Forside

From Wazeopedia

Revision as of 15:26, 23 April 2018 by Keihin (talk | contribs) (Initiell side)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Waze i Norge

 1. Om Waze
 2. Bidra til å gjøre Waze bedre
 3. Kartredigering og forbedring
  1. Husnummer
  2. Brukerraporterte feil
  3. Tidsbegrenset ferdsel
  4. Avkjørsler/kryss og optimal routing
  5. Nyttig informasjon for kartredigering (Tips og Triks)
  6. Places (POI)
 4. Veityper
  1. Låsing av veier på editornivå
 5. Områdebehandler/Area Manager
  1. Fotobokser/Kameraer
 6. Problemer?
 7. Forbedringsområder
Introduksjon

Waze er en trafikk- og navigeringsapp med over 30 millioner brukere verden over. Kartet i Waze er brukerskapt, dvs. det er brukerne selv som legger inn veier, melder fra om kartfeil, trafikkuhell osv. Jo flere aktive brukere det er, jo bedre er kartet og appen. Waze er i utgangspunktet tenkt som en applikasjon for pendlere, da Waze går inn og beregner den hurtigste/beste vei gjennom trafikken ut fra de dataene Waze samler inn fra brukerne.

Hva kan jeg gjøre?

Som bruker av Waze er du en bidragsyter ved at du kjører rundt med Waze påslått. På denne måten bidrar du med trafikkdata som gjør at ruteberegninger blir mer korrekte og Waze kan forslå alternative ruter basert på trafikkbildet. I tillegg kan du være med å redigere kartene og ellers bidra i fellesskapet. Et godt utgangspunkt er kartredigering og forumdeltakelse.

Diskusjonsforum

Denne Wiki er et resultat av diskusjonene som foregår i det norske Waze diskusjonsforumet.
I forumet er det fritt frem til å stille spørsmål. De mest erfarne editorene svarer raskt og er der for å hjelpe deg. Det er også der alle diskusjoner for hva som skal stå i Wiki blir tatt.