeperking pijltje. De <i>soft turns</i> kunnen gewijzigd worden door de routing engine, gebaseerd op verkeersactiviteit. Handmatig aangepaste keerbeperkingen worden nooit door de routing engine gewijzigd. Helaas is het niet te zien of een rode keerbeperking handmatig dan wel door de routing engine is gezet. Wanneer je de editor hebt ingesteld met "teken nieuwe wegen met alle afslagmogelijkheden als toegestaan" zal het de keerbeperking pijltjes niet volledig omzetten van automatisch naar handmatig, wat de mogelijkheid geeft tot zogenaamde <i>RevCons</i>. Om hiervan af te komen kan je de kruising selecteren en via het linker muis menu Alle richtingen weigeren aanklikken en vervolgens weer Alle richtingen toestaan aanklikken. Of je kan gebruikmaken van sneltoetsen: druk op de '''q''' toets om alle richtingen te weigeren en vervolgens op de '''w''' toets om alle richtingen weer toe te staan.<br />
 
<br />
 
<br />
See the section [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Creating_and_editing_road_segments#Set_allowed_turns_.28connections.29 set allowed turns] in the global wiki for more information.<br />
+
Zie de sectie [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Creating_and_editing_road_segments#Set_allowed_turns_.28connections.29 set allowed turns] in de globale Wazeopedia voor meer informatie.<br />
 
<br />
 
<br />
Keyboard Shortcuts for junction arrowsː
+
Sneltoetsen voor <i>junction arrows</i>ː
:Press '''s''' to separate overlapping arrows.
+
:Druk op '''s''' om overlappende pijlen te scheiden.
:Press '''a''' to make arrows transparent or opaque, so you can see beneath them or click items under them
+
:Druk op '''a''' om de pijlen doorzichtig te maken zodat je onderliggende elementen kan zien en zo gewenst selecteren.
:Press '''q''' to disallow all turns
+
:Druk op '''q''' om alle afslagen te weigeren.
:Press '''w''' to allow all turns
+
:Druk op '''w''' om alle afslagen toe te staan.
:Press '''⇧ Shift+z''' to toggle between seeing the turns for one segement, or seeing all restricted turns (red arrows) for all junctions in your screen. Don't forget to toggle back if actually setting the junction arrows on a segment.
+
:Druk op '''⇧ Shift+z''' om te switchen tussen het zien van de <i>junction arrows</i> van één segment en alle verboden afslagen (rode pijlen) op het hele scherm. Vergeet niet dit weer terug te zetten.
  
===Create a roundabout=== <!--T:11-->
+
===Een rotonde maken=== <!--T:11-->
# Draw single road segments that will lead to the [[Roundabout|roundabout]] and ensure they extend into the center of the roundabout area. Use the visual map or gps points to align the roads.
+
# Teken de wegen die naar de [[Roundabout|rotonde]] toelopen en verzeker je ervan dat ze doorlopen tot in het centrum van de rotonde. Zorg ervoor dat de wegen goed uitgelijnd zijn.
# Hover the mouse over the [[File:DrawRoads.jpg|25px]] button on the toolbar at the top of the page and click "Roundabout" (Shortcut key: o).
+
# Ga met de muis naar het [[File:DrawRoads-NL.jpg.png|60px]] menu en selecteer "Rotonde" (Sneltoets: o).
# Click the mouse on the map at the center of the roundabout area.
+
# Klik met de muis in het centrum van de toekomstige rotonde.
# Move the mouse cursor outside, up to the middle of where the roundabout road should be, and single-click. WME now creates the roundabout and will remove all segments within it.
+
# Verplaats de muis naar buiten om de rotonde de juiste diameter te geven en eindig met een enkele klik. De editor maakt nu de rotonde en verbind alle wegen die naar de rotonde leiden. De wegdelen die binnenin de rotonde vallen worden automatisch verwijderd.  
# Roundabouts should not get a Streetname to enable proper routing. Enter the City name in the "Edit" menu left. Check the "None" box of the Streetname.
+
# Laat voor goede navigatie-instructies de Straatnaam leeg. Geef alleen de Plaatsnaam aan, in het "Edit" menu links. Vink bij Straatnaam de "Geen" aan.
Roundabouts in [[Waze Map Editor|WME]] will yield specific routing instructions to drivers, such as "at the roundabout, take the third exit". If those routing instructions could confuse drivers, the Roundabout tool should not be used.<br />
+
Rotondes, zo in [[Waze Map Editor|WME]] gemaakt, zorgen voor speciale navigatie-instructies in de app, zoals "bij de rotonde, neem de derde afslag". Gebruik de rotonde tool niet op plaatsen waar de instructies verwarrend kunnen zijn.<br />
 
<br />
 
<br />
Roundabouts should never be used for cul-de-sacs or other dead end streets, regardless of how round they are. A single road segment leading to a cul-de-sac should be drawn as a dead end. With very large roads it might be advisable to create a loop, but not a roundabout. <br />
+
Rotondes moeten nooit gebruikt worden voor cul-de-sacs of andere doodlopende straat situaties, ongeacht hoe rond het einde loopt. Een cul-de-sac met een enkele toegangsstraat moet getekent worden als één enkel wegsegment. Bij echte grote wegen kan het de moeite waard zijn om met gewone wegsegmenten een lus te maken, maar gebruik geen Rotonde.<br />
 
<br />
 
<br />
Traffic circles without roundabout signs should not be drawn as a roundabout. In some cases, a roundabout is not used even if there is a roundabout sign, to create the best possible instructions for the situation. <br />
+
Rondgaande wegen zonder rotonde borden moeten niet als Rotonde getekent worden. In sommige gevallen moet de Rotonde niet gebruikt wordt zelfs wanneer er rotonde borden aanwezig zijn. dit om de best mogelijke navigatie-instructies te kunnen krijgen. Zie ook de pagina over [[Roundabout|rotondes]].
See also the page on [[Roundabout|roundabouts]].
 
  
===Create a loop road=== <!--T:12-->
+
===Luswegen maken=== <!--T:12-->
[[File:Dead_end_loop.png|thumb|left|one instead of three segment loop. Better to make it a dead end street]]
+
[[File:Dead_end_loop.png|thumb|left|Fout Een doodlopende straat is beter dan een drie segmenten loop]]
[[File:Loop-road-example.png|thumb|right|correct three segment loop]]
+
[[File:Loop-road-example.png|thumb|right|Goed Drie segmenten loop]]
Every loop must be made up of three or more segments. Any loop that does not follow this rule can cause problems for the Waze routing server. If there is no side-street, you must insert an extra junction node along the loop. <br />
+
Elke lus (loop) moet uit minstens drie segmenten bestaan. Lussen die deze regel niet volgen kunnen leiden tot problemen voor de Waze routing server. Wanneer er geen zijstraten zijn moeten er een extra segmenten ingevoegd worden. <br />
 
<br />
 
<br />
If you have to correct a loop road with less than three segments, cut one of the looping segments somewhere, following the instructions in [[#Cutting a segment|Cutting a segment]] and check the [[#Junction Arrows|Junction Arrows]]. <br />
+
Wanneer je een lusweg, met minder dan drie segmenten, moet corrigeren, knip dan een wegsegment op volgens de instructies in [[#Cutting a segment|Een segment splitsen]] en controleer de [[#Junction Arrows|Junction Arrows]]. <br />
 
<br />
 
<br />
Please note, a real loop road should only be sparsely used with care. For more information, see the article Loops in the global Wiki page [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Junction_Style_Guide Junction Style Guide].
+
Let wel, een echte lus moet spaarzaam gebruikt worden. Voor meer informatie kan het artikel in de globale Wazeopedia  [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Junction_Style_Guide Junction Style Guide] geraadpleegd worden.
  
===Cutting a segment=== <!--T:13-->
+
===Een segment splitsen=== <!--T:13-->
You can cut a segment into two new segments. You can do this by adding a new segment from some random point nearby, to the point of the segment where you want to cut it. A new junction will be added. Delete the new segment just created. The newly created junction will remain and you made two new segments out of one. If you need to actually separate the road segments at that point, just relocate the end point of one of the two new segments.
+
Een segment kan in tweeën geknipt worden. Je doet dit door een nieuw segment te koppelen op het punt waar je het oorspronkelijke segment wilt knippen. Een nieuwe koppeling (Junction node) wordt zo gemaakt. Verwijder het hulpsegment dat je voor de splitsing maakte. De nieuwe koppeling blijft over en zo  maakte je vanuit een wegsegment twee segmenten. Je kan de koppeling (Junction node) tussen twee segmenten verplaatsen zodat deze op een andere plaats terecht komt.
  
===Walking Trails / Pedestrian Boardwalks=== <!--T:14-->
+
===Voet- en fietspaden=== <!--T:14-->
Adding [[Walking trail|Walking Trails]] or [[Pedestrian Boardwalk|Pedestrian Boardwalks]] should only be done exceptionally. Do not add any before reading the general [[Non-drivable roads]] information and detailed information and guidelines on [[Pedestrian Boardwalk|Pedestrian Boardwalks]] and [[Walking trail|Walking Trails]]. When you have any doubt just ask your [[Community]].
+
Voet- en fietspaden: [[Walking trail|Walking Trails]] en [[Pedestrian Boardwalk|Pedestrian Boardwalks]] moeten alleen bij uitzondering op de kaart worden gezet. voeg ze niet toe voordat je de algemene informatie op [[Non-drivable roads]] en de gedetailleerde informatie en richtlijnen op [[Pedestrian Boardwalk|Pedestrian Boardwalks]] en [[Walking trail|Walking Trails]] gelezen hebt. Raadpleeg de [[Community]] wanneer je twijfelt.
  
===Parking lots=== <!--T:15-->
+
===Parkeerplaatsen=== <!--T:15-->
 
[[File:WME ParkingLot corrects.PNG|thumb]]
 
[[File:WME ParkingLot corrects.PNG|thumb]]
 
[[File:WNE ParkingLotPlace.PNG|thumb]]
 
[[File:WNE ParkingLotPlace.PNG|thumb]]
Parking Lots are sparsely drawn, to prevent cluttering the map. The most important thing is that people can be routed to and from a parking lot. For small Parking Lots, a single road segment often suffices. For large Parking Lots (for example at an event center) consider mapping only the following:
+
Om de kaart overzichtelijk te houden worden parkeerplaatsen spaarzaam ingetekend. Het belangrijkste is dat mensen de juiste navigatie-instructies krijgen om van en naar een parkeerplaats te rijden. Voor kleine parkeerplaatsen voldoet een enkel segment. Voor grotere parkeerplaatsen (denk aan een evenementen centrum) kan overwogen worden om alleen het volgende op de kaart te zetten:
* Main entrances from the roads outside the parking lot
+
* Hoofdtoegangen naar de parkeerplaats
* Lanes that run along entrances of buildings
+
* Routes die langs de ingangen lopen van de betreffende gebouwen
* Lanes that run along main roads outside the parking area (to separate different speed tracks)
+
* Routes langs de buitenkant van de parkeerplaats (om onderscheid te kunnen maken tussen de sporen van binnen en die van buiten de parkeerplaats).
* Large parking lot lanes that serve to get people from one area of the lot to another
+
* De grotere routes op een parkeerplaats waarmee van het ene parkeergebied naar een ander parkeergebied gereden kan worden.
 
Parking Lot Roads need to be defined as such in the menu pane left. They generate a large penalty to prevent thru-traffic in the navigation.<br />
 
Parking Lot Roads need to be defined as such in the menu pane left. They generate a large penalty to prevent thru-traffic in the navigation.<br />
 
<br />
 
<br />

Latest revision as of 15:01, 23 September 2020

Onze van oorsprong Engelstalige Wiki wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

Other languages:
English • ‎Nederlands

Welkom editor!

Deze pagina biedt de basiskennis die nodig is voor het aanpassen van de Waze kaart. Sommige zaken worden op de waze kaart misschien anders getekend dan op een gewone kaart. Dit doen we omdat Waze een navigatie tool is en geen topografische kaart. Ons advies is om na het lezen van deze pagina, eerst een bepaald type wijzigingen op te pakken om zo gewend te raken aan het aanpassen van de Waze kaart. Anders zou je wel eens overvoerd kunnen raken met informatie. Vergeet niet om je aan te melden bij Slack, ons belangrijkste communicatie platform. Onze gemeenschap helpt je graag met al je vragen.

Hoe kan je de Waze kaart editor (WME) starten

 1. Log in op www.waze.com. Voer bij de login invoervelden je gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals je deze ook gebruik voor bijvoorbeeld de Waze app.
 2. Klik op live map
  LiveMap-EditThemap.png
 3. Zoek je locatie op
 4. Klik op het potloodje edit the map (zie plaatje)

Of ga direct naar www.waze.com/editor/?env=row. Na ingelogd te zijn, zie je het Waze kaart editor (WME) scherm:

WME-scherm.png

Meer details over de mogelijkheden, de knoppen en menu's van de WME, kan je vinden op de wereldwijde Waze wiki WME Interface and Controls pagina.

Start in Practice Mode

Wme-practise-mode.png

Voordat je de kaart echt gaat bijwerken zou je eerst in practise mode kunnen gaan oefenen. Ga naar de WME server en kies Practice Mode. Wanneer je al bij de WME aangemeld was moet je eerst even uitloggen. De Waze Map Editor heeft een Practice mode waarmee je bijna alle mogelijke acties met de editor kunt uitvoeren, maar je kunt je werk niet opslaan. Voor het wel opslaan van wijzigingen moet je eerst inloggen. Practice mode is handig voor nieuwe editors maar ook voor meer geoefenden om nieuwe danwel gecompliceerde wijzigingen uit te proberen. Meer informatie kun je vinden op de global Practice Mode pagina.

De kaart editen

De meeste beginnende editors proberen eerst om de Waze kaart een zo perfect mogelijke afspiegeling te laten zijn van het satellietbeeld. Ze splitsen wegen met gescheiden rijbanen, voegen voet- en fietspaden toe, maken de bochten mooi vloeiend en tekenen heel gedetailleerd gebouwen. Maar, Waze is NIET een topografische kaart, maar een navigatie systeem dat je naar je bestemming brengt op de beste/snelste manier. Daarom, houd de Waze kaart simpel: Hoe minder detail, des te duidelijker de kaart, des te minder data is nodig, des te sneller de berekeningen, en des te eenvoudiger het onderhoud. Houd dat in gedachten bij het bewerken van de kaart!

Voeg een Weg toe

 1. Ga met je muis naar het DrawRoads-NL.jpg.png menu bovenin het editorscherm en selecteer in het dropdown menu "weg".
 2. Klik met de muis op de plek van de kaart waar je een nieuw wegsegment wilt beginnen.
 3. Verplaats de muiscursor langs de route van de weg en klik op elk punt waar de richting van de weg wijzigt. De knikpunten heten geometrie nodes.
 4. Dubbelklik (of Shift-klik) om het eindpunt van het segment te maken.
 5. Selecteer het segment opnieuw en geef de details van het wegsegment in op het menu aan de linkerkant van het scherm.
 • Klik op Adres om Land, Stad en Straatnaam in te geven. Wanneer er geen Stad en/of Straatnaam beschikbaar is klik dan het geen vinkje aan. Zolang de Stad en/of Straatnaam ontbreken wordt het wegsegment rondomrand vertoond.
 • Maak echt alleen wegen aan waarvan je zeker bent dat zij (al) bestaan.

Voor meer informatie over het aanmaken van wegsegmenten kan de globale pagina Creating and editing road segments geraadpleegd worden.

Voeg een Plaats toe

Een plaats is een mogelijke bestemming, zoals een school, ziekenhuis of bungalowpark. Ga met je muis naar het Draw-place-NL.png menu om de Plaats categorieën op te roepen. Kies er één en klik op de kaart om het toe te voegen. Zo voeg je een puntplaats toe. Gebruik het linker menu om de plaats te wijzigen. Bijvoorbeeld in een gebiedsplaats en om de diverse details in te voeren. Voor een gebiedsplaats moet je de geometrie nodes gebruiken om de plaats zijn voor te geven.

Voor meer informatie over Plaatsen zie de Plaatsen pagina.

De elementen op de kaart wijzigen

Voor het wijzigen van een bestaande weg of plaats moet dit element eerst geselecteerd worden. Na het selecteren kan je de vorm van een gebiedsplaats dan wel de loop van een weg aanpassen door de geometrie nodes naar een andere plek te trekken.
Geometrie nodes Segments Nodes Junctions.png

Segment geometry node.png
Landmark node.png

Witte rondjes verschijnen wanneer je een wegsegment of een gebiedsplaats aan het bewerken bent. De vorm kun je wijzigen door met de muis zo'n wit rondje (geometrie node) naar een andere plek te trekken. Een geometrie node kan verwijderd worden door deze te selecteren en vervolgens op de d toets te drukken. Voor het verwijderen van meerdere geometrie nodes: houd de d ingedrukt en ga met de muis over de te verwijderen nodes.

Segment intergeometry node.png
Landmark intergeometry node.png

De kleinere witte rondjes halverwege tussen de geometrie nodes zijn de "inter"-geometrie nodes. Wanneer je zo'n inter-geometrie node aanklikt en versleept, wordt het een reguliere geometrie node met weer twee inter-geometrie nodes aan weerszijden.

 • TIP: Via het LayerIcon.png Lagen icoon, boven rechts in de Map Editor, kan je de vertoning van de weg laag aan- en uitzetten. Wanneer deze laag uitstaat heb je beter zicht op de wegstructuur zoals het satellietbeeld die vertoont.
 • TIP: Druk op Delete om een geselecteerd wegsegment of een geselecteerde plaats of kruising te verwijderen.


voor meer informatie over het maken en wijzigien van wegsegmenten, zie de globale Wazeopedia pagina op Editing existing roads.

Wegen verbinden

Wanneer je een nieuwe weg tekent of een bestaande weg verplaatst maakt de editor automatisch een nieuwe kruising aan.

 1. Wanneer je een nieuwe weg, start of eindigt op een bestaand wegsegment wordt automatisch op die plek een kruising gemaakt.
 2. Wanneer je het begin- of eindpunt van een weg verplaatst naar een wegsegment dan wordt hier automatisch een kruising gemaakt.
 3. Wanneer je een kruising verplaatst naar een weg of een andere kruising, dan worden alle betrokken wegen op deze niewe plek met elkaar verbonden met een kruising.


Wegen samenvoegen

 1. Selecteer twee gekoppelde wegsegmenten en
 2. klik op het Bridge idle.png icoontje wat boven de koppeling vertoond wordt.
 3. Een klein windowtje wordt vertoond: Segmenten samenvoegen? Als er conflicterende gegevens zijn, worden de gegevens gebruikt van het eerst geselecteerde segment. Klik op Toepassen om door te gaan of klik buiten het windowtje om de samenvoegactie te cancellen.


Kruizende wegen
Wanneer twee wegen elkaar kruisen op dezelfde hoogte dan kunnen ze eenvoudig met elkaar verbonden worden. Handig wanneer je in een buurt meerdere nieuwe wegen tekent door eerst de wegen te tekenen en pas later de kruisende verbindingen te maken. De kruising maken gaat als volgt:

 1. Selecteer beide kruisende segmenten
 2. Klik op de Node idle.png welke verschijnt op de plaats van de kruising.
 3. De kruising is gemaakt.

De Node idle.png wordt niet vertoond wanneer de wegen elkaar meerdere keren kruisen en ook niet wanneer ze gedefinieerd zijn met een verschillende hoogte. Wanneer het kruisingsicoontje niet vertoond wordt kan het soms helpen om het zoom-niveau te wijzigen.
Voor meer informatie, zie de globale Wazeopedia pagina over Overlappende wegen.
Zorg ervoor dat je de pijlen, de Junction Arrows van de nieuwe kruisingen controleert.

Junction Arrows

Lotsa turns.jpg

Wanneer je een wegsegment selecteert, kan je de toegestane afslagen aangegeven via het klikken op de pijlen op de kruising met andere wegsegmenten.

In het algemeen:

 • Een groene pijl betekent Toegestaan
 • Een gele pijl met een klokje betekent het is Gedeeltelijk verboden (gebaseerd op tijd of voertuigtype).
 • Een rode pijl met een doorgestreepte circel betekent: Verboden

Via het klikken op een pijl wordt geswitcht tussen Toegestaan en Verboden (of tussen Gedeeltelijk en Volledig verboden).

Opmerking: De doorgestreepte circel die bij Verboden gebruikt wordt en het klokje bij Gedeeltelijk verboden dienen ervoor om editors die een bepaalde vorm van kleurenblindheid hebben het verschil te laten zien tussen de verschillende type afslagpijlen.

Het is belangrijk dat elke pijl correct gedefinieerd is, anders kan Waze geen goede route geven.

Initiële keerbeperkingen (turn restrictions) op wegen die in het verleden geïmporteerd zijn door Waze, worden automatisch door de Waze routing engine gezet. Dit zijn de Soft turns. Zij zijn nog niet door een editor handmatig bevestigd. Je kunt ze herkennen aan een klein vraagtekentje naast het keerbeperking pijltje. De soft turns kunnen gewijzigd worden door de routing engine, gebaseerd op verkeersactiviteit. Handmatig aangepaste keerbeperkingen worden nooit door de routing engine gewijzigd. Helaas is het niet te zien of een rode keerbeperking handmatig dan wel door de routing engine is gezet. Wanneer je de editor hebt ingesteld met "teken nieuwe wegen met alle afslagmogelijkheden als toegestaan" zal het de keerbeperking pijltjes niet volledig omzetten van automatisch naar handmatig, wat de mogelijkheid geeft tot zogenaamde RevCons. Om hiervan af te komen kan je de kruising selecteren en via het linker muis menu Alle richtingen weigeren aanklikken en vervolgens weer Alle richtingen toestaan aanklikken. Of je kan gebruikmaken van sneltoetsen: druk op de q toets om alle richtingen te weigeren en vervolgens op de w toets om alle richtingen weer toe te staan.

Zie de sectie set allowed turns in de globale Wazeopedia voor meer informatie.

Sneltoetsen voor junction arrowsː

Druk op s om overlappende pijlen te scheiden.
Druk op a om de pijlen doorzichtig te maken zodat je onderliggende elementen kan zien en zo gewenst selecteren.
Druk op q om alle afslagen te weigeren.
Druk op w om alle afslagen toe te staan.
Druk op ⇧ Shift+z om te switchen tussen het zien van de junction arrows van één segment en alle verboden afslagen (rode pijlen) op het hele scherm. Vergeet niet dit weer terug te zetten.

Een rotonde maken

 1. Teken de wegen die naar de rotonde toelopen en verzeker je ervan dat ze doorlopen tot in het centrum van de rotonde. Zorg ervoor dat de wegen goed uitgelijnd zijn.
 2. Ga met de muis naar het DrawRoads-NL.jpg.png menu en selecteer "Rotonde" (Sneltoets: o).
 3. Klik met de muis in het centrum van de toekomstige rotonde.
 4. Verplaats de muis naar buiten om de rotonde de juiste diameter te geven en eindig met een enkele klik. De editor maakt nu de rotonde en verbind alle wegen die naar de rotonde leiden. De wegdelen die binnenin de rotonde vallen worden automatisch verwijderd.
 5. Laat voor goede navigatie-instructies de Straatnaam leeg. Geef alleen de Plaatsnaam aan, in het "Edit" menu links. Vink bij Straatnaam de "Geen" aan.

Rotondes, zo in WME gemaakt, zorgen voor speciale navigatie-instructies in de app, zoals "bij de rotonde, neem de derde afslag". Gebruik de rotonde tool niet op plaatsen waar de instructies verwarrend kunnen zijn.

Rotondes moeten nooit gebruikt worden voor cul-de-sacs of andere doodlopende straat situaties, ongeacht hoe rond het einde loopt. Een cul-de-sac met een enkele toegangsstraat moet getekent worden als één enkel wegsegment. Bij echte grote wegen kan het de moeite waard zijn om met gewone wegsegmenten een lus te maken, maar gebruik geen Rotonde.

Rondgaande wegen zonder rotonde borden moeten niet als Rotonde getekent worden. In sommige gevallen moet de Rotonde niet gebruikt wordt zelfs wanneer er rotonde borden aanwezig zijn. dit om de best mogelijke navigatie-instructies te kunnen krijgen. Zie ook de pagina over rotondes.

Luswegen maken

Fout Een doodlopende straat is beter dan een drie segmenten loop
Goed Drie segmenten loop

Elke lus (loop) moet uit minstens drie segmenten bestaan. Lussen die deze regel niet volgen kunnen leiden tot problemen voor de Waze routing server. Wanneer er geen zijstraten zijn moeten er een extra segmenten ingevoegd worden.

Wanneer je een lusweg, met minder dan drie segmenten, moet corrigeren, knip dan een wegsegment op volgens de instructies in Een segment splitsen en controleer de Junction Arrows.

Let wel, een echte lus moet spaarzaam gebruikt worden. Voor meer informatie kan het artikel in de globale Wazeopedia Junction Style Guide geraadpleegd worden.

Een segment splitsen

Een segment kan in tweeën geknipt worden. Je doet dit door een nieuw segment te koppelen op het punt waar je het oorspronkelijke segment wilt knippen. Een nieuwe koppeling (Junction node) wordt zo gemaakt. Verwijder het hulpsegment dat je voor de splitsing maakte. De nieuwe koppeling blijft over en zo maakte je vanuit een wegsegment twee segmenten. Je kan de koppeling (Junction node) tussen twee segmenten verplaatsen zodat deze op een andere plaats terecht komt.

Voet- en fietspaden

Voet- en fietspaden: Walking Trails en Pedestrian Boardwalks moeten alleen bij uitzondering op de kaart worden gezet. voeg ze niet toe voordat je de algemene informatie op Non-drivable roads en de gedetailleerde informatie en richtlijnen op Pedestrian Boardwalks en Walking Trails gelezen hebt. Raadpleeg de Community wanneer je twijfelt.

Parkeerplaatsen

WME ParkingLot corrects.PNG
WNE ParkingLotPlace.PNG

Om de kaart overzichtelijk te houden worden parkeerplaatsen spaarzaam ingetekend. Het belangrijkste is dat mensen de juiste navigatie-instructies krijgen om van en naar een parkeerplaats te rijden. Voor kleine parkeerplaatsen voldoet een enkel segment. Voor grotere parkeerplaatsen (denk aan een evenementen centrum) kan overwogen worden om alleen het volgende op de kaart te zetten:

 • Hoofdtoegangen naar de parkeerplaats
 • Routes die langs de ingangen lopen van de betreffende gebouwen
 • Routes langs de buitenkant van de parkeerplaats (om onderscheid te kunnen maken tussen de sporen van binnen en die van buiten de parkeerplaats).
 • De grotere routes op een parkeerplaats waarmee van het ene parkeergebied naar een ander parkeergebied gereden kan worden.

Parking Lot Roads need to be defined as such in the menu pane left. They generate a large penalty to prevent thru-traffic in the navigation.

A Parking Lot Road only gets the City defined, without a street name (check the "None" box), unless it's an official street. Never use generic names, like 'Parking Theater'. For detailed information, please read the page about Parking Lot Roads in the Netherlands.

For large Parking Lots that are distinctive and significant, and for general purpose and public use, a Parking Lot Place can be drawn.

Housenumbers

Since november 2014 it is possible to search for housenumbers in the Waze database. To support this functionality, Waze imported in the Netherlands housenumber data from external sources.

When searching for an address in the Waze app or Live map, Waze will use the following order to present the results:

 1. Manually created housenumbers
 2. Google Maps database
 3. Imported housenumber data

Imported housenumbers can be recognized for there is no editor linked to the housenumber in the housenumber screen. For the best working of Waze follow this guideline: if you notice a wrongly positioned address/housenumber in the app or livemap, add the housenumber or correct the housenumber in the Waze Map Editor. If the housenumber looks correct, but there is no editor linked to it yet, just give it a nudge and Save. Now you should see your name linked to the housenumber when you select it. See also our Wiki page on House numbers.
Note: Be aware that, in the app, old search records should be removed to get an updated result.

Solve Map Problems (MPs) and User Requests (URs)

Solving Problem pin open-low.png MPs and Request pin open-low.png URs needs attention and often quite some knowledge. Unless you are sure about the problem (e.g., you are local and checked the situation), it is not advised to do this when you are a starter to WME. More information can be read in our Update requests and Map Problems pages,

Closing a street

If you've knowledge of planned roadworks or you come across a a closed street, the best thing to do is request a closure. As a starting editor you're not yet able to set closures yourself. Requesting a closure can be done via the Slack closure channel. A closure is instantly active and is used for temporary blockades.

Another way to prevent routing going through a street is by adding a restriction. Restrictions are used for blocking a street on specific days, times or blocking specific vehicle types. Restrictions are not meant for temporary situations, like roadworks or accidents. They are really part of the map. Restriction changes need a map update, so they will take probably one or two days to become active.

How to make a permalink

The permalink icon Wme permalink icon.png at the right bottom of your screen has two functions:

 • refresh the browser window, and
 • to create Permalinks to share and communicate with other editors.

A permalink is a URL used to take you or someone else directly to a specific map location. It contains latitude, longitude, zoom level, visible layers, and optionally a junction or a place or one or more segments.

To refresh the browser and "remember" the current editing window information, simply click on the permalink icon. Any unsaved edits will be lost, and the chat window will be cleared. The current map permalink will be copied to the address bar, and may be copied for sharing with other editors.

To create a permalink without refreshing the browser, zoom and pan the map to show what you want to show. Next, hover the mouse over the Wme permalink icon.png permalink icon on the right side of the bottom bar until a message pops up. Then use Ctrl+C to copy the permalink. You can paste this link anywhere you need it.

To include a single place, junction, or segment in the permalink, click on it before using the permalink icon. To include several segments and/or objects, use ctrl+click (for MAC:⌘ Command+click).

Use of external resources

You, yourself have invaluable knowledge of your surroundings: this is the best free, up to date and reliable source to be used in editing the map.

Besides your own eyes you can use

 • the internal Streetview that is available from the WME. Drag the lens icon from above the zoom control bottom right to the point where you want to see the street view. Beware that the situation can be changed.
 • the Satellite imagery, to be enable / disabled via the layers menu. Waze uses aerial and satellite photography provided by Google.

But, be very careful using other, external sources for editing the map; some policies or conditions restrict the use or duplication of the data and could lead to a complete deletion of the country map. Read more on the Resources page.

De volgende stap

 • Voor het vervolg op deze Quick-Start Guide zie de Advanced Guide
 • Handzame tips en beschrijvingen van vaak bij starters voorkomende problemen zijn beschreven in Verbeter je vaardigheden.
 • Vergeet niet je aan te sluiten bij je collega Wazers. Zie zullen blij zijn je te ontmoeten!


WazeMapEditing.png


Main Page | Index