All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)===Segment Properties===
Properties relevant for most [[Road types]]ː
* Page on [[Street and City names]].
* Page on [[Road shield]].
* Page on [[Tunnel|Tunnels]].
* Page on [[Speed limit]].
* Page on [[Lane Guidance]].
* Page on [[House numbers]].
* Page on [[New Housing Development]].
* Page on [[Elevation]].
* Page on [[Locks|Lock level]].
* Page on [[Nodes]].
<br />
'''Unpaved'''<br />
Check the <i>Unpaved</i> attribute for any by regular car driveable road which is not paved.<br />
The [[Waze app|app]] has a setting for using Unpaved roads. The default is "Don't allow". Other values are "Allow" and "Avoid long ones". ((> +/- 400m)) <br />
If a road is unpaved, only driveable by a 4x4 and really should be mapped, than - in this exceptional case - the [[Off-road]] road type may be used.<br />
 h Dutch (nl)===Segment eigenschappen===
Eigenschappen die van belang zijn voor de meeste [[Road types|Wegtypen]]ː
* Pagina over [[Street and City names|Straat- en plaatsnamen]]. 
* Pagina over [[Road shield|Wegschild]].
* Pagina over [[Tunnel|Tunnels]].
* Pagina over [[Speed limit|Maximum snelheid]].
* Pagina over [[Lane Guidance|Rijstrookaanwijzing]].
* Pagina over [[House numbers|Huisnummers]].
* Pagina over [[New Housing Development|Nieuwe wijk]].
* Pagina over [[Elevation|Hoogte]].
* Pagina over [[Locks|Lock niveau]].
* Pagina over [[Nodes]], segmentknooppunten.
<br />
'''Onverharde weg'''<br />
Vink het <i>Onverharde weg</i> attribuut aan bij elke weg die voor een normale auto berijdbaar is en die geen verharding heeft.<br />
De [[Waze app|app]] heeft een instelling voor het al dan niet gebruiken van Onverharde wegen. Standaard staat deze op "Niet toestaan". Andere mogelijke waarden zijn "Toestaan" and "Vermijd lange stukken (> +/- 400m)". <br />
Kies alleen, in het uitzonderlijke geval, dat een niet verharde weg alleen berijdbaar is met een 4x4 en echt op de kaart hoort te staan, voor het [[Off-road]] wegtype.<br />