Translations:Road shield/26/nl History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Toevoegen van Wegschilden en aanwijzingen aan afslagen (Turns)

  1. Selecteer het segment en beweeg de muis over de Arrow Green-2.png van de betreffende afslag.
  2. Klik op Voeg aanwijzingen toe.

Het venster Navigatie aanwijzingen wordt vertoond. Er is een aantal velden waar aanwijzingen aangegeven kunnen worden:

Klik, na het invoeren van alle gegevens op Pas toe.
Bovenin het scherm zie je een preview van wat in de app zichtbaar is.