Translations:Closures/6/nl History

Revision as of 16:15, 9 February 2022 by WTranlatebot (talk | contribs) (Bezig met het importeren van een nieuwe versie uit een externe bron)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Real Time Closures

Real Time Closures (RTC) worden gebruikt wanneer een weg tijdelijk afgesloten is. Geplaatste closures / afsluitingen zijn direct actief. Vanaf het moment dat een closure actief is, worden er geen routes meer over de afgesloten segmenten gegeven. Actieve closures worden in de app en op de Live map aangegeven met candy stripes (rood-witte strepen) op de afgesloten segmenten.

Het script WME Closure Details kan gebruikt worden om Closure details weer te geven, ook bij afsluitingen buiten je bewerkbare gebied. Het script WME Advanced Closures is handig bij periodieke en geimporteerde closures.

Rtc-luxembourg.png
App-closure.png

App gebruikers kunnen, wanneer ze die tijdens hun rit tegenkomen, in de app aangeven. Betrouwbare rapportages worden direct actief als RTC en automatisch gedeeld, via de closures bot met de editors in het Slack-kanaal: #closures-nederland.


De datum waarop een App closure is ingegeven wordt als startdatum van de afsluiting gebruikt. App closures zijn bijna altijd 1-richtingsverkeer afsluitingen.
Voor het wijzigen van de einddatum van een App closure: verwijder de App closure en voeg een nieuwe toe.

Closures kunnen ingevoerd worden - wanneer de Afsluitingen kaartlaag is geactiveerd - door editors met Level 3 en hoger en door leden van het Closure team.
Aanvragen voor afsluitingen die binnen een of twee dagen ingaan zijn welkom in het Slack closure kanaal. Closures die later ingaan kunnen het beste via het forum: Dutch forum closures aangevraagd worden.

Geef je afsluitingverzoek als volgt aan:

Example closure request
  • Level
  • Stad en optioneel straatnaam.
  • Start datum en tijd / Eind datum en tijd
  • Reden van de afsluiting / omschrijving
  • Een permalink van het af te sluiten segment
  • Bron van de closure informatie


Voor het definieren van speciale evenementen for bij elkaar horende afsluitingen: Zie de Major Traffic Events pagina.

CCP-partner Wegstatus verzamelt closure informatie van diverse Nederlandse organisaties. Deze informatie wordt gebruikt voor geplande en real-time closures in Waze.
In sommige gebieden managen Veiligheids Regio's RTC's.

Afsluitingen van snelweg op- en afritten moeten, bij voorkeur via Wegstatus, handmatig geplaatst worden. Kortdurende op- en afritafsluitingen zoals bij snoei- en kapwerkzaamheden en het reinigen van kolken en putten worden niet verwerkt in Wegstatus.