Husnummer

From Wazeopedia

Husnummer i WME

Det er mulig å legge inn husnummer i Waze Map Editor. Når husnummer legges inn skal: Husnummer som inneholder bokstaver, f.eks. 1 A, 1 B osv skal ha et mellomrom mellom tallet og bokstaven ihht Postens standard adresseformat.

Waze benytter Google for søk på adresser. Dette fungerer fint i de aller fleste tilfeller. Å legge inn husnummer som fungerer allerede er altså bortkastet jobb. Man kan sjekke om en konkret adresse ruter til riktig gate/sted ved å søke i Live Map.

Dette fungerer slik at koordinatene til adressen fra Google overføres til Waze, så finner Waze den veistumpen som er nærmest dette punktet og ruter deg dit. Den bryr seg ikke om veinavn og høyde/nivå, så her kan det altså gå galt. Eksempel på det er hus som ligger nærme hovedvei og stikkgate fra boligvei er lengre unna enn hovedvei. Et annet eksempel er hus som ligger direkte oppå tunnel.

For å rette adresser som ikke fungerer har man 2 valg:

  • Justere eller legge til vei slik at denne kommer nærmere stedet adressen ligger
  • Legge inn husnummer i Waze.

Her må man benytte skjønn for å bestemme den beste metoden.