Wazeopedia.png

Wazeopedia

Norway

Open main menu

Disse reglene gjelder ved tegning av innkjørsler. Hvis det er behov for å avvike fra disse reglene, skal dette først diskuteres i den norske Discord-kanalen, eventuelt i diskusjonsforumet.

Hovedregler

 • Tegn bare innkjørsler som går til mer enn én adresse eller eiendom.
 • IKKE tegn innkjørsler som er kortere enn 50 meter.
 • Innkjørsler skal være av veitypen Private Road og skal IKKE ha navn.


Anbefalinger

 • Innkjørsler til én adresse kan tegnes hvis:
  • Innkjørselen går parallelt med en annen vei, og det er en fare for at Waze blander sammen de to veiene.
  • Innkjørselen har sitt eget veinavn og minst én adresse knyttet til veien. Bruk da veitypen Street. Her kan veien være kortere enn 50 meter.
 • Hvis en innkjørsel ikke er skiltet med veinavn, skal den heller ikke gis navn i Waze. Veinavn brukes i Waze for veier som har et synlig navneskilt som du bruker for å bestemme hvor du skal svinge.
 • Innkjørsler kan og tegnes hvis adressekoordinatene sannsynligvis vil rute til en tilstøtende vei som ikke leder til adressen.
 • Hvis en innkjørsel bryter med disse reglene, skal den normalt ikke slettes før du har kontaktet den som tegnet segmentet.