All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)===Real Time Closures===
Real Time Closures (RTC) should be used when a road is temporarily unavailable. Users are notified of the closures in real-time, from the moment the closure is added routing through these segments is prevented. Active closures are made visible in the [[Waze app|app]] and [[Live map]] with alerts and candy stripes on the closed segments. <br />
<br />
The script [[WME Closure Details]] can be used to view Closure details on closures outside the [[Editable area|editable area]]. The script [[WME Advanced Closures]] handles recurrent and imported closures in the [[Waze Map Editor]].
<br />
[[File:Rtc-luxembourg.png|right|450px]]
[[File:App-closure.png|left|200px]] Users in the [[Waze app]] can mark an unexpected road closure they see while driving. Reliable requests become immediately active on the Waze map as a <i>RTC</i> and automatically shared, via the [[Waze Closures Bot|closures bot]] with editors in the Slack-channel:  [https://wazebenelux.slack.com/messages/C04CBAYGB #closures-nederland]. <br />
<br />
The date an App closure is entered is used as startdate of the closure. App closures are almost always one-way closures.<br />To change the end date of an App closure: delete the App closure and create of a new one.<br />
<br />
Closures can be set - if the [[Waze_Map_Editor#Layers_menu|Map layer]] Closures is activated - by editors with [[Editor level|Level 3]] and above and by the members of the <i>Closure team</i>.
<br />
Requests for closures within one or two days are welcome in the Slack closure channels, others can be requested on our [[Forum|forum]]: [http://bit.ly/NLforum_closures Dutch forum closures] <br />
<small>
Please enter your requests as follows: [[File:Slack-closure-request.png|right|600px|Example closure request]]
* [[Editor level|Level]]  
* City and optionally Street name
* Starting date and time / End date and time 
* Closure reason / description
* A [[PL|permalink]] of the segment to close
* Source of the closure information
</small>
<br />
For defining special events for sets of closures see the [[Major Traffic Events]] page. <br />
<br />
CCP-partner [[Wegstatus.nl|Wegstatus]] collects information from authorities in the Netherlands. This information can be used to define planned and real time road closures in Waze.<br />
In some areas Security Regions manage RTC's.<br />
<br />
Closures of motorway entrances and exits must be placed manually, preferably via [[Wegstatus.nl|Wegstatus]]. Short-term access and exit closures, such as during pruning and felling work and the cleaning of gullies and wells, are not processed in [[Wegstatus.nl|Wegstatus]].
<br />
 h Dutch (nl)===Real Time Closures===
Real Time Closures (RTC) worden gebruikt wanneer een weg <i>tijdelijk</i> afgesloten is. Geplaatste closures / afsluitingen zijn direct actief. Vanaf het moment dat een closure actief is, worden er geen routes meer over de afgesloten segmenten gegeven. Actieve closures worden in de [[Waze app|app]] en op de [[Live map]] aangegeven met candy stripes (rood-witte strepen) op de afgesloten segmenten. <br />
<br />
Het script [[WME Closure Details]] kan gebruikt worden om Closure details weer te geven, ook bij afsluitingen buiten je [[Editable area|bewerkbare gebied]]. Het script [[WME Advanced Closures]] is handig bij periodieke en geimporteerde closures.
<br />
[[File:Rtc-luxembourg.png|right|450px]]
[[File:App-closure.png|left|200px]] [[Waze app|App]] gebruikers kunnen, wanneer ze die tijdens hun rit tegenkomen, in de app aangeven. Betrouwbare rapportages worden direct actief als <i>RTC</i> en automatisch gedeeld, via de [[Waze Closures Bot|closures bot]] met de editors in het Slack-kanaal: [https://wazebenelux.slack.com/messages/C04CBAYGB #closures-nederland]. <br />
<br />
De datum waarop een App closure is ingegeven wordt als startdatum van de afsluiting gebruikt. App closures zijn bijna altijd 1-richtingsverkeer afsluitingen.<br />Voor het wijzigen van de einddatum van een App closure: verwijder de App closure en voeg een nieuwe toe.<br />
<br />
Closures kunnen ingevoerd worden - wanneer de Afsluitingen [[Waze_Map_Editor#Layers_menu|kaartlaag]] is geactiveerd - door editors met [[Editor level|Level 3]] en hoger en door leden van het <i>Closure team</i>.
<br />
Aanvragen voor afsluitingen die binnen een of twee dagen ingaan zijn welkom in het Slack closure kanaal. Closures die later ingaan kunnen het beste via het [[Forum|forum]]: [http://bit.ly/NLforum_closures Dutch forum closures] aangevraagd worden.<br />
<small>
Geef je afsluitingverzoek als volgt aan: [[File:Slack-closure-request.png|right|600px|Example closure request]]
* [[Editor level|Level]]  
* Stad en optioneel straatnaam.
* Start datum en tijd / Eind datum en tijd 
* Reden van de afsluiting / omschrijving
* Een [[PL|permalink]] van het af te sluiten segment
* Bron van de closure informatie
</small>
<br />
Voor het definieren van speciale evenementen for bij elkaar horende afsluitingen: Zie de [[Major Traffic Events]] pagina. <br />
<br />
CCP-partner [[Wegstatus.nl|Wegstatus]] verzamelt closure informatie van diverse Nederlandse organisaties. Deze informatie wordt gebruikt voor geplande en real-time closures in Waze.<br />
In sommige gebieden managen Veiligheids Regio's RTC's.<br />
<br />
Afsluitingen van snelweg op- en afritten moeten, bij voorkeur via [[Wegstatus.nl|Wegstatus]], handmatig geplaatst worden. Kortdurende op- en afritafsluitingen zoals bij snoei- en kapwerkzaamheden en het reinigen van kolken en putten worden niet verwerkt in [[Wegstatus.nl|Wegstatus]].
<br />