Tegne veier

From Wazeopedia

(Redirected from !)

Hvordan vises veiene vi tegner?

Vei som mangler segment
Tegning av segmenter er lett! Det er gunstig å holde detaljnivået nede. Når man kjører med Appen, zoomes det ganske mye ut slik at små svinger uansett ikke er synlige. Selv i lav hastighet viser Waze-appen et område på to, tre hundre meter, slik at det ikke spiller noen rolle om veien er tegnet veldig nøyaktig i Waze Map Editor (WME).

I tillegg har Waze-appen en innebygget funksjon for utjevning av segmenter. Det gjør at man kan tegne en 180° hårnålssving med to (2) noder. En 90° sving kan tegnes med 1 node. Appen vil vise det som en jevn kurve.

Bygater er som oftest nokså rette. De kan utmerket representeres av et helt rett segment så lenge streken ligger sånn cirka over der veien går i virkeligheten (på fotoet).
Vei med inntegnet segment
Veier som er mer svingete kan tegnes med nok noder til at segmentet ligger over veien. Det gjør ikke noe at veien bukter seg litt under segmentet, så lenge avstanden fra veibanen til segmentet er innenfor si en veibredde.

Husk at satelittbildet ikke er virkeligheten. Det kan godt være at bildet er litt forskjøvet i forhold til riktig posisjon, slik at veiene vi tegner basert på bildet ikke er helt nøyaktig i forhold til posisjonene i virkeligheten. Waze velger da å vise din posisjon på den veien som ligger nærmest.

Hvilke detaljer er viktige?

Veien vist i Live Map
Vinklene inn mot veikryss er viktige. Dette er forklart nærmere i Avkjørsler/kryss og optimal routing.

Hvis det er tett mellom veiene, så blir det mer viktig å tegne dem slik at appen lettere posisjonerer deg på riktig vei når du er ute og kjører.

Veien vist i appen, max zoom